Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1570.html <p>Druhý prázdninový týden zaplnili učebny ekonomické fakulty žáci základních a středních škol, aby si vyzkoušeli radosti a strasti vysokoškoláka. Letošního sedmého ročníku letní školy Fakulty ekonomické Homo Economicus se zúčastnilo 18 dětí ve věku od 8 do 18 let. </p> <p>Tematicky se letos letní škola zaměřila na změny v ekonomice během sta let hospodářského vývoje státu. Pozornost byla věnována především změnám v Plzeňském kraji i v samotném městě Plzni. Žáci mohli populárně naučnou formou získat informace o tom, jak se vyvíjelo hospodářství, peníze a ceny, přístupy k marketingu, právu, cestovnímu ruchu nebo podnikové ekonomice. Téma připomnělo letošní výročí vzniku první československé republiky, přičemž vývoj našeho státu studenti mohli vnímat z perspektivy ekonoma. </p> <p>Každý den od 9. do 13. července, kdy se letní škola konala, prošli studenti jedním z pěti ročníků studia, absolvovali interaktivní přednášky i vědecké hry, například na téma „Reklama za první republiky a dnes“ nebo „100 let změn v penězích a cenách“. <i>„Každý den se zaměřil na určité časové období, kterému byla věnována větší pozornost. Žáci tak mohli celistvě vnímat letošní výročí jako časový úsek, nikoliv oslavu jednoho data,“</i>&nbsp;konstatuje Pavla Říhová, hlavní koordinátorka letní školy. Letošní ročník byl doplněn o zajímavou exkurzi do učebny historické školy v plzeňské ZOO a prohlídku Loosových interiérů, která se tematicky zaměřila na prvorepublikový život významných plzeňských rodin.</p> <p>Novinkou sedmého ročníku bylo prodloužení programu letní školy do odpoledních hodin. Paleta předmětů proto byla obohacena o další témata a aktivity, jako například finanční a kreativní hry nebo základy poskytování první pomoci. <i>„Jsme velice rádi, že o letní školu Homo Economicus je stále velký zájem jak mezi menšími, tak i mezi většími žáky a že jim můžeme každý rok nabídnout novou a o něco pestřejší škálu předmětů,“</i>&nbsp;dodává Petr Janeček, organizátor letní školy. <i></i></p> <p>Poslední den složili účastníci školy, jako správní absolventi, závěrečné zkoušky, při nichž velmi zajímavě prezentovali své podnikatelské záměry a ukázali znalosti hospodářských dějin státu. Celé pomyslné studium bylo zakončeno slavnostním ceremoniálem, kdy absolventi Homo Economicus získali za účasti rodičů certifikát o úspěšném absolvování kurzu z rukou proděkanů Fakulty ekonomické Emila Vacíka a Jiřího Preise.</p> <p>Letní škola se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2018 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město. </p> Sun, 15 Jul 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1570.html 2018-07-15T22:00:00Z Dnes na ZČU startují dvě největší letní školy https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1566.html Zatímco mezinárodní letní škola umění ArtCamp se koná po čtrnácté a přivítá v 35 kurzech na 350 účastníků z celého světa, Mezinárodní letní jazyková škola vstupuje již do 29. ročníku. MJLŠ očekává na 572 studentů, kteří se během tří týdnů mohou zdokonalovat v sedmi jazycích.&nbsp; <p><b></b><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://isls.zcu.cz/">Mezinárodní letní jazyková škola (MJLŠ) </a></b>se koná od 9. do 27. července v areálu ZČU v Plzni na Borech. Jazykové kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se v univerzitním kampusu sejde pestrá mezinárodní společnost a vzniká zde jedinečné interkulturní prostředí.</p><p>„<i>V letošním roce se přihlásilo celkem 572 účastníků, z toho 501 českých a 71 zahraničních. Jazykové kurzy povedou neformální formou kvalifikovaní lektoři včetně rodilých mluvčích. Letos se na Západočeské univerzitě sejde celkem 69 lektorů – 33 ze zahraničí a 36 z České republiky</i>,“ uvedla Daniela Kopřivová, koordinátorka letní školy z Ústavu jazykové přípravy ZČU. </p><p>Během tří červencových týdnů budou na Západočeské univerzitě probíhat kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Tradičně největší zájem je o kurzy anglického jazyka. Následují kurzy češtiny pro cizince a kurzy německého jazyka. Následují kurzy španělského, francouzského, italského a ruského jazyka. Letní škola je určena pro žáky základních a středních škol, vysokoškolské studenty a pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze dopoledne nebo odpoledne. Dětské kurzy nabízejí obzvláště bohatý program a jejich předností je celodenní kontakt dítěte s rodilým mluvčím.