Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Mladí příznivci přírodních věd se setkali na Dni s fyzikou https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1507.html <p><b></b>Netradiční pokusy a hrátky s vědou zažili účastníci Dne s fyzikou, který na čtvrtek 24. května připravila katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU.&nbsp;<b></b></p> <p>Cílem akce, která se letos konala už po jedenácté, je přispět ke zvýšení zájmu mladých lidí o studium fyziky. V prostorách plzeňského Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici&nbsp;se proto od ranních hodin konal program plný netradičních fyzikálních experimentů. Teslův transformátor - &nbsp;statisíce voltů, které neuškodí, levitace v několika provedeních nebo mlžná komora aneb radioaktivita na vlastní oči, to je jen několik příkladů toho, co bylo na Dni s fyzikou k vidění. Žáci základních a středních škol zažili pokusy s vývěvou, interaktivní experimenty s podtlakem i optické pokusy s lasery. Zjistili, na jakém principu funguje elektrická kytara, a měli také příležitost ochutnat vesmír všemi smysly, například prostřednictvím jedlé komety, výroby mlhy či kouřových signálů.</p> <p>&nbsp;V rámci Dne s fyzikou byli také oceněni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Ve fyzikální olympiádě žáci soutěžili v pěti kategoriích, první místa ve svých kategoriích obsadili Matěj Holý z Gymnázia v Klatovech, Karel Balej z Gymnázia, Rokycany, Tomáš Hurdzan z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, František Krůs z plzeňského Masarykova gymnázia a Jakub Heicl z Gymnázia, Stříbro. Nejúspěšnějšími řešiteli krajského kola astronomické olympiády byli Karel Balej z rokycanského gymnázia, Adam Šebesta z Masarykova gymnázia a ze stejné školy také Matouš Křížek a David Němec. </p> <p><i>„Už nyní víme, že do budoucna bude nejen v našem kraji citelný nedostatek fyzikářů. Rádi bychom získali mladé lidi pro studium tohoto oboru, který je základem pro široké spektrum dalších specializací. Potřebujeme zapálené učitele, kteří dokážou vědomosti zajímavým způsobem předávat dál, proto chceme děti pro fyziku nadchnout i pomocí této akce,“ </i>uvedl rektor Miroslav Holeček, který nad akcí společně s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Ivanou Bartošovou převzal záštitu.</p><p><i></i></p> <p>Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.</p> Thu, 24 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1507.html 2018-05-24T22:00:00Z Dětská technická univerzita Fakulty strojní má prvních 37 absolventů https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1505.html <p><b></b>Na<b>&nbsp;</b>37 dětí prvního a druhého stupně základní školy převzalo ve středu 23. května z rukou děkana Fakulty strojní Milana Edla diplomy stvrzující jejich absolvování Dětské technické univerzity. Tu fakulta letos za podpory Plzeňského kraje, města Plzně a průmyslových podniků otevřela poprvé.&nbsp;</p> <p>Každou středu odpoledne se bezmála čtyřicet žáků prvního i druhého stupně základní školy, rozdělených do nejvýše desetičlenných skupin, sešlo v laboratořích fakulty, aby za odborného vedení pedagogů Západočeské univerzity řešili různé technické úkoly a seznamovali se přístupnou formou se zákonitostmi techniky. V každé skupině byly zastoupeny také dívky, těch se prvního ročníku Dětské technické univerzity zúčastnilo pět.</p> <p><i>„Všechny naše katedry připravili pro malé studenty zajímavý program odpovídající jejich věku,“</i> říká Milan Edl, děkan Fakulty strojní, která se rozhodla zpřístupnit technické vzdělávání už dětem nejútlejšího školního věku. <i>„Technické jevy jsou všude kolem nás a dají se i malým dětem přiblížit tak, aby to pro ně bylo zajímavé a aby děti přistupovaly k technickým a přírodovědným předmětům bez předsudků,“ </i>doplňuje děkan Milan Edl.