Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Zemřela zakladatelka Mezinárodní letní jazykové školy Eva Valentová https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1641.html Dlouholeté vysokoškolské učitelce bylo 84 let.&nbsp; Na Západočeskou univerzitu dorazila smutná zpráva. <b>Ve věku 84 let zemřela 19. září Mgr. Eva Valentová</b>, dlouholetá vysokoškolská učitelka, která se ZČU byla vlastně od samého začátku. Byla totiž první ředitelkou jejího mezinárodního oddělení a v roce 1990 založila oblíbenou Mezinárodní letní jazykovou školu, která se koná dodnes. Mezinárodní letní jazyková škola dokonce vznikla ještě před univerzitou. Reagovala tehdy na nedostatečnou nabídku kurzů cizích jazyků v Plzeňském kraji a během necelých třiceti let si vychovala věrné studenty, kteří se do Plzně rádi vracejí, i podobně nadšené lektory.<br><br>Eva Valentová podlehla krátké těžké nemoci. S jejím jménem však není spojena jen Západočeská univerzita, ale například také evropský program Tempus zaměřený na dlouhodobé programy výuky jazyků, který koordinovala. Po roce 1989 se stala jednou z prvních osobností, které začaly rozvíjet vztahy mezi českými a americkými univerzitami.<br><br>"Výsledky její práce přesahují hranice Západočeské univerzity: V letech 1994 - 1998 pracovala v nově vzniklé správní radě Fulbrightovy komise a byla též členkou správní rady Open Society Fund v Praze. Eva Valentová se po celý život věnuje budování kvalitního vzdělávaní a mnozí čeští odborníci jí vděčí za úspěchy na mezinárodním poli," vyjádřil se o ní Český klub absolventů IVLP (International Visitor Leadership Program) <b>v červenci 2013, kdy získala Cenu Woodrowa Wilsona</b>. Ocenění zařadilo Evu Valentovou mezi ty, kteří svou činností přispěli k rozvoji americko-českých vztahů v oblasti veřejné diplomacie. Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1641.html 2018-09-24T22:00:00Z ZČU pořádá druhý workshop o kvalitě evropského vysokého školství https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1639.html <p>Ne setkání 9. října v Parkhotelu se lze ještě přihlásit.</p> <p>Jaký systém používají evropské vysoké školy pro zajišťování kvality? To se dozvědí účastníci workshopu <b>Quality Assurance in Higher Education: Examples from European Universities</b>&nbsp;(Zajišťování kvality ve vysokém školství: Příklady z evropských univerzit), který bude <b>9. října</b>&nbsp;hostit plzeňský Parkhotel.</p><p>Už druhý ročník setkání pořádá Západočeská univerzita. Kapacita je sice omezena na 60 účastníků, ale ještě <b>stále se lze přihlásit</b>&nbsp;pomocí tohoto <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://czv.zcu.cz/prihlaska-seminar-kvality/">formuláře</a>. Mezi registrovanými účastníky jsou zaměstnanci ZČU i jiných českých univerzit.</p><p>Do Plzně přijedou přednášet Maarja Beerkens z nizozemské Univerzity v Leidenu, Nichola Kett z Edinburgské univerzity a Oliver Vettori z Ekonomické univerzity ve Vídni. Čtvrtý řečník David O'Sullivan z Irské národní univerzity v Galway promluví na dálku prostřednictvím e-prezentace.</p><p>Workshop, který se bude konat<b> od 11 do 16.30 hodin</b>, zahájí rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Zúčastní se jej rovněž proděkanka pro strategii a rozvoj Fakulty filozofické Tereza Šlehoferová.</p><p> Akci hradí prostředky ESF projektu a Odboru kvalita. O loňském prvním ročníku čtěte <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1152">zde</a>.<br></p> Sun, 23 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1639.html 2018-09-23T22:00:00Z Rok jedna pomůže studentům prvních ročníků vplout do univerzitního světa https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1633.html <p><b></b>Kreditní systém, zápočty, zkoušky, JIS karta, univerzitní knihovna, studentské organizace – to je pro studenty prvních ročníků nový svět. Pomoci jim zorientovat se na univerzitě a podpořit je v začátcích nové životní etapy je cíl nové akce Západočeské univerzity nazvané Rok jedna.<b></b><b></b></p> <b>Rok jedna se uskuteční týden po zahájení semestru, v pondělí 1. října v univerzitním kampusu na Borech. Na studenty čekají užitečné informace, workshopy, filmová projekce, hudba, ale i stanování v kampusu.<br></b><i><br>„Přechod ze střední školy na vysokou může být provázen řadou problémů. Proto chceme studenty hned na začátku semestru seznámit s prostředím Západočeské univerzity, poradit jim, na koho se kdy mohou obrátit, a zodpovědět jejich dotazy,“</i> vysvětluje Pavla Hrabačková, vedoucí Informačního a poradenského centra, pod jehož hlavičkou se Rok jedna koná.&nbsp;<p>Studenti se dozvědí užitečné informace týkající se průběhu studia, výjezdů do zahraničí, zjistí, jaké služby univerzita poskytuje, budou si moci pořídit také její propagační předměty, seznámí se se studentskými organizacemi, ale čeká na ně i bohatý doprovodný program v podobě kulinářských workshopů, kurzů první pomoci, výroby japonských kokedam či prohlídek univerzitního kampusu. Ty budou probíhat od 15 do 17 hodin, přičemž každá bude mít jiného průvodce, a tím i trochu jiné zaměření. Hned při první prohlídce nebude studenty provázet nikdo jiný než rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Společně s ním si studenti prohlédnou univerzitní areál ze střechy Fakulty elektrotechnické.</p> <p>V 16 hodin se bude v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara promítat film Nic není jako dřív (2017) režisérského tandemu Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Dokument uvede projekt KineDok a po něm bude následovat setkání a debata s tvůrci a expertem Informačního centra pro vzdělávání EDUin Bohumilem Kartousem o problémech současného vzdělávacího systému v ČR. Od 18:30 do 19:30 bude čas patřit slam poetry a v závěru dne si studenti budou moct užít hudební vystoupení kapely Broken.45 a DJs FalaFellas.</p> <p>Největším lákadlem Roku jedna bude podle organizátorů možnost na kampusu přespat. Historicky poprvé tak na univerzitě vznikne stanové městečko.</p> <p><i>„Věříme, že tato celodenní akce přiláká prváky, ale i studenty vyšších ročníků. Chceme, aby odcházeli s pocitem, že na naší univerzitě jsou lidé vstřícní a ochotní jim pomoct a že iniciativy studentů jsou tady vítány,</i>“ přeje si Josef Schneider z organizačního týmu. Festival Rok jedna ZČU je součástí projektu ESF ZČU. Podrobnosti k akci najdou zájemci na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/events/365170623993469/">facebookovém profilu události</a>.</p> Thu, 20 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1633.html 2018-09-20T22:00:00Z Západočeská univerzita bude hostit konferenci o Metodice 2017+ https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1632.html <p>Jak pokračuje zavádění nového hodnocení vědeckých výsledků? Dozvíte se v aule Fakulty aplikovaných věd v úterý 2. října.</p> <p>Metodika 2017+ je nové hodnocení vědeckých výsledků jednotlivých pracovišť i vědních oborů. Do budoucna má přispět ke zvyšování kvality české vědy. Má být spravedlivější než dosud používaný systém, který postupně nahrazuje, a jak pokračuje jeho zavádění, představí konference, jež se uskuteční 2. října na Západočeské univerzitě. Bude ji hostit Fakulta aplikovaných věd.</p> <p>Konferenci nazvanou<b> Implementace Metodiky 2017+</b> v Plzni uspořádá Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace. <i>„Bude představena metodologie hodnocení bibliometrie i hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení v roce 2018. Na základě zkušeností s prvním rokem implementace došlo k optimalizaci postupů. Konferenční setkání zároveň přinese shrnutí výstupů hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků v roce 2017,“</i> prezentují akci organizátoři.</p> <p><b>Program konference:</b></p> <p><b>12:30 - 13:00 Registrace účastníků<br></b><b>13:00 - 13:15 Úvodní slovo k Metodice 2017+<br></b><b>13:15 – 13:45 Bibliometrie pro Hodnocení 2018 (Michal Nekorjak)<br></b><b>13:45 – 14:15 Hodnocení vybraných výsledků pro Hodnocení 2018 (Ondřej Majer)<br></b><b>14:15 – 14:30 Uživatelská podpora (Markéta Avakian)<br></b><b>14:30 – 15:00 Přestávka na kávu<br></b><b>15:00 – 15:45 Prezentace výsledků Hodnocení 2017 (Kateřina Miholová)<br></b><b>15:45 – 16:45 Odborný komentář, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace (předsedové Odborných panelů)<br></b><b>16:45 – 17:30 Závěrečná diskuze</b></p> <p>Úvodního slova se ujmou členové předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák a Pavel Baran a ředitel Odboru RVVI Úřadu vlády ČR Jan Marek. Na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=851461">webu Rady</a>&nbsp;najdete více informací o Metodice 2017+ a také o konferenci. <strong></strong><b>Zájemci o konferenci se mají registrovat na e-mailové adrese&nbsp;</b><a target="_blank" rel="nofollow"><b><i>konference.rvvi@vlada.cz</i>.</b></a></p> Wed, 19 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1632.html 2018-09-19T22:00:00Z 25 let partnerství Plzně a Regensburgu si připomněl také Tandem ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1628.html <p>Západočeská univerzita v Plzni a její Tandem neboli Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže podporují plzeňsko-regensburgskou spolupráci.</p> <p>Celodenním programem na náměstí Republiky <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-oslavila-partnerstvi-s-regensburgem.aspx">oslavilo v neděli 16. září město Plzeň</a> 25 let partnerství s německým Regensburgem. </p> <p>Do západočeské metropole při té příležitosti zavítala delegace nejvyšších představitelů z partnerského města v čele s emeritní primátorkou Regensburgu Christou Meier, která 25. září 1993 podepsala partnerskou dohodu se Zdeňkem Mračkem, emeritním primátorem Plzně.</p> <p>Výročí partnerství si připomíná také Západočeská univerzita, jejíž součástí je <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tandem-org.cz/">Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni</a>. Vzniklo na základě společného prohlášení ministerstev ČR a SRN v roce 1997 a jeho aktivity jsou provázané s aktivitami univerzity. Činnost Tandemu dokládá, že partnerství je stále živé a funguje ve všech oblastech spolupráce.</p> <p>V úvodních projevech oslav se proto o Tandemu hovořilo jen pozitivně. Jeho přínos pro spolupráci ocenili zastupitelé obou měst i německý velvyslanec&nbsp; Dr. Christoph Israng</p> <p>Plzeňský Tandem má celostátní působnost a své poslání naplňuje pomocí programů a projektů na podporu česko-německé spolupráce mladých lidí. „Rádi bychom popřáli oběma partnerským městům a všem partnerským organizacím z Regensburgu a Plzně úspěšnou spolupráci, mnoho společných projektů a hlavně přátelské vztahy a soulad v dalších 25 letech,“ nechal se slyšet ředitel Tandemu Jan Lontschar.</p><p><i>Snímky: město Plzeň</i></p> Tue, 18 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1628.html 2018-09-18T22:00:00Z Zvětšená menza otevřela https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1629.html Zkušební provoz skončil, na studenty i zaměstnance čeká v novém akademickém roce nová část univerzitní jídelny. Ne 350 míst k sezení, ale o sto více, dále nové jídelní stoly, barevné židle i stěny a především úplně nová zastřešená terasa. Tak teď už oficiálně vypadá menza v borském areálu kampusu Západočeské univerzity, která od středy 19. září funguje naplno. Po měsíčním zkušebním provozu ji oficiálně otevřeli rektor Miroslav Holeček a další členové vedení univerzity a jejích součástí.<br><br>Na terase je 65 míst. Proměna menzy vyšla <b>na necelých 11 milionů korun </b>bez DPH a kromě sezení přinesla i nová výdejní i odkládací místa, jež mají zkrátit fronty při čekání na jídlo a urychlit odevzdávání použitého nádobí. Novinky ovšem hlásí také druhá menza ZČU v Kollárově ulici. Tamní kuchyni bude sloužit nový konvektomat a elektrická tlaková pánev celkem za 1,24 milionu bez DPH. I tato jídelna dostala k akademickému roku 2018/2019 nové stoly a židle.<br><br>Studentům, kteří se budou do menzy od pondělí chodit stravovat, poradíme, že aktuální jídelníček najdou<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://skm.zcu.cz/jidelnicek-menzy-bory.html" title="Link: http://skm.zcu.cz/jidelnicek-menzy-bory.html"> na tomto odkazu</a>. Kromě nabídky jídel, ceníku nebo seznamu alergenů se mohou pomocí webkamer také podívat, kolik lidí v menze aktuálně je a podle toho se zařídit.