</p><p>Letošní novinkou je rozšíření pobytových kurzů angličtiny pro děti ve věku od 7 do 11 let a od 12 do 15 let na zámku v Nečtinech. Zajímavou příležitostí jsou také týdenní intenzivní kurzy všeobecné i obchodní angličtiny nebo odpolední jazykové kurzy, které dovolují zúčastnit se i časově vytíženým zájemcům. Letní škola nabízí rovněž přípravu na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE či kvalifikační kurz pro učitele angličtiny jakožto cizího jazyka (TEFL). Na odpoledne a víkendy je přichystán doprovodný program, který zahrnuje sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze a party.</p><p>Po loňské úspěšné premiéře se můžou účastníci i letos těšit na zahajovací koncert – 12. července od 19 hodin vystoupí na schodech před univerzitní knihovnou v kampusu na Borech studentské kapely Zastodeset a Together. Letošní program navíc obohatí i závěrečný koncert, na němž se 26. července od 19 hodin představí kapely Poitín a Buster Nixon. Jejich vystoupení se odehraje v přírodním amfiteátru u budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která ve stejném období pořádá 14. ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp, oba koncerty jsou tedy určeny i jejím účastníkům.</p><p><b></b><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.fdu.zcu.cz/cz/415-artcamp-obecne-informace#">Mezinárodní letní škola umění - ArtCamp</a></b>&nbsp;každoročně láká stovky místních i zahraničních účastníků do kurzů v různých oborech umění a designu pod vedením významných tuzemských i zahraničních umělců. Nabídka zahrnuje kurzy vhodné jak pro začátečníky i pokročilé, tak pro budoucí studenty uměleckých oborů, ale i kurzy pro studenty stávající, pro zralé umělce či zájemce o umění. Nechybí ani přípravné kurzy k přijímacímu řízení ke studiu na vysokých uměleckých školách. Letošní nabídka představuje přes tři desítky kurzů.</p><p>&nbsp;„<i>Čeká nás už čtrnáctý ročník letní školy ArtCamp, který opět umožní účastníkům strávit až tři týdny ve společnosti renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí – hosté letní školy tentokrát přijedou z Itálie, Španělska, Kanady, Mexika, Japonska, Polska a Velké Británie</i>,“ říká děkan pořádající Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, zakladatel a umělecký ředitel letní školy ArtCamp Josef Mištera.</p><p>„<i>V letošním roce pokračujeme v novinkách, které úspěšně předvedl loňský ročník. V rámci pohybových kurzů si mohou účastníci vedle současného tance vyzkoušet i různé disciplíny stále populárnějšího nového cirkusu. Příznivcům fashion design nabízíme kurz zaměřený na tvorbu módních doplňků a filmoví fanoušci budou moci opět nahlédnout do zákulisí vzniku science-fiction návrhů pro film. Novinkou letošního ročníku jsou kurzy arts management – projekty a podnikavost anebo digitální malba</i>,“ prozrazuje děkan Josef Mištera.</p><p></p><p>Letos do Plzně přijede na tři sta padesát účastníků z různých koutů České republiky a Slovenska, ale také z Japonska, Číny, Tchajwanu, Německa, Ruska, Ukrajiny, Bulharska či Velké Británie. Nejvíce zaplněné budou přípravné kurzy, jako je ilustrace, design, figurální kresba anebo animovaný film, design módních doplňků, malba anebo design interiéru.</p><p><b></b></p> Sun, 08 Jul 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1566.html 2018-07-08T22:00:00Z České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1562.html Národní centrum průmyslu 4.0 a české technické univerzity, mezi nimiž byla i Západočeská univerzita v Plzni, zmapovaly svůj výzkumný potenciál. Vznikl katalog kompetencí, který firmám zjednoduší orientaci v nabídce výzkumných kapacit a témat.<br> <p><i></i>„V praxi se často setkáváme s tím, že firmy neví, na koho se s konkrétním výzkumem či tématem obrátit. Společně jsme tedy v rámci partnerství v Národním centru průmyslu 4.0 vytvořili katalog, který může sloužit firmám i dalším zájemcům o spolupráci“, popisuje motivaci ke vzniku katalogu vedoucí Centra Roman Holý.<br></p> <p>Katalog je rozčleněn na 22 kapitol, které reflektují nejčastější výzkumná témata, jako například analýza velkých dat, prediktivní údržba nebo digitální dvojče, a zároveň poskytuje informace o tom, která univerzita se této oblasti věnuje, jaké služby nabízí a jaké jsou její praktické výsledky v této oblasti.</p> <p>Na přípravě katalogu, který má více než 120 stran, spolupracovali partneři Národního centra průmyslu 4.0, kterými jsou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni a Technická univerzita v Liberci. Katalog je k dispozici v elektronické podobě v Národním centru průmyslu 4.0.