Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Kariérní centrum ZČU a Podnikatelský inovační klub BoostUp se představily zaměstnavatelům https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1783.html Studentům, kteří chtějí začít podnikat ještě na škole, pomůže Podnikatelský inovační klub BoostUp. Ti, kdo se vidí spíše v pozici zaměstnanců, by měli navštívit Kariérní centrum ZČU. Obě platformy se 21. listopadu představily i zaměstnavatelům. <br> <p><b>Kariérní centrum ZČU</b> funguje už od letošního dubna a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1450">pro studenty připravilo</a> od té doby například přednášku přední české HR manažerky a konzultantky v oblasti profesního rozvoje Rostyy Gordon Smith, kurzy věnované správě osobních financí či využívání sociálních sítí nebo nabídlo možnost vyzkoušet si nanečisto pracovní pohovor. Vedle přednášek a workshopů rozvíjejících komunikační nebo prezentační dovednosti poskytuje centrum studentům individuální kariérové poradenství a online diagnostiku osobnosti. </p> <p><b>Podnikatelský inovační klub BoostUp</b> <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1711">se studentům představil</a> teprve v říjnu a už samotná úvodní akce vyvolala zájem desítek z nich. Cílem BoostUpu je pomoci těm, kdo chtějí začít podnikat už během vysokoškolských studií, a poskytnout jim komplexní servis, který v začátcích podnikání potřebují. BoostUp jim zprostředkuje mentoring, přednášky, besedy a workshopy s profesionály v různých oborech. Od letního semestru bude nabízet také členství v klubu, které bude odstupňované do tří úrovní. <i>„Studenti by měli za pomoci BoostUpu dojít od prvotní myšlenky ke skutečnému projektu,“</i> vysvětluje vedoucí BoostUpu Filip Soukup, jak bude fungovat akcelerační program pro členy klubu. Celý proces je rozdělen do tří fází, jimiž studenti procházejí. V každé smí přitom setrvat nejdéle jeden rok. <i>„Někdo projde třeba jen první fází, někdo jiný skutečně dospěje k cíli v podobě rozběhnutí vlastního podnikatelského projektu. Pro všechny to ale bude důležitá zkušenost, která přinese nejen nové poznatky a dovednosti, ale i sebepoznání a zhodnocení vlastních schopností a kvalit,“ </i>popisuje Filip Soukup a dodává, že členství není podmínkou pro účast na akcích BoostUpu. Ty jsou otevřeny všem studentům. </p><p>Důležitou náplní práce Kariérního centra ZČU i BoostUpu je <b>spolupráce s firmami</b>, které se chtějí propojovat s univerzitou a jejími studenty či absolventy. Obě platformy se proto dnes představily třem desítkám zaměstnavatelů, včetně firem jako Škoda Electric, Konplan, Plzeňský Prazdroj, Lear Corporation Engineering Czech Republic, Siemens, Sony DADC Czech Republic, ZF Friedrichshafen AG a dalším. Setkání se zúčastnili také představitelé CzechInvestu, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje nebo Karlovarské agentury rozvoje podnikání. <i>„Firmy mohou naším prostřednictvím oslovovat studenty, zveřejňovat pracovní nabídky, chceme s nimi spolupracovat při pořádání workshopů a očekáváme, že nám poskytnou zpětnou vazbu, díky níž budeme moci naše služby vylepšovat,“ </i>plánuje podobu spolupráce s podniky a institucemi vedoucí Kariérního centra ZČU Jarmila Ircingová.<i> </i> </p><p>Centrum i BoostUp sídlí zatím v provizorních prostorách v 6. patře Fakulty strojní, od ledna budou mít k dispozici zrekonstruované místnosti (Kariérní centrum: UK 619, BoostUp: UK 628), které se nacházejí poblíž těch dočasných. </p> <p>Popis služeb a informace o připravovaných akcích najdou zájemci z řad studentů i zaměstnavatelů na webových stránkách <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://careercentre.zcu.cz/">Kariérního centra</a> a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://projekty.zcu.cz/inkubator/">BoostUpu</a> a na facebookových profilech <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/CareerZCU/">@CareerZCU</a> a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/boostupzcu/">@boostupzcu</a>.</p> Tue, 20 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1783.html 2018-11-20T23:00:00Z Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 7. díl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1687.html Absolvent oboru Dopravní a manipulační technika Fakulty strojní Ivo Mendřec vede projektové oddělení v ZF Staňkov a říká: "Studium na vysoké škola mi dalo znalost systematické práce." <p><b>Ivo Mendřec, absolvent oboru Dopravní a manipulační technika na Fakultě strojní ZČU</b> a nyní vedoucí projektového oddělení, již osm let pracuje ve firmě ZF Staňkov s.r.o. Ta vyrábí a montuje podvozkovou a hnací techniku, především pro automobilový, stavební a zemědělský průmysl. V současné době podnik, který je součástí světového koncernu se stoletou tradicí ZF Friedrichshafen AG, dodává více než 300 typů náprav pro většinu významných světových výrobců.</p><p>Je sedmým a posledním <b></b>z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám představujeme.<br></p><p><br></p> <p><b>Proč jste si pro svoji budoucí kariéru vybral právě firmu ZF Staňkov?<br></b><i>Firma je součástí koncernu ZF, který je jedním z předních světových dodavatelů automobilového průmyslu. V době mého nástupu se jednalo o nový výrobní závod, který stále ještě pracoval na nastavení svých interních procesů. To mělo samozřejmě zpočátku za následek více stresových situací v zaměstnání, ale zároveň jsem díky tomu dostal možnost pracovat na velmi rozmanitých projektech. Této zkušenosti si velice cením, protože mi umožnila porozumět fungování výrobního závodu. V současné době již náš závod patří ke špičce v naší divizi.</i></p> <p><b>Čím vás práce pro německou firmu obohatila?<br></b><i>Po mém nástupu nejprve ve zlepšení mých jazykových schopností, především němčiny. Dále jsem měl možnost získat mnoho zajímavých kontaktů mezi zákazníky, dodavateli, ale i mezi členy top managementu koncernu ZF. Nejvíce si však vážím zkušeností týkající se vedení pracovníků.</i></p> <p><b>Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?<br></b><i>Pracoval jsem v jiném výrobním závodě, kde jsem začínal jako výpomoc ve skladu dílů. Po určité době jsem získal možnost pracovat na oddělení nákupu. Byl to pro mě první kontakt s reálným světem a možnost srovnání mezi dělnickou a kancelářskou profesí. Pro moji další pracovní budoucnost se jednalo o neocenitelnou zkušenost.</i></p><p><b></b></p> <p><b>Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?<br></b><i>Pomohly mi především znalosti týkající se systematické organizace mojí práce – rozdělení velkých problémů, které se zdají být zpočátku nepřekonatelné, na menší, lépe zvládnutelné. Žádný problém není tak velký, aby se nedal vyřešit. Mám lepší odhad potřebných kapacit, vím, jaké jsou možnosti systematického sledování průběhu úkolů.</i></p> <p><b>Jak je pro vaši práci důležitá znalost němčiny?<br></b><i>Při komunikaci s kolegy z Německa samozřejmě zcela postačuje znalost angličtiny. Z vlastní zkušenosti ale vím, že znalost jejich mateřského jazyka komunikaci urychluje a zjednodušuje. Především v případech, kdy jsem byl na schůzce jediný cizinec.</i></p><p><br></p><p>V našem seriálu už jste se seznámili <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679">s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn</a>, s <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1681">Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1683">s Alešem Kamenem z firmy KONPLAN</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1684">Jiřím Jedličkou z MBtech</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1685">Emilem Černým z firmy Streicher</a>&nbsp;a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1686">Martinem Valentou ze ZF Engineering</a>.<br></p><p><small>Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science &amp; Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.</small><br></p> Sun, 18 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1687.html 2018-11-18T23:00:00Z Čestný doktorát převzal Karol Hricovini https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1769.html <p>Ve středu 14. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Čestný titul doctor honoris causa převzal experimentální fyzik Karol Hricovini, působící na Univerzitě Paříž - Seina (dříve Univerzita Cergy-Pontoise). <br></p> <p>Odpolední slavnostní ceremoniál, který se každoročně koná u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, zahájil svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Hovořil při něm o proměňující se roli univerzit v době prudkého vývoje komunikačních technologií, upozornil na nebezpečné posouvání významu slova elity ve smyslu devalvace hodnoty vysokoškolského vzdělání a mimo jiné také poukázal na nutnost, aby univerzity byly otevřenými institucemi, propojenými s okolním světem. <i>„</i><i>Bylo by především neštěstím se uzavírat do sebe, hýčkat si náš malý ostrůvek akademických svobod a postupně přestat vnímat dění okolo nás. Otevřenost univerzity znamená, že děláme vše pro to, abychom hráli významnou roli v celospolečenském dialogu i to abychom byli stále váženými partnery, kteří dokážou okolní svět přesvědčit o své odbornosti,“ </i>uvedl Miroslav Holeček.</p> <p>Čestný titul <i>doctor honoris causa </i>byl na základě návrhu ředitele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Luďka Hynčíka udělen Karolovi Hricovinimu za jeho významnou spolupráci se Západočeskou univerzitou. </p><p><b>Prof. Dr. Karol Hricovini</b> (nar. 1952 v Bratislavě) se věnuje experimentální fyzice a hledání nových materiálů pro aplikace v elektronice. Vystudoval fyziku tuhých látek na Elektrotechnické fakultě Technické univerzity v Bratislavě a už v průběhu svého doktorského studia se intenzivně věnoval experimentálnímu studiu elektronové struktury amorfních materiálů, a to za pomoci rychle se rozvíjející techniky fotoemise. <i>„Mým zájmem je pochopit, jak jsou elektrony uspořádány v pevné fázi,“ </i>řekl Karol Hricovini během přednášky při Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU. <i>„Experimentální technikou vhodnou pro tento účel je fotoelektronová spektroskopie nebo zjednodušeně fotoemise,“ </i>vysvětlil. Fotoemise je podle Hricoviniho <i>„jedna z nejpřímějších metod studia elektronické struktury povrchu pevných látek“</i>. </p><p>Právě rozvoj fotoemisní spektroskopie na ZČU byl jedním z důvodů pro udělení čestného doktorátu Karolu Hricovinimu. Ten s plzeňskou univerzitou spolupracuje také na vybudování nové laboratoře experimentální fyziky, která má pro univerzitu strategický význam v oblasti materiálového výzkumu i pro svoji jedinečnost v rámci České republiky. Úzce spolupracuje s Jánem Minárem, a to i při přípravě doktorandů ve výzkumném centru NTC, a také s týmem Jaroslava Vlčka z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd. </p><p>Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli dále představeni <b>noví profesoři a docenti</b> a rektor Miroslav Holeček předal <b>pamětní medaile a čestná uznání</b> osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Pamětní medaile mají letos novou podobu. Jejím autorem je renomovaný designér a vedoucí ateliéru Design kovu a šperku na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Petr Vogel. Na čelní straně je umístěno logo ZČU, na rubu je zobrazen obrys města Plzně a malé trojúhelníky symbolizující jednotlivé budovy univerzity. &nbsp; &nbsp; </p><p><u>Noví profesoři ZČU:</u> </p><p><i>jmenovaní na návrh Vědecké rady ZČU:</i><u></u></p> <p><b>prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.</b> – v oboru Elektrotechnika </p> <p><b>prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D.</b> – v oboru Technická kybernetika </p> <p><b>prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.</b> – v oboru Strojní inženýrství </p> <p><i>jmenovaní na návrh vědeckých rad jiných vysokých škol:</i> </p><p><b>prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.</b> – v oboru Hudební umění se zaměřením Hudební teorie (na návrh Vědecké rady AMU v Praze) </p><p><b>prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D.</b> – v oboru Oborová didaktika (na návrh Vědecké rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, SR)</p> <p><u>Noví docenti ZČU: </u> </p><p><i>jmenovaní na ZČU:</i></p> <p><b>doc. Ing. Pavel Francisko, Ph. D.</b> - v oboru Strojní inženýrství </p> <p><b>doc. Ing. Miroslav Gombár, Ph.D.</b> - v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b>doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph. D. </b>- v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b>doc. Ing. Karel Hruška, Ph. D. </b>- v oboru Elektrotechnika</p> <p><b>doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D.</b> - v oboru Strojní inženýrství<i> </i></p> <p><b>doc. Dr. Ing. Ján Minár</b> - v oboru Aplikovaná fyzika<i> </i></p> <p><b>doc. Ing. Robert Zemčík, Ph. D.</b> – v oboru Mechanika</p> <p><i>jmenovaní na jiných vysokých školách (uvedeno v závorce):</i> </p><p><b>doc. Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. </b>- v oboru Geodezie a kartografie (Vysoké učení technické v Brně) </p> <p><b>doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. - </b>v oboru Podniková ekonomika a management (Technická univerzita v Liberci) </p> <p><b>doc. PeadDr. Petr Kučera, Ph.D.</b> - v oboru Teorie literatury (Univerzita Palackého v Olomouci)</p> <p><u>Pamětní medaile:</u> </p><p><b>prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.</b> – za vynikající vědecké práce či objevy (Fakulta filozofická ZČU)</p> <p><b>Ing. Václav Jeništa</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí </p> <p><b>prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta filozofická ZČU)</p> <p><b>prof. Ing. Josef Kott, DrSc.</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta zdravotnických studií ZČU)</p> <p><b>RNDr. Petr Martinec</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Nové technologie – výzkumné centrum) </p> <p><b>prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí </p> <p><b>Mgr. Jiří Školoud</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)</p> <p><b>PaedDr. Václav Troch</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)</p> <p><b>doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.</b> – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta právnická)</p> <p><b>doc. Ing. Vladislav Polach, CSc.</b> (in memoriam) -&nbsp; za významnou pedagogickou činnost (Fakulta strojní)</p> <p><b>doc. MgA. Zdeněk Veverka</b> – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara)</p> <p><b>doc. Ing. Václav Votava, CSc.</b> – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta strojní)</p> <p><b>Ing. Pavel Honzík</b> - za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí </p> <p><b>prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. - </b>za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)</p> <p><b>doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.</b> – za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a propagaci a popularizaci univerzity (Fakulta elektrotechnická ZČU) </p> <p><u>Čestné uznání:</u> </p><p><b>ak. mal. Renáta Fučíková</b> – za mimořádné výkony v tvůrčí činnosti ZČU (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU) </p> Wed, 14 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1769.html 2018-11-14T23:00:00Z Umělecká fakulta opět udělila Ceny Ladislava Sutnara https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1762.html Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU vyjadřuje každoročně udělovanou Cenou Ladislava Sutnara poctu životu a dílu plzeňského rodáka a projevuje uznání výjimečným uměleckým a pedagogickým osobnostem i institucím za jejich přínos světu umění a designu. <p>Slavnostní ceremoniál udílení Ceny Ladislava Sutnara 2018 se uskutečnil v úterý <b>13. listopadu v obřadní síni plzeňské radnice. </b>Umělecké osobnosti a instituce obdržely ocenění z rukou děkana fakulty Josefa Mištery za přítomnosti zástupců města Plzně a Plzeňského kraje.<br></p> <p>V letošním roce ocenění převzali:</p><p><b>ArkDes a Eric De Groat (SWE)</b></p> <p>Za nesporné zásluhy na poli propagace architektury a designu a v oblasti inkubace a spin-off aktivit pro studenty a absolventy umění a designu získává Cenu Ladislava Sutnara Eric De Groat, zástupce ředitele Švédského národního centra pro architekturu a design ArkDes. Posláním centra je zvýšit znalosti a kultivovat diskusi o tom, jak architektura a design ovlivňují běžný lidský život. Činí tak prostřednictvím vzdělávacích programů, zpřístupněním knihovny a sbírky čítající kolem 4 milionů objektů světové úrovně badatelům i širší veřejnosti a spolupořádáním celé řady mezinárodních kurátorských a výzkumných projektů.</p> <p><b>Gerrit Rietveld Academie (NL)</b></p> <p>Cena Ladislava Sutnara byla udělena amsterodamské škole Gerrit Rietveld Academie. Škola vznikla již v roce 1924 a ve svém počátku byla její filosofie vzdělávání ovlivněna kritickými myšlenkami De Stijl a Bauhausu. Dlouhá desetiletí patří mezi světově nejvýraznější a nejprestižnější vzdělávací instituce svého druhu. Profesoři a absolventi této školy zaujímají nejvýznamnější pozice v mezinárodním kulturním dění. Jejich tvorba spoluurčuje vizuální prostředí, ve kterém žijeme. Ocenění získává za nesporný přínos v oblasti vzdělávání na poli designu a umění, jejich propagaci, a kulturnímu působení.</p> <p><b>doc. akad. mal. Helena Krbcová (CZ)</b></p><p>Za její mimořádný přínos pro vzdělávání na poli fashion designu získává Cenu Ladislava Sutnara doc. akad. mal. Helena Krbcová. Vede své studenty k reflexi jejich vztahu k životnímu stylu, vnímání dějinných událostí a k transformaci jejich obsahů do koncepčních výtvarných návrhů a realizací. Její svěřenci dosahují skvělých úspěchů na nejvýznamnějších mezinárodních studentských soutěžích, například na Arts of Fashion Competition v USA, či jsou jejich díla zastoupena ve špičkových sbírkotvorných institucích, například v MoMA New York. Doc. Krbcová působí také v řadě odborných porot a věnuje se vlastní tvorbě.</p> <p><b>Songshan Cultural and Creative Park (TWN)</b></p> <p>Songshan Cultural and Creative Park získává Cenu Ladislava Sutnara za budování mostu mezi současnou asijskou a světovou kulturní scénou. Je skvělým příkladem transformace brownfieldu ve funkční a kulturní centrum umožňující setkávání veřejnosti se současnou tchajwanskou kulturou a designem i jejím historickým kontextem, potažmo se současným světovým děním na zmíněném poli. Svoji misi a společenskou roli definuje skrze čtyři motta: „Creative Lab“, Creative Co-Op“, „Creative School“, a „Creative Showcase“.</p> <p><b>Stichting NDSM-werf (NL)</b></p> <p>Cena Ladislava Sutnara byla udělena Stichting NDSM werf Amsterdam za příkladnou podporu inkubace mladého živého umění, uměleckých řemesel a designu. NDSM werf je rozsáhlá a dynamická kreativní zóna, která vyrostla na původním území amsterdamského přístavu. Vytváří pódium pro mladou tvůrčí scénu, které jsou prozatím jen těžko dostupné tradiční expozice, výstavní síně a muzea umění. Svěží energie, otevřenost vůči experimentům v žánru crossover z tohoto centra vytvářejí magnet pro tvůrčí talent z celého světa. Nejedná se o izolovanou komunitu, ale centrum, které se těší velké pozornosti celé veřejnosti.</p><p><br></p><p>Cena Ladislava Sutnara byla <b>poprvé udělena v roce 2012 a od té doby ji obdržela celá řada výjimečných uměleckých osobností a institucí</b>. Držiteli tohoto prestižního ocenění jsou například Cooper-Hewitt Smithsonian, Design Museum (USA), J. P. Getty Trust (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), Art Institute of Chicago (USA), Steven Heller (USA), prof. R. Roger Remington (USA), prof. Gyula Ernyey (HUN), prof. Lech Majewski (PL), Pratt Institute (USA), z českých osobností pak prof. Karel Míšek, prof. Jiří Šalamoun, prof. Zdeněk Ziegler, doc. Jiří Šetlík, prof. Jan Solpera, prof. Rostislav Vaňek , prof. Tomáš Vlček a další.<br></p><p><b>Prestižní ocenění má podobu Sutnarova loga</b> přetvořeného do prostorového objektu. Autorem designu je renomovaný designér a pedagog Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Petr Vogel.