<br><br><b>Ve fotogalerii se podívejte, jak rekonstrukce menzy postupovala.</b><br><br> Tue, 18 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1629.html 2018-09-18T22:00:00Z Absolventi, studenti i vyučující Fakulty ekonomické si připomněli historii Kýble akademické krve https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1627.html <p><b></b>Už padesát dobrovolných darování krve má na svém kontě chebská část Fakulty ekonomické. Připomenout kulaté výročí a poděkovat všem, kdo se od roku 1993 do akce nazvané <i>Kýbl akademické krve</i> zapojili, mělo setkání studentů, absolventů a vyučujících, které se v Chebu uskutečnilo v sobotu 15. září. </p> <p>Tradiční darování krve studenty a akademiky z Fakulty ekonomické ZČU v Chebu založil v roce 1993 Libor Michalák. Letos v květnu se Kýbl akademické krve konal po padesáté. Během své existence přivedl k dárcovství bezmála 500 studentů, kteří spolu s akademiky darovali ve 1410 odběrech asi 705 litrů krve. I to se dozvěděli účastníci setkání, jež mělo historii Kýble akademické krve připomenout. Všechny v budově ZČU v Chebu přivítal a za jejich dárcovství poděkoval proděkan&nbsp; Jaroslav Dokoupil, radní města Cheb Jaroslav Kočvara a prostřednictvím videozdravice i děkanka Michaela Krechovská. </p> <p>O pokračování Kýble akademické krve se v současnosti stará Jan Tlučhoř, vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické. <i>„Krev jsem začal darovat, až když jsem organizaci Kýblů společně s Klárou Jechovou, dnes již absolventkou fakulty, převzal, a jsem hrdý na to, že jsem přispěl k těm více než 700 litrům krve, kterou jsme do pomyslných kyblíků nasbírali,“</i> konstatuje Tlučhoř. Na sobotním setkání také připomněl, že Kýbl akademické krve inspiroval i plzeňské studenty při realizaci podobné akce s názvem Univerzitní upír. Ta vznikla v roce 2006 a od té doby proběhla už dvaadvacetkrát. </p><p>Zástupci Fakulty ekonomické a města Cheb během setkání poděkovali personálu Transfúzního oddělení Nemocnice Cheb za jejich podporu. Libor Michalák, zakladatel Kýblu akademické krve, získal ocenění za dlouhodobou organizaci. </p><p>V odpoledním programu představil proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis současnost a budoucí směřování fakulty. Absolventi, studenti i akademici pak společně diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce. Hovořilo se o přednáškách absolventů, dnes často vlastníků firem či vysoce postavených manažerů, ve výuce, rozpracování aktuálních profesních výzev v rámci semestrálních či kvalifikačních prací, nabídce praxí pro studenty či o spolupráci na propagaci fakulty. </p><p>Kromě diskuse a společného vzpomínání si účastníci setkání mohli prohlédnout „Krevní galerii“. Dárci krve totiž bývají odměněni díly známých českých umělců, která jsou k vidění právě v prostorách chebské budovy ZČU. Děti absolventů měly navíc k dispozici dětský koutek organizovaný Rodinným a komunitním centrem Domeček Mariánské Lázně, které spoluzaložila jedna z absolventek fakulty. </p><p><i>„Padesátka je tedy za námi a my už se těšíme na Kýbl akademické krve s pořadovým číslem 51, který se uskuteční na přelomu listopadu a prosince,“</i> uzavírá Jan Tlučhoř. <br></p> Mon, 17 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1627.html 2018-09-17T22:00:00Z Sportovci Western Stars se připravují na novou sezónu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1625.html První poprázdninovou akcí v rámci sportovního programu ZČU Western Stars je praktická měsíční stáž jachtingu v Chorvatsku. V listopadu čeká sportovce Západočeské univerzity účast na 4. meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně, kde budou nejen obhajovat fotbalové zlato, ale o medaile zabojují i v dalších sportech. <p>Jachtařský výcvik, který probíhá od 1. do 30. září, je zaměřený prakticky i teoreticky. Část zářijové stáže tráví pětičlenná výprava Western Stars na moři, několik dní absolvují studenti teoretickou výuku na univerzitě ve Splitu, kde mají na tamní Fakultě námořních studií možnost vyzkoušet jachting i na námořním simulátoru.</p> <p>V polovině listopadu budou sportovci Western Stars opět reprezentovat ZČU, město Plzeň i Plzeňský kraj na Meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně, odkud vloni přivezl fotbalový tým ZČU zlaté medaile. Mezinárodního klání univerzit se kromě fotbalistů zúčastní futsalistky, volejbalistky, ale také badmintonisté, stolní tenisté, tenisté a plavci. Šampionát se koná již počtvrté a organizátoři hlásí pro rok 2018 nárůst přihlášených účastníků oproti loňsku, kdy se na sportovištích utkalo více než 2500 studentů ze 68 univerzit z 30 zemí celého světa. Na sportovce tak od 14. do 18. listopadu čeká skvělá atmosféra univerzitního sportu v olympijském komplexu Mundet, kde se v roce 1992 odehrávala část soutěží XXV. letních olympijských her.</p> <p>Včetně trenérů a vedení bude výprava čítat 43 osob.&nbsp; <i>„Ze všech studentů zařazených do Western Stars bude vybráno asi 40 jednotlivců, kteří nakonec do Barcelony odletí. Ve všech sportech evidujeme vyšší počty sportovců, než kolik jich může být nominováno. Jmennou nominaci předložíme ke schválení Radě sportovního programu do konce září. Rozhodovat bude především aktuální výkonnost studentů, kterou konzultujeme také s trenéry, a samozřejmě i zdravotní stav, vyhodnocovaný týmovou fyzioterapeutkou a sportovním lékařem,“</i> popisuje Petr Košik z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU a dodává, že od října budou probíhat pravidelné dolaďovací tréninky.</p> <p>Západočeská univerzita buduje postupně prostředí, ve kterém mohou studenti skloubit své studijní povinnosti s náročnou sportovní přípravou. V současné době má sportovní program ZČU přes 60 členů a další se postupně hlásí. <i>„Přihlášky můžou studenti podávat průběžně, program je otevřen vrcholovým i výkonnostním sportovcům. Jednou z podmínek pro zařazení do Western Stars je, aby student reprezentoval naši univerzitu v rámci zahraničních soutěží, ale i na domácí půdě, například na Českých akademických hrách,“ </i>vysvětluje Václav Salcman z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU a předseda Rady sportovního programu. <i>„Významnou skupinu tvoří samozřejmě studenti, kteří jsou členy národních reprezentací České republiky ve svých sportech, hrají nejvyšší soutěže nebo se účastní světových nebo evropských šampionátů, olympijských her a univerziád,“</i> doplňuje Václav Salcman.</p> <p>&nbsp;<i>„Studenti se do sportovního programu můžou hlásit kdykoliv. Dosavadní zájem nás velmi potěšil a očekáváme, že pro akademický rok 2018/2019 se počet přihlášených do Western Stars bude reálně blížit stovce,“</i> říká Petr Košik, který dodává, že bez podpory Plzeňského kraje, města Plzně a dalších partnerů programu by projekt na podporu univerzitního sportu nevznikl.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> Studentům ZČU, především těm, kteří nastoupí do prvních ročníků, se Western Stars představí během Dne sportovního programu, který se uskuteční 16. října v kampusu ZČU na Borech. Mon, 17 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1625.html 2018-09-17T22:00:00Z Třinácté Dny vědy a techniky Západočeské univerzity zaplnily centrum Plzně https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1620.html <b></b>Od pátku 14. <b></b>do soboty 15. září patřilo plzeňské náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem vědeckým hrátkám a netradičním experimentům - Dnům vědy a techniky s 32 expozicemi.<b></b> <p><i>„Dny vědy a techniky dávají dětem možnost proniknout k podstatě nejrůznějších jevů a zároveň si vše takzvaně osahat a na vlastní kůži vyzkoušet. Děti tak zažijí, že poznání je radost a zábava, často i plná překvapení. Věřím, že i to může podpořit zájem o studium technických a přírodovědných oborů,“ </i>říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Právě univerzita ve spolupráci s partnerskými institucemi, podniky a středními školami a za finanční podpory Plzeňského kraje a města Plzně dvoudenní akci pořádá. Letošní ročník byl už třináctý.&nbsp; <i></i></p> <p>Jak vypadají potraviny pod mikroskopem? Jaké je jejich chemické složení? A co vlastně naše tělo dokáže jako potravinu využít? Na to odpověděla jedna z nových expozic, nazvaná Víte, co jíte? aneb Jídlo nejen pod mikroskopem. Jinde mohli návštěvníci otestovat různé druhy materiálů v destrukčních zkouškách. Zjistili, jak se materiály chovají a k jakým změnám u nich dochází. Koho zajímají stroje řízené počítačem, neměl minout stánek s laserovou gravírovačkou, 3D tiskárnou a obráběcími stroji. Nejenže viděl tyto stroje v akci, ale mohl si navrhnout vlastní 3D model a seznámit se tak s částí práce CNC designéra. </p> <p><i>„Dny vědy a techniky patří mezi tradiční podzimní akce, které se mohou pochlubit vysokou návštěvností a velkou oblibou zejména u dětí a mladých lidí. To je skutečnost, která mě velmi těší, protože nahlédnutí pod pokličku věcem, které se nám zdají samozřejmé, nebo objevovat skutečnosti, o nichž jsme dosud neměli ponětí, to je často to, co motivuje mladé lidi ke studiu technických, strojních nebo medicínských oborů. Odborníky v této oblasti naše společnost potřebuje a bude tomu tak i do budoucna, proto jsem rád, že Dny vědy a techniky umožňují lidem pohlédnout na věci kolem sebe okem vědy,“</i> říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.&nbsp; </p> <p><i>„Dny vědy a techniky jsou skvělou formou, jak oslovit a zaujmout děti a mladé lidi. Město Plzeň se o to systematicky snaží nejen během této akce, máme řadu atraktivních projektů na podporu technického vzdělávání po celý rok. Například naše Centrum robotiky nabízí kroužky robotiky, programování, kybernetiky a jiné. Stejně tak mladí lidé dostali šanci pracovat na našem satelitu, jenž do konce roku necháme vypustit do vesmíru a podobně,“</i> uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.</p> <p>Na návštěvníky Dnů vědy a techniky čekala stanoviště jako Astronomie a kosmonautika pro každého, Rakety na alternativní pohon, Člověk a energie nebo Fyzika převážně nevážně. V interaktivní expozici Body in Numbers si zájemci změřili svoji tělesnou kondici, jinde vlastními silami vyráběli elektřinu, seznámili se s principem takzvaných chytrých oken nebo se s fyzikou proletěli kolem světa. Jako každý rok se na Dnech vědy a techniky představily i další obory. Na cestu po stopách legendárních cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky zvala výstava Afrika snů a skutečností po 70 letech. Expozice Živá archeologie představila archeologické nálezy z území Plzeňského kraje od pravěku po 20. století i moderní postupy jejich zpracování. A Fakulta zdravotnických studií připomněla desáté výročí svého založení. Zájemci si u stánku této fakulty mohli v sobotu od 9 do 15 hodin například prohlédnout vozidlo ZZS Plzeňského kraje.</p> <p>Na plzeňském náměstí byl během Dnů vědy a techniky vystaven také neobvyklý automobil, a sice návrh studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara nového crossoveru, vycházející z velikosti Škody Fabie třetí generace. Nebylo to běžné auto s kovovou kapotou, ale tzv. clay model. Clay je speciální hmota, ze které studenti oboru Design model v loňském roce vytvořili. Auto představili na pražském Designbloku a na plzeňském Design Weeku. Na Dnech vědy a techniky jej předvedou v jeho finální fázi. Na své si tak přijdou nejen fanoušci aut, ale i milovníci modelování. Fakulta tím také naláká na unikátní specializaci Design modeling, kterou chce nově nabízet od příštího akademického roku a jejíž absolventi najdou uplatnění v oblasti transport designu jako návrháři zvládající virtuální 3D modelování i klasické postupy modelování z claye.</p> <p>Návštěvníci Dnů vědy a techniky také viděli v akci funkční elektromobil Yo!, který vznikl pod vedením designéra a pedagoga Františka Pelikána. Studenti navrhli design vozidla a připravili i dokumentaci pro výrobu jednotlivých dílů z laminátu. Podvozek elektromobilu vyrobili studenti Fakulty strojní pod vedením Josefa Formánka. Červeno-černý elektromobil je navržený jako dvoumístné vozidlo a poprvé byl představen v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.