<i>&nbsp; </i>&nbsp;</p> <p>Děti se na Dětské technické univerzitě seznámili s 3D tiskem, sestavovali ze stavebnic jednoduché stroje, zjistili, jak funguje fotovoltaická či jaderná energie, podívali se do digitální jeskyně a pomocí 3D brýlí viděly, co všechno nabízí virtuální realita. Mezi tématy byly také principy fungování tajného písma a řada dalších jevů, které mohou stát na začátku zájmu o techniku.</p> <p>„<i>Dětská technická univerzita je další střípek do mozaiky technického vzdělávání, jejímž smyslem je zabezpečit dostatek technicky vzdělaných absolventů</i>,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček, který současně připomíná další aktivity fakult ZČU, jakou jsou Olympiáda techniky Fakulty pedagogické, Den s fyzikou, pořádaný stejnou fakultou, nebo Technická olympiáda Plzeňského kraje, na níž se podílejí všechny technické fakulty ZČU. <i>„Velkým přínosem Dětské technické univerzity Fakulty strojní je, že je úzce napojena na průmyslové podniky a se světem techniky seznamuje už děti v první třídě,“</i> doplňuje rektor.</p> <p>V náplni Dětské technické univerzity nechyběla ani návštěva Techmania Science Center a průmyslových podniků LEAR Corporation Czech Republic a ZF Engineering, které konání Dětské technické univerzity podpořily. Zástupci společností Doosan Škoda Power a Siemens se přímo podíleli na výuce. Mezi partnery Dětské technické univerzity patří také firmy iniciativa SmartEdu, nvias a nakladatelství Fraus.</p> <p>Prvních 37 malých absolventů Dětské technické univerzity zažilo&nbsp;ve&nbsp;středu&nbsp;23. května promoci se vším všudy. K absolvování jim kromě děkana Fakulty strojní Milana Edla poblahopřál také prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička.&nbsp; <br></p><p>Vzhledem k velkému zájmu se vedení fakulty rozhodlo otevřít pokračovací kurzy, tak aby letošní absolventi mohli navázat studiem vyšší úrovně. Kromě toho bude Dětská technická univerzita opět přijímat i zcela nové zájemce, kteří si nově budou moci vybrat, zda chtějí výuku absolvovat v Plzni, v Klatovech nebo v Tachově.&nbsp; Celkem fakulta plánuje v příštím školním roce přijmout 40 dětí do pokračovacího ročníku a 170 dětí do základního kurzu. Přihlašování probíhá od června prostřednictvím webových stránek<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.detskatechnickauniverzita.cz/"> Dětské technické univerzity</a>.</p> Tue, 22 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1505.html 2018-05-22T22:00:00Z Studenti technických učitelských oborů představili na Olympiádě techniky své projekty https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1504.html <p><b></b>Dvanáctý ročník Olympiády techniky uspořádala ve dnech 22. a 23. května katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z deseti univerzit z šesti států.&nbsp;</p> První den konference představili studenti v plzeňském kongresovém centru Vienna House Easy Pilsen své soutěžní projekty. Z domácích byla nejúspěšnější Lenka Jirků, která získala druhé místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů v kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ. Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.<br><p>Tým studentů Západočeské univerzity představil dřevěnou rustikální lavičku s interaktivními funkcemi pro přístup na popularizační obsah portálu <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bavsevedou.zcu.cz/">Bav se vědou</a> a určenou zároveň pro dobíjení mobilních zařízení. Lavička bude k dispozici studentům Fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Velké téma sociálních médií ve vzdělávání přiblížil student Chris Zotos z řecké vysoké pedagogické školy v Patře. Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol je aktuální téma, kterému se věnovali studentky Lucie Vostrá a Kateřina Liptáková z ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. O tom, jak lze efektivně organizovat za pomocí ICT školní poznávací zájezdy, referovala studentka Lenka Jirků z domácí Fakulty pedagogické.