</p><p><i>Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0 - <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ncp40.cz">www.ncp40.cz</a></i></p><br><br> Sun, 01 Jul 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1562.html 2018-07-01T22:00:00Z Nové uzávěry silničních tunelů z Fakulty elektrotechnické zajistí větší bezpečnost řidičů https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1561.html <b></b>Vytvořit bezpečnostní dopravní uzávěru, která odradí řidiče, aby vjížděli do tunelu, v němž došlo k nehodě, požáru či jiné mimořádné události – tak by se dal jednoduše popsat cíl čtyřletého projektu SoftStop, na jehož realizaci se podílela také Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni.&nbsp;<b></b> <p><i>„Když v tunelu dojde k požáru, technické poruše nebo jakékoliv jiné mimořádné události, uzavírá se tunel standardně signalizací a horizontální závorou. Podle informací z řad odborné veřejnosti se bohužel stává, že řidiči signalizaci a závory přehlédnou nebo ignorují a vjedou do tunelu. Kromě toho, že přitom závoru zničí, umožní vjezd dalším vozidlům, která tunel zablokují a znemožní třeba průjezd složek integrovaného záchranného systému,“ </i>popisuje současný stav Josef Pihera z Fakulty elektrotechnické, který je členem týmu projektu SoftStop. Doplňuje, že podle jeho informací musí být v tunelech vyměňováno až několik desítek závor měsíčně z důvodu jejich poškození.</p> <p>Firma Technofiber, která se zabývá výrobou splétaných kompozitů, proto přišla s návrhem vytvořit celkovou zábranu tunelového portálu. Inspirovala se v australském Sydney, kde se pro tyto účely využívá vodní mlha, na níž se laservizí promítá značka STOP. Protože je tento způsob „uzavření“ tunelu v evropských podmínkách z důvodu namrzání nepoužitelný, rozhodla se firma Technofiber, hlavní řešitel projektu SoftStop, podobnou zábranu vyrobit z kompozitních materiálů. Cílem bylo, aby zábranu bylo možné rychle aktivovat a aby při pokusu o její proniknutí neohrozila životy a zdraví osob ve vozidle.</p> <p>V rámci projektu SoftStop, realizovaného v letech 2014 - 2017 a podpořeného Technologickou agenturou ČR, tak vznikl prototyp bezpečnostní dopravní uzávěry, která může portál tunelu zcela opticky zakrýt. Zábrana je tvořena lamelami, které jsou ve spodní části perforované a nahoře jsou uchyceny v navíjecím válci. Ten je i s pohonnou jednotkou uzavřen v kazetě, kterou lze snadno vložit do nosné konstrukce umístěné v portálu tunelu. Když je potřeba tunel uzavřít, lamely se spustí dolů a na ně se promítne například značka Stůj, dej přednost v jízdě (STOP), případně jiná dle potřeby. <i>„Zábrana funguje psychologicky, protože vyplní celý prostor před řidičem. Zkrátka nikdo nechce </i>&nbsp;‚<i>narazit do zdi</i>‘<i>, a tudíž přirozená reakce řidiče je do zábrany nevjet,“</i> vysvětluje Josef Pihera.<i>„Pokud by řidič i přesto do zábrany vjel, může nejvýše utrhnout část lamely. Jsou na nich totiž bezpečnostní zóny, kde se v případě průjezdu vozidla lamela roztrhne, a zbytek systému funguje dál,“</i> popisuje Josef Pihera z FEL s tím, že hlavními kritérii byly funkčnost a bezpečnost zábran.</p> <p>Fakulta elektrotechnická měla na starosti vývoj elektroniky, pohonu a testování materiálů. Společnost Technofiber se v rámci projektu zabývala technologií kompozitů, navíjení a mechanické konstrukce. Firma Feramat Cybernetics, která je dalším účastníkem projektu, řešila legislativně-technické podmínky a napojení na tunelový řídicí systém.</p> <p><i>„Každý tunel se musí naprojektovat samostatně, protože má jinou šířku a výšku portálu, jinak osazené stávající značení, jinou šířku jízdních pruhů,“ </i>upozorňuje Lukáš Ferkl ze společnosti Feramat Cybernetics s tím, že vyrobený prototyp je určen na polovinu jízdního pruhu na dálnici. Kazetový systém umožňuje řadit do nosné konstrukce další části zábrany vedle sebe, ale také snadnou manipulaci. V případě poškození lamel nebo nutnosti servisu lze kazetu jednoduše vyměnit za jinou.</p> <p>Prototyp má nyní za sebou materiálové testování na Fakultě elektrotechnické ZČU a čeká na svoje pilotní nasazení v provozu. V budoucnu zábrany budou moct využít firmy zabývající se provozem tunelových staveb. <i>„Někteří provozovatelé tunelů už prototyp viděli a zaujal je,“</i> říká Josef Komárek z firmy Technofiber.<i>„Reagujeme na evropský projekt týkající se bezpečnosti dopravy, který doporučuje zavádět fyzické zábrany tohoto typu v celé Evropě,“</i> dodává.</p> <p>Podle odborníků se zábrany mohou dočkat využití nejen u silničních tunelů, ale i na železničních přejezdech, které jsou místy častých dopravních nehod. Jak se ukázalo během jednání s provozovateli tunelových staveb a s odbornou veřejností, je právě tato aplikace velmi žádoucí.</p> Wed, 27 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1561.html 2018-06-27T22:00:00Z Jiří Bezděk z Fakulty pedagogické byl jmenován profesorem https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1555.html <b></b>Mezi šedesáti akademiky, kteří v pondělí 25. června převