Přejít k obsahu

Navazující programy

Fakulta aplikovaných věd

Navazující magisterské studijní programy

Kód programu Název studijního programu Název studijního oboru Titul Délka Forma studia Vyuč. jazyk
N1101 Matematika Matematika Mgr. 2 PS Čeština
Matematika Mgr. 2 KS Čeština
Matematika a finanční studia Mgr. 2 PS Čeština
Matematika a finanční studia Mgr. 2 PS Čeština
Matematika a finanční studia Mgr. 2 KS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 PS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 PS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 PS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 KS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 KS Čeština
Učitelství matematiky pro střední školy Mgr. 2 KS Čeština
N3602 Geomatika Geomatika Ing. 2 PS Čeština
Geomatika Ing. 2 PS Čeština
Geomatika Ing. 2 PS Čeština
Geomatika Ing. 2 PS Čeština
Geomatika Ing. 2 KS Čeština
Geomatika Ing. 2 KS Čeština
N3607 Stavební inženýrství Stavitelství Ing. 1.5 PS Čeština
Stavitelství Ing. 1.5 PS Čeština
Stavitelství Ing. 1.5 PS Čeština
N3902 Inženýrská informatika Distribuované systémy a počítačové sítě Ing. 2 PS Čeština
Informační systémy Ing. 2 PS Čeština
Informační systémy Ing. 2 PS Čeština
Informační systémy Ing. 2 PS Čeština
Informační systémy Ing. 2 PS Čeština
Informační systémy Ing. 2 PS Čeština
Medicínská informatika Ing. 2 PS Čeština
Medicínská informatika Ing. 2 PS Čeština
Medicínská informatika Ing. 2 PS Čeština
Počítačová grafika Ing. 2 PS Čeština
Počítačová grafika Ing. 2 PS Čeština
Počítačová grafika Ing. 2 PS Čeština
Počítačové systémy a sítě Ing. 2 PS Čeština
Počítačové systémy a sítě Ing. 2 PS Čeština
Softwarové inženýrství Ing. 2 PS Čeština
Softwarové inženýrství Ing. 2 PS Čeština
Softwarové inženýrství Ing. 2 KS Čeština
Softwarové inženýrství Ing. 2 KS Čeština
Softwarové inženýrství Ing. 2 KS Čeština
N3918 Aplikované vědy a informatika Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství Ing. 2 PS Čeština
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství Ing. 2 PS Čeština
Finanční informatika a statistika Ing. 2 PS Čeština
Finanční informatika a statistika Ing. 2 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 PS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 KS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 KS Čeština
Kybernetika a řídicí technika Ing. 2 KS Čeština
N3955 Počítačové modelování v inženýrství Aplikovaná mechanika Ing. 2 PS Čeština
Aplikovaná mechanika Ing. 2 PS Čeština
Aplikovaná mechanika Ing. 2 PS Čeština
Dynamika konstrukcí a mechatronika Ing. 2 PS Čeština
Dynamika konstrukcí a mechatronika Ing. 2 PS Čeština
Výpočty a design Ing. 2 PS Čeština
Výpočty a design Ing. 2 PS Čeština
Výpočty a design Ing. 2 PS Čeština

Patička