</p> <p><i>„Sekce odborně didaktických prací byla plná zajímavých studentských konstrukčních počinů. Přítomné velice zaujal výstup a výrobek studentek Magdaleny Szczepanek a Karoliny Pudełko z univerzity v Rzeszówe, které předvedly elektrickou kytaru vyrobenou z tenisové rakety, včetně vlastní konstrukce elektronkového zesilovače,“</i> popisuje Jan Krotký z organizačního týmu Olympiády techniky. &nbsp;„<i>Naši studenti Michal Randa a Martin Hofman demonstrovali projekt v rámci technického vzdělávání konstrukce jednoduchého hydraulického manipulátoru,“ </i>doplňuje Jan Krotký.<i> </i>K vidění byla i konstrukce bezkontaktního hudebního nástroje Theremin, didaktický model sluneční soustavy, rekonstruované historické rádio a řada dalších prací.</p><p><i></i></p> <p><b>Sekce technicky – odborných prací</b> byla tradičně rozdělena porotou na dvě podsekce. Část prací více výukově zaměřených vyhrály studentky z Jihočeské univerzity Barbora Gubáni a Marie Košinová se svojí kreativní pomůckou pro upevňování učiva v rámci výuky matematiky, kterou nazvaly matematická motanice. Druhé místo obsadily Anna Solecká a Andželika Sereda z Polska s projektem didaktického modelu sluneční soustavy. Třetí místo bylo uděleno Laře Koglot ze slovinského Koperu, která představila projekt konstrukčních činností pro děti, spočívající ve výrobě konstrukce mostu ze špaget.</p> <p>Mezi pracemi technického charakteru putuje první místo do Polska, a to Magdaleně Szczepanek a Karolině Pudełko za projekt elektrické kytary z rakety na tenis a zesilovače. Druhé místo porota udělila Miroslavu Kopeckému z Nitry za rekonstrukci radiového přijímače a třetí místo obsadil Jakub Knopp z Masarykovy univerzity za RC model závodního vozu.</p> <p><b>Sekce prací didaktických a multimediálních</b> byla porotou rozdělena na práce zapadající do konceptu rané školní a předškolní výchovy a na práce využitelné pro žáky druhého stupně a žáky starší. První místo si do Banské Bystrice odvážejí Silvie Pavlíková a Petrana Poloncová za Lidová řemesla a lidové tradice v primárním vzdělávání. Druhé místo získala Yulia Solovyeva z Ruska za geometrický návrh pro děti s poruchami učení. Třetí místo porota udělila Lucii Vostré a Kateřině Liptákové z univerzity v Ústí nad Labem za práci nazvanou Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol. </p> <p>V podsekci s projekty využitelnými na vyšších stupních ZŠ byli nejúspěšnější Anton Shamyshev a Andrey Ovcherov z Ruska, druhé místo patří Lence Jirků ze ZČU za aplikaci pro organizaci poznávacích zájezdů a třetí místo putuje s Chrisem Zotosem a Dionysiou Arvanitaki do Řecka. Porota udělila i dvě speciální ceny, a to Veronice Pléhové z Brna za Hravé stolování a Natalii Timakové z Ruska za projekt ART - terapie, praxe u osob s cerebrovaskulární poruchou.</p><p>Ocenění všem úspěšným studentům předali prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička a děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. <br></p> <p>Konference, která se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a Svazu průmyslu a dopravy, byla zakončena prohlídkou nových expozic Techmania Science Center.</p> <p>Kromě sborníku abstraktů organizátoři letos nově připravují také vydání prvního čísla časopisu s nejzajímavějšími příspěvky, určeného nejen pro odbornou pedagogickou veřejnost. Podrobné informace o letošním ročníku Olympiády techniky a sborník abstraktů najdou zájemci na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://olympiadatechniky.cz/">webových stránkách</a>.&nbsp;</p> Tue, 22 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1504.html 2018-05-22T22:00:00Z Při cvičení složek IZS se studenti ZČU proměnili v účastníky hromadného neštěstí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1506.html V pondělí 21. května na odpočívce u hraničního přechodu Rozvadov proběhlo doposud největší, a tedy zcela unikátní taktické cvičení&nbsp; složek Integrovaného záchranného systému České republiky a Německa. Jako figuranti se ho zúčastnili také studenti ZČU.