Přejít k obsahu

Dejte si na univerzitě dostaveníčko s francouzštinou

Ústav jazykové přípravy na 10. dubna přichystal celodenní akci s názvem RENDEZ-VOUS À LA FRANÇAISE, během níž představí možnosti studia francouzštiny i výhody, jež znalost tohoto románského jazyka přináší.

„Cílem akce je ukázat studentům naší univerzity využitelnost francouzštiny v praxi, umožnit jim přímý kontakt s firmami, s nimiž si mohou domluvit stáže, vedení bakalářských nebo magisterských prací či mohou rovnou získat pracovní nabídku,“ přibližuje vedoucí oddělení románských jazyků a latiny UJP Pavla Kocourková s tím, že se studiem francouzštiny je možné začít kdykoliv. V široké nabídce jsou i kurzy odborného jazyka.

Program akce je rozdělen do tří na sebe navazujících částí - pro středoškoláky, studenty ZČU a pro absolventy studia ve Francii (včetně stáží Erasmus) a francouzských studijních programů v Česku (frankofonní gymnázia).

V rámci všech sekcí budou probíhat prezentace jednotlivých firem, v části určené studentům univerzity a středních škol navíc proběhne představení možností studia francouzštiny na ZČU a ve Francouzské alianci. „Do programu pro středoškoláky jsme zařadili i prezentaci programu Rok ve Francii, v jehož rámci mohou studenti středních škol strávit rok na vybraném francouzském lyceu,“ přibližuje Kocourková.

Během fóra s podniky mohou zájemci kontaktovat jednotlivé firmy u jejich stánků, jež budou rozmístěné ve vstupní hale Fakulty strojní, a zeptat se na vše, co je zaujalo například během prezentace. Příchozí se mohou těšit také na ochutnávku francouzských specialit.

Do programu je zařazeno i setkání zástupců univerzity a Francouzské aliance se zástupci Francouzské ambasády a představiteli prezentujících firem s cílem projednat další možnosti stávající spolupráce.

Zájem o studium románských jazyků podle Kocourkové poslední dobou klesá na všech typech škol a stává se spíše zálibou. „Zřejmě proto, že si řada lidí neuvědomuje využitelnost získaných dovedností v profesním životě. Tomu sice vládne angličtina, avšak alespoň minimální znalost jazyka vedení firmy, ve které se studenti budou ucházet o stáže nebo zaměstnání, je posune mezi ostatními uchazeči vždy o několik příček výše,“ říká Kocourková.

Akci pořádá Ústav jazykové přípravy ve spolupráci s Francouzskou aliancí Plzeň a organizací Campus France.01.01.70

Zpět na seznam aktualit

Patička