</p> <p><b></b><b></b>Koho zajímá, jak vzniká teplo a elektřina, nenechal si ujít exkurzi ve společnosti Plzeňská energetika.&nbsp;Chemická kouzla, doprovázená barevnými změnami nebo světelnými nebo zvukovými efekty, zase nabídl program budově Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42.&nbsp;<b></b> </p> <p>Na náměstí a před Západočeským muzeem se Dny vědy a techniky konaly v pátek i v sobotu od 9 do 17 hodin. Mezi vystavovateli byly nejen fakulty Západočeské univerzity, ale také Techmania Science Center, Centrum robotiky, Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni, západočeská pobočka České astronomické společnosti, DEPO 2015, nezisková organizace nvias, společnost WITTE Automotive, Církevní gymnázium Plzeň, Gymnázium Stříbro a SPŠ stavební Plzeň. </p> <p><b>Vstup do všech expozic byl zdarma, fotogalerii z akce najdete </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/ZCU.CZ/posts/1027703364070083?__tn__=-R"><b>na našem facebooku</b></a><b>.</b></p><p><br></p><p><img alt="" src="http://info.zcu.cz/img/plzensky-kraj.png">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://info.zcu.cz/img/plzen-mesto.png"><br></p> Sun, 16 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1620.html 2018-09-16T22:00:00Z Po převratu Mnichov. Hudebně literární pořad připomene rok 1938 https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1608.html U příležitosti dalšího z osmičkových výročí připravila Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara koncert. Zazní hudební kompozice, jimiž skladatelé reagovali na ohrožení Československa nacistickým Německem. <p>Pro Fakultu designu a umění to bude letos už druhá netradiční výprava do naší historie. Na začátku roku se uskutečnil velkolepý komponovaný večer Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám?,&nbsp;který&nbsp;připomněl politický&nbsp;převrat, a teď se vydá&nbsp;ještě o deset let hlouběji.</p><p><strong></strong>Ve středu <b>26. září</b><strong></strong>&nbsp;bude <b>od 19:30 hodin na Sutnarce</b> vzpomenut krizový rok 1938 a období protektorátu, které neumlčelo hudební múzy, i když tíživá atmosféra okupace a následně druhá světová válka ovlivnila hlasy umělců. Odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí posluchače s historickými souvislostmi, jež ovlivňovaly tvorbu soudobých skladatelů, spisovatelů i výtvarníků.</p><p>„Pod taktovkou Chuhei Iwasakiho, mladého dirigenta, jenž letos s úspěchem debutoval na Pražském jaru, zazní mimo jiné kompozice Jaroslava Ježka, Bohuslava Martinů a Pavla Haase. V pořadu budou připomenuti umělci židovského původu umučení v nacistických koncentračních táborech Erwin Schulhoff, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann a v neposlední řadě pak významní umělci, jako byl např. dirigent Karel Ančerl, herec Hugo Haas nebo bratři Čapkové. Životy jich všech fatálně poznamenal nacistický totalitní režim," uvádí ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. Dodává, že hudební oddělení Městské knihovny v Praze unikátně umožní posluchačům seznámit se v obnovené premiéře s Třemi hymnickými zpěvy skladatele Jaroslava Křičky.</p><p>Na závěr koncertu nazvaného <b>Nejen Mnichov 1938: Umělci pro době, vzepření se vůči osudu!&nbsp;</b>zazní proroctví kněžny Libuše, přesněji slavné finále ze stejnojmenné opery. Jednotlivé kompozice, zejména pak Smetanovu apoteózu národa, umocní vizualizace připravená vedoucím ateliéru Multimédií Janem Morávkem a asistentem Lukášem Kellnerem. Autorem vizuálu večera je grafický designér a pedagog Ondřej Zámiš.</p><p>S Plzeňskou filharmonií vystoupí barytonista Roman Janál a sopranistka Ivana Veberová. Umělecký přednes zazní v podání Svatopluka Schullera. Dramaturgii pořadu připravili Martin Tichý a Tomáš Ille. Koncert bude přímým přenosem vysílat stanice Český rozhlas Vltava.</p><p><strong>Vstupenky je možné zakoupit <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.plzenskafilharmonie.cz">na webu Plzeňské filharmonie</a>.</strong></p> Thu, 13 Sep 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1608.html 2018-09-13T22:00:00Z