<br> <p>Cvičení se konalo v rámci česko-bavorského projektu&nbsp; „Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb“, zkráceně „GÜRD“, jehož autorem a zároveň partnerem je Fakulta zdravotnických studií ZČU. Cílem bylo vyzkoušet a na základě zjištěného ještě vylepšit dosavadní velmi dobrou spolupráci záchranných složek na obou stranách hranice. </p><p>Scénář byl jasně daný. Do poklidného shromáždění 250 demonstrantů najel neovladatelný kamion, jehož řidič utrpěl při jízdě po dálnici náhlou srdeční příhodu. 15 osob bylo na místě usmrceno, 65 zraněno těžce a dalších 85 lehce. Tato zranění byla perfektně realisticky namaskována. Další desítky osob, které přestože byly psychicky otřeseny, se snažily svým kamarádům, rodinným příslušníkům a dalším pomoci, ať už vlastními silami, tak za pomoci postupně přijíždějících policistů, hasičů a samozřejmě záchranářů a lékařů. O ně samotné se pak postaral tým posttraumatické intervenční péče.</p> <p>Na odpočívce se střídaly zoufalé výkřiky o pomoc se sténáním zraněných, pláčem a zvuky veškeré techniky. Na místě zůstala také pod kamion vklíněná vozidla s uvězněnými lidmi, které museli za pomoci techniky vyprostit hasiči, jak z české, tak německé strany. Pro několik těžce zraněných přiletěly dva vrtulníky. </p> <p>Figuranty se staly také desítky studentů Fakulty zdravotnických studií. "<i>Studentům za jejich účast, ale především výborné herecké nasazení a zvládnutí celého náročného dne, spojeného často s velkým nepohodlím a strádáním</i> <i>velice děkujeme," </i>komentuje chvályhodné výkony studentů proděkan Lukáš Bolek, který oceňuje, že studenti velmi profesionálně uplatňovali při cvičení své znalosti o chování lidí při podobném hromadném neštěstí, získané na Fakultě zdravotnických studií.<i><br></i></p> Mon, 21 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1506.html 2018-05-21T22:00:00Z Výzkumná centra ZČU se představují v Poslanecké sněmovně https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1496.html Chytrý hasičský zásahový oblek SmartPRO, software využívaný pro titulkování v České televizi nebo elektromotocykl stylu chopper, to je jen několik výsledků vědecké činnosti, které představuje Západočeská univerzita v prostorách Atria Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.&nbsp; Výstava výzkumných center ZČU, která se koná pod záštitou poslankyně Ilony Mauritzové, je k vidění od 21. května do 1. června. Ve čtvrtek 24. a 31. května se vždy od 10 do 13 hodin uskuteční komentovaná prohlídka. &nbsp;<br><br>Výsledky své vědecké práce prezentují výzkumná centra ZČU ve formě 21 velkoformátových fotografií doplněných textem a v několika případech i samotnými exponáty. Zájemci se tu dozví o chytrých oknech, která umí samovolně řídit průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě, o unikátních řešení konstrukčních částí kolejových vozidel nebo o virtuálních modelech lidského těla, s jejichž pomocí navrhují výzkumníci prvky pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu, pomáhají optimalizovat lékařskou péči či predikovat poranění.<br><br>Nejúspěšnější vědecké projekty jsou v Atriu Poslanecké sněmovny přímo vystaveny. Nechybí tu chytrý zásahový hasičský oblek SmartPRO, který v prosinci 2016 zvítězil v konkurenci 54 účastníků evropského předkomerčního tendru Smart@Fire. Oblek je vybaven systémem, který nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, v němž se hasiči pohybují. Univerzita také připomene software zajišťující titulkování v České televizi a pochlubí se i prvním českým elektromotocyklem Blue Elyctra.