Přejít k obsahu

Západočeskou univerzitu navštívila velvyslankyně Švédska

Dne 30. ledna navštívila Západočeskou univerzitu v Plzni švédská velvyslankyně J. E. Viktoria Li v doprovodu kancléře Niklase Bennwika a obchodního komisaře Nikki Brandta. Šlo o historicky první návštěvu velvyslance Švédska na ZČU.

Tříčlennou delegaci v budově rektorátu přijal rektor univerzity Miroslav Holeček, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty právnické Petra Jánošíková.

Studenty, kteří v rámci studentských mobilit studovali ve Švédsku, velvyslankyně J. E. Viktoria Li pozvala na studijní veletrh, který letos bude pořádat Švédské velvyslanectví. Obchodní komisař Nikki Brandt během rozhovoru o perspektivách rozvoje spolupráce ZČU se Švédskem zase navrhl možnost spolupráce ZČU se švédskými firmami v Česku, které by mohly nabídnout praxe pro studenty a pracovní příležitosti pro absolventy.

Miroslav Holeček v úvodu setkání představil historii, strukturu a největší úspěchy ZČU a zmínil spolupráci univerzity se švédskými vysokými školami v rámci programu Erasmus+. Vladimír Duchek přítomné informoval o spolupráci ZČU s firmami v Plzni i v regionu. Petra Jánošíková představila Fakultu právnickou a pohovořila o certifikovaných programech, které fakulta nabízí v angličtině a v němčině, a o nabídce kurzů pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+. Setkání se zástupcem právnické fakulty proběhlo na přání paní velvyslankyně, jež má sama právnické vzdělání.

Švédské hosty dále zajímaly možnosti studia na ZČU v anglickém jazyce, studijní programy typu double degree či je zaujal veletrh pracovních příležitostí, který ZČU každoročně pořádá pro své studenty.

Po skočení první části návštěvy přijala delegace Švédského velvyslanectví pozvání na prohlídku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Ta od tohoto akademického roku uzavřela bilaterální smlouvu Erasmus+ s Konstfack University of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu. Velvyslankyni a oba diplomaty na FDULS přivítal děkan Josef Mištera, který delegaci seznámil s jednotlivými uměleckými ateliéry fakulty.

31.01.18

Zpět na seznam aktualit

Patička