</p> Tue, 13 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1762.html 2018-11-13T23:00:00Z Univerzita bude za dva týdny volit kandidáta na rektora https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1768.html Aby byla volba úspěšná, musí být "pro" nadpoloviční většina Akademického senátu. Přesně za dva týdny, ve středu 28. listopadu se v budově Fakulty právnické v sadech Pětatřicátníků sejdou členové <a target="_blank" rel="nofollow" href="/media/about/structure/akademicky-senat/">Akademického senátu ZČU</a>, aby tajným hlasováním zvolili kandidáta na rektora Západočeské univerzity na funkční období 2019 - 2023. Jediným kandidátem je přitom současný rektor Miroslav Holeček.<br><br>Miroslav Holeček se během uplynulého měsíce setkal s členy Akademického senátu, zaměstnanci ZČU i studenty při dvou debatách v posluchárně Fakulty aplikovaných věd a v aule Fakulty pedagogické. Hovořil na téma strategie rozvoje univerzity, financování, hodnocení kvality výuky a vzdělávání, vědy a výzkumu... Rektor také odpovídal na dotazy zástupců akademické obce.<br><br>Volba kandidáta na rektora se uskuteční od 15 hodin. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy 30 hlasů. Nového rektora pak jmenuje prezident republiky.<br> Tue, 13 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1768.html 2018-11-13T23:00:00Z Semináře poradí, jak se dají zapojit moderní technologie do výuky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1758.html <b></b>iPad nebo mobil jako pomůcky při vzdělávání? Proč ne? Celoživotní a distanční vzdělávání&nbsp;Západočeské univerzity zve na semináře Allana Carringtona a Nicky Hockly. <b></b> <p>Třetí listopadový týden bude na Západočeské univerzitě věnován <b>využití technologií ve vzdělávání</b>. Celoživotní a distanční vzdělávání&nbsp;ZČU připravilo seriál seminářů pro učitele, studenty i další zájemce.<br></p><p>V pondělí <b>19. listopadu</b> mohou navštívit v posluchárně UV115b v budově Fakulty strojní seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/allan-carrington-getting-the-best-use-out-of-the-pedagogy-wheel/">Getting the best use out of the Padagogy Wheel</a>&nbsp;Allana Carringtona, který je seznámí s nástrojem iPadogogy. Díky němu mohou učitelé plánovat a reflektovat činnosti s iPadem ve vztahu ke vzdělávacím cílům podle takzvané Bloomovy taxonomie. Allan Carrington pracoval 10 let jako specialista na vzdělávání na univerzitě v australském Adelaide. Je uznávaným učitelem společnosti Apple a získal dvě významná ocenění za výuku. Má dva magisterské tituly v oborech vzdělávání a interaktivní multimédia a vede portál <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://designingoutcomes.com/">designingoutcomes.com</a>, který pomáhá vzdělávacím iniciativám po celém světě. <b>Akce je přístupná zdarma po předchozím </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW5950oFEhzYs5jq447OIeDdljUommOFqx6Fuu0kjxjYo-Q/viewform"><b>přihlášení</b></a><b>.</b></p><p>V prostorách katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické v budově na Chodském náměstí se uskuteční dvě přednášky Nicky Hockly, expertky na využití technologií ve vzdělávání a speciálně ve výuce jazyků. Ve středu <b>21. listopadu</b>&nbsp;seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/seminar-is-the-future-tense/">Is the future tense?</a>&nbsp;přiblíží, jak se virtuální realita, roboti a umělá inteligence stávají součástí našich životů a vzdělávání. Ve čtvrtek<b> 22. listopadu</b> představí seminář <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/akce/seminar-going-mobile/">Going mobile</a>&nbsp;možnosti použití mobilních zařízení při výuce jazyků. Semináře jsou určené akademickým pracovníkům a účast učitelů z praxe, studentů ZČU a dalších zájemců je vítána. <b>Akce je přístupná zdarma po předchozím </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQW5950oFEhzYs5jq447OIeDdljUommOFqx6Fuu0kjxjYo-Q/viewform"><b>přihlášení</b></a><b>.