<p>Výzkumná centra vybudovala Západočeská univerzita díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj — Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Už na prahu nového milénia vznikl vysokoškolský ústav Nové technologie — výzkumné centrum (NTC), v roce 2014 byla při Fakultě aplikovaných věd zahájena činnost výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) a rok nato začal při Fakultě strojní fungovat Regionální technologický institut (RTI) a také Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické. Všechna centra významně posilují vazby mezi univerzitou a praxí.</p> Mon, 21 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1496.html 2018-05-21T22:00:00Z Počet sdílených koloběžek vzroste https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1498.html <p>Ke čtyřem stávajícím stojanům s koloběžkami, využívanými studenty ZČU i Plzeňany, přibudou ve čtvrtek 24. května další dva o celkové kapacitě 17 míst. <br></p> <p>Nově bude stojan s koloběžkami umístěn u Univerzitní knihovny v kampusu na Borských polích a u studentských kolejí v Borské ulici. Celkový počet plzeňských sdílených koloběžek vzroste na 36.</p><p>Koncept sdílených koloběžek (tzv. scoobike sharing) představil před několika lety spolek k světu., jenž dlouhodobě přispívá ke kulturními rozvoji a zasazuje se o využitelnost a zpřístupnění veřejných prostor města Plzně. Právě posílení spojení do univerzitního kampusu ZČU bylo motivací pro výběr umístění stojanů. Stojany s koloběžkami byly dosud umístěny na konečné tramvaje číslo čtyři na Borech, u studentských kolejí v Máchově ulici a na dvou místech v univerzitním kampusu - u Fakulty strojní a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Tento týden budou zprovozněny další dva stojany – u Univerzitní knihovny a u studentských kolejí.</p> <p><i>„</i><i>Samoobslužný</i><i> sharing koloběžek představuje rychlou a ekologickou alternativu k dopravě do univerzitního kampusu. Koloběžky tak mohou úspěšně konkurovat autobusu, na který je třeba chvíli čekat a bývá po ránu č</i><i>asto přeplněný</i><i>. Trumfnou i auto, zejména kvůli době strávené hledáním parkovacích</i><i> míst</i><i>, a z hlediska rychlosti jsou výhodnější než chůze. Navíc se jízda na koloběžce řadí mezi nejzdravější způsoby pohybu,“</i> vysvětluje Jakub Mareš ze spolku k světu. Pro studenty ZČU je tak při cestování z kolejí v Borské ulici na univerzitu koloběžka velmi užitečnou a zároveň zábavnou alternativou k procházce či jízdě na kole.</p> <p>Spolupráce ZČU se spolkem k světu. se odráží i v samotném rozvoji celého konceptu scoobike sharingu. Na vývoji unikátního stojanu, zámku i sledovací aplikace, jež monitoruje obsazenost jednotlivých stojanů, se podílejí mimo jiné i studenti a zaměstnanci ZČU. Speciální stojany, které plzeňský scoobike sharing využívá, jsou napájeny z veřejného osvětlení a k jejich umístění nejsou zapotřebí žádné výkopové práce – replastové desky sloužící jako nástupové plochy nejsou spojeny se zemí.</p> <p>Studentům jsou koloběžky zpřístupněny na základě registrace a přiložení JIS karty, ostatní Plzeňané si je mohou vypůjčit o víkendech, po registraci Plzeňské karty. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na <a target="_blank" rel="nofollow" title="Link: null">webových stránkách</a> a na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/scoobike/" title="Link: https://www.facebook.com/scoobike/">facebookovém profilu Scoobike</a>. S novými stojany přijde i další novinka – aplikace Scoobike, díky níž mohou zájemci zjistit počet dostupných koloběžek či volných míst ve stojanu, rezervovat místo pro vracenou koloběžku nebo sledovat počet svých výpůjček a další statistiky.</p> <p>Provoz sdílených koloběžek byl zahájen 26. září 2016, od té doby uskutečnili nejen studenti Západočeské univerzity přes 23 500 výpůjček.