Přejít k obsahu

Univerzita otevřela školku pro děti zaměstnanců

V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravila Západočeská univerzita v Plzni prostory pro 38 dětí. 16 míst z celkové kapacity obsadily děti zaměstnanců, zbylá místa využili ostatní zájemci.

Provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň. Nová školka sídlí v ulici Baarova 36, v přízemí vysokoškolských kolejí ZČU. Vybudovalo se zde hřiště s herními prvky a pískovištěm, třídy jsou vybavené novým nábytkem, hračkami a didaktickými materiály, vzniklo rovněž nové sociální zařízení a výdejna jídel. Děti budou moci navštěvovat zájmové kroužky, jejichž náplň vyplyne z aktuálních požadavků rodičů. Mateřská škola dále plánuje spolupráci jak s univerzitními pracovišti, tak s kmenovou školkou na Košutce a lesní školkou Větvička.

K dispozici jsou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí. První z nich bude na základě projeveného zájmu rodičů poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách, druhá bude zaměřena humanitně,“ uvádí prorektor ZČU pro vnější vztahy Vladimír Duchek. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z Fakulty pedagogické ZČU, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách.

Školka bude v provozu 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin, otevřeno bude od 7 do 17 hodin. Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků.


01.09.17

Zpět na seznam aktualit

Patička