</b></p><p>Zájemce o vysokoškolskou pedagogiku upozorňuje Centrum celoživotního vzdělávání i na zajímavou konferenci pořádanou Ministerstvem školství <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching">Towards Better University Teaching</a>.</p> Mon, 12 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1758.html 2018-11-12T23:00:00Z Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 6. díl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1686.html <b></b>Absolvent oboru Kybernetika a řídicí technika Fakulty aplikovaných věd Martin Valenta pracuje v ZF Engineering od jejího založení. Jaké možnosti mu společnost nabídla? <p><b>Martin Valenta, absolvent oboru kybernetika a řídicí technika na Fakultě aplikovaných věd</b>, pracuje ve firmě ZF Engineering od jejího založení v roce 2007. V podniku, který převážně vyvíjí a testuje software pro řídící jednotky automatických převodovek a dalších prvků pohonného systému, je vedoucím vývoje softwaru. <b></b></p><p>Je šestým <b></b>z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám <b>každé pondělí </b>představujeme.<br></p><p><br></p> <p><b>Proč jste si pro svoji kariéru vybral právě firmu ZF Engineering Plzeň?<br></b><i>Zvítězil u mě zájem o oblast automobilového průmyslu a také možnost uplatnit znalosti získané během studia kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.</i></p> <p><b>Čím vás práce pro německou firmu obohatila, jaké vám poskytla možnosti pro kariérní rozvoj?<br></b><i>Je zde snaha o systematická řešení a vstřícný přístup k lidem. Mohl jsem postupně vyrůst od vývojáře přes koordinátora a vedoucího týmu až na vedoucího vývoje softwaru.</i></p> <p><b>Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?<br></b><i>Kromě běžných studentských brigád jsem o prázdninách ve čtvrtém ročníku absolvoval praktikum v německém Erlangenu u firmy Siemens. Byl jsem zde odpovědný za další vývoj knihovny pro zpracování dat v oblasti nukleární energetiky.</i></p> <p><b>Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?<br></b><i>Na ZČU jsem získal znalosti v oblasti vývoje softwaru, teorie řízení a ekonomie. Dále také schopnost učit se nové, poměrně komplexní věci, a v neposlední řadě i schopnost řešit problémy a překonávat překážky, před které jsem postaven.</i></p> <p><b>Co byste doporučil budoucím absolventům?<br></b><i>Absolventi by se měli zaměřit na obory, které je nejen baví, ale ve kterých také získají dobré uplatnění na trhu práce, a to i z dlouhodobého hlediska. V kariérním postupu v německých firmách, zvláště v našem regionu, může pomoci němčina, ale není to zásadní faktor úspěchu.</i></p><p><br></p><p>V našem seriálu už jste se seznámili <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679">s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn</a>, s <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1681">Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1683">s Alešem Kamenem z firmy KONPLAN</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1684">Jiřím Jedličkou z MBtech</a>&nbsp;a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1685">Emilem Černým z firmy Streicher</a>.<br></p><p><small>Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science &amp; Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.</small><br></p> Sun, 11 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1686.html 2018-11-11T23:00:00Z Archeologové ze ZČU uskutečnili další výzkum bývalého koncentračního tábora v Letech https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1753.html Ve dnech 10. - 12. listopadu provedli členové katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity pod vedením Pavla Vařeky další archeologický výzkum v Letech. Tentokrát byl zaměřený na táborový hřbitov. <br> <p>Cílem výzkumu, realizovaného na základě žádosti Muzea romské kultury, bylo zjištění přesné polohy hřbitova obětí tzv. cikánského tábora v Letech, způsob jejich pohřbu a stav dochování ostatků pohřbených jedinců. </p> <p><i>„V blízkosti žulového památníku, který tvoří centrální část pietního místa zbudovaného v roce 1995, nebyly archeologickým výzkumem odhaleny žádné hroby. V západní části areálu byla zjištěna vrstva tvořená pravděpodobně destrukcí tábora, která sem byla navezena v dosud přesně nezjištěné době, patrně však nepříliš časově vzdálené od likvidace tábora,“ </i>popisuje Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Doplňuje, že táborový hřbitov byl zřízen 15. ledna 1943 a do 23. dubna téhož roku zde mělo být pohřbeno celkem 120 jedinců, převážně dětí. Předtím byli zemřelí vězni pohřbíváni na hřbitově v Mirovicích, jehož kapacita však byla záhy vyčerpána. </p><p>„<i>Podařilo se nám získat několik předmětů, které považujeme za osobní věci vězňů, podobné artefaktům nalezeným při odkryvu tábora v roce 2017 - součásti oděvu či obuvi a ozdoby. Jeden částečně odhalený objekt může představovat hrobovou jámu, ovšem její úplný odkryv vyžaduje rozšíření sondáže, kterou plánujeme na jaro 2019,“ </i>říká Pavel Vařeka. <br></p> Sun, 11 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1753.html 2018-11-11T23:00:00Z Univerzita zve na Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1746.html Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, nejvýznamnější událost akademického roku, se letos uskuteční ve středu 14. listopadu.&nbsp; <br> Termín v polovině listopadu není zvolen náhodně. Každoročně si totiž Západočeská univerzita touto slavnostní událostí připomíná Den boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostní zasedání jsou zváni nejen pedagogové a vědečtí pracovníci, ale také studenti. Ti za tímto účelem mohou využít rektorského volna, které jim bylo na středu 14. listopadu uděleno. <br><br><b>Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU se uskuteční v budově Fakulty elektrotechnické, v posluchárně EP 130. Začátek je ve 14 hodin. </b><br><br>Během slavnostního zasedání převezme čestný titul <i>doctor honoris causa </i>profesor Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě), fyzik, působící na francouzské Univerzitě Cergy-Pontoise. Úspěšného vědce, který se podílí na vzniku nové experimentální laboratoře pro fyziku tenkých vrstev na plzeňské univerzitě, ocení Vědecká rada ZČU mimo jiné za jeho významnou aktivní spolupráci se Západočeskou univerzitou. Čestný doktorát mu bude udělen na základě návrhu výzkumného centra NTC (Nové technologie-výzkumné centrum). Dále budou představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předá pamětní medaile osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.<p>Hudební doprovod během slavnostního odpoledne zajistí orchestr Consortium musicum z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.<br></p> Tue, 06 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1746.html 2018-11-06T23:00:00Z Pátý Festival absolventů Západočeské univerzity je minulostí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1743.html Tradiční setkání bývalých studentů, které opět hostila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, přilákalo na pět set lidí. <p>Slavnostní večer, v jehož programu vystupovali sami studenti a absolventi Západočeské univerzity, přilákal na pět set lidí, kteří si tak společně se svými bývalými spolužáky mohli připomenout svá studentská léta. <br> </p> <p>Tuto výjimečnou společenskou událost si nenechal ujít žádný z emeritních rektorů ZČU - první rektor ZČU Jiří Holenda, dále Zdeněk Vostracký, Josef Průša ani bývalá rektorka Ilona Mauritzová. Absolventy z pódia pozdravil současný rektor ZČU Miroslav Holeček. <br> </p> <p>Během večera vystoupil Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické, k vidění byla módní přehlídka studentů oboru Fashion Design, Žongléros Ansámbl předvedl vystoupení na šálách a poslední úspěchy univerzity představila Mona Lisa, přesněji řečeno její virtuální dvojnice vytvořená na Fakultě aplikovaných věd. K tanci a poslechu hrála skupina One Dollar Jazz.&nbsp;</p><p><i><small>Foto: Jana Kyllerová, Kamila Parmová</small></i></p> Mon, 05 Nov 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1743.html 2018-11-05T23:00:00Z