</p> Sun, 20 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1498.html 2018-05-20T22:00:00Z Architekt zve zaměstnance ZČU na procházky kampusem https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1459.html Další částí průzkumu, jehož cílem je navrhnout úpravy veřejných prostranství v univerzitním kampusu na Borech, jsou procházky s architekty a následný workshop. Setkání se zaměstnanci univerzity proběhnou ve dnech 23. a 29. května.<br> <p></p><p> </p><p>Průvodcem po kampusu, na který se zájemci podívají také ze střechy Fakulty elektrotechnické, bude architekt Jakub Mareš z Ateliéru k světu. Následovat bude plánovací a tvůrčí dílna, kde zúčastnění pohovoří o problémech kampusu a navrhnou jeho úpravy. Kdo bude chtít, může se zúčastnit jen úvodní části programu.</p> <p>Zájemci o procházky a následný workshop si mohou vybrat ze dvou termínů. Ve středu 23. května se setkání uskuteční od 13:00 do 16:30 hodin, v úterý 29. května od 9:30 do 13:00 hodin. Sraz je vždy před vchodem do budovy Fakulty elektrotechnické. Svoji účast prosím potvrďte emailem na adresu helena.simicova@cpkp.cz.<br></p> <p>Srdečně zveme zaměstnance, aby se přišli podělit o svůj názor. Setkání pro ZČU pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Ateliérem k světu.&nbsp; </p><p>Již proběhlého setkání se studenty se zúčastnilo 35 zájemců. „Během diskuse studenti nejvíce řešili problémy při průchodnosti areálem a budovami. Rádi by také udělali centrální prostranství kampusu útulnější a lákavější k pobytu,“ shrnula za realizátory průzkumu Pavla Dusíková z Centra pro komunitní práci západní Čechy.</p> <p>Výstupy z workshopů doplní názory studentů a zaměstnanců ZČU získané prostřednictvím pocitové mapy a elektronického dotazníku. Poté bude následovat zpracování získaných podnětů. Závěry celého šetření by měly být prezentovány na červnovém zasedání Akademického senátu.</p><p></p> Sun, 20 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1459.html 2018-05-20T22:00:00Z ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1444.html <p><b></b>Od 16. do 18. května se v Plzni uskuteční 6. národní konference transferu technologií s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí bude kurz Master Class s Ashley Stevensem a prohlídka výzkumných center ZČU.<b> </b></p><br> <p>Hlavní část konference se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 8:30 do 17:00 hodin v plzeňské Techmania Science Center. Vystoupí během ní uznávaný odborník v oboru transferu <b>Ashley Stevens</b>. Sedmnáct let byl ředitelem oddělení transferu technologií na Bostonské univerzitě a deset let vyučoval na tamní fakultě obchodu a managementu kurzy komercializace technologií. V současnosti je profesorem Osacké univerzity a výzkumným pracovníkem Národního výzkumného institutu na univerzitě v Singapuru. Přednášel a publikoval rozsáhlé informace o technologickém transferu, licencování a komercionalizaci v raném stádiu.&nbsp; </p><p>Svůj příspěvek dále přednese profesor <b>Michal Pěchouček</b>&nbsp;z ČVUT, který se aktivně věnuje zakládání a podpoře technologických start-upů a jenž je spoluzakladatelem garantem studijního programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. O své zkušenosti se podělí také další zástupci univerzitních start-upů, <b>Tomáš Brychcín</b> ze společnosti SentiSquare, a <b>Daniel Georgiev</b>, zakladatel společnosti Xeno Cell Innovations. </p><p>Vystoupí také <b>Markus Pietzka</b>, poradce společnosti INiTS, akademického podnikatelského inkubátoru se sídlem ve Vídni. Na srovnání transferu znalostí a technologií různých zemí se zaměří <b>Arnošt Marks</b>, proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a s finančními nástroji a programy pro podporu rozvoje inovací seznámí přítomné <b>Marcela Příhodová</b> z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pozornost bude věnována také transferu v oblasti zdravotnictví nebo aktuálním tématům transferu z hlediska práva.</p><p>Konferenci bude už ve středu 16. května předcházet workshop vedený <b>Ashley Stevensem</b>. Věnován bude nejen základním pojmům, jako jsou hodnota technologie versus její cena, ale bude se hovořit především o licencování technologií a metodice nastavení licenčních podmínek. </p><p>Třetí den konference, v pátek 18. května, se zájemcům otevřou všechna čtyři univerzitní technologická centra, tedy Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Regionální technologický institut (RTI).</p><p> </p><p>Konferenci pořádá ZČU společně se spolkem Transfera.cz. Partnerem konference je Techmania Science Center a mediálním partnerem portál vedavyzkum.cz. Podrobnější informace o akci a přihláškách na jednotlivé části programu naleznete <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://transfer.zcu.cz/konference/#prohlidka-center" title="Link: https://transfer.zcu.cz/konference/#prohlidka-center">na webových stránkách konference</a>.&nbsp;</p> Mon, 14 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1444.html 2018-05-14T22:00:00Z Králem majálesu se stal Pekelný student https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1487.html V sobotu 12. května se v Plzni uskutečnila každoroční oslava radostí studentského života - majáles. Králem majálesu byl zvolen Pekelný student - dívka v masce ďábla z Integrované střední školy živnostenské v Plzni.&nbsp; Majálesové oslavy zaplnily už dopoledne náměstí Republiky. Odtud se studentský průvod s kandidáty na krále majálesu a jejich družinami vydal do areálu lochotínského amfiteátru. Tam královští kandidáti plnili stanovené úkoly a také představili své programy, jimiž se snažili získat náklonnost studentů. <br><br>Bezmála polovinu hlasujících studentů oslovil v konkurenci dalších dvou kandidátů Pekelný student, a to s programem, který sliboval například 50% skupinovou slevu na nápoje ve studentských barech, zrušení nočního klidu, zavedení dobrovolné školní docházky nebo polstrované židle v učebnách. Právě Pekelný student tak mohl po skončení volby přijímat gratulace nejen od svých protikandidátů, ale také od rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka. Pro další rok se tak do čela všech studentů postavila dívka - královna majálesu.<br><br>Na plzeňském majálesu nechybělo nic, co dělá tuto květnovou oslavu studentů nejoblíbenější studentskou akcí. Stovky studentů uzavřely majálesový sňatek a do pozdních večerních hodin probíhal v amfiteátru hudební program tvořený koncerty českých skupin a interpretů zvučných jmen.<br> Sun, 13 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1487.html 2018-05-13T22:00:00Z Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1482.html <p><b></b>Ve čtvrtek 10. května v podvečer zaplnily kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni tóny duchovní hudby. Uskutečnil se tu Závěrečný koncert akademického roku 2017/2018.<b></b></p> V podání pěveckého sboru působícího při Hochschule für katholische Kirchenmusik v Regensburgu zazněl žalm Otmara Faulsticha (1938*) <i>Jubelt Jahwe zu</i> pro sóla, sbor, bicí nástroje a varhany a poté <i>Kyrie &amp; Gloria </i>(Missa Choralis) pro sbor a capella od Franze Liszta (1811-1886). <br>Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU a Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU provedly za doprovodu orchestru katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Consortium musicum, vedeného Vítem Aschenbrennerem, skladbu Antonia Vivaldiho (1678-1741) <i>Gloria in D</i>.<br><p>Slavnostní koncert pak skladbou Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791) <i>Te Deum laudamus </i>uzavřely společně sbor Hochschule für katholische Kirchenmusik a&nbsp;Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.</p><ul> </ul> <p>Koncert byl zároveň zahajovacím koncertem Evropského festivalu duchovní hudby Šumava ‑ Bayerischer Wald, který probíhá na různých místech jihozápadočeského regionu a přilehlého Bavorska do konce května.</p> Thu, 10 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1482.html 2018-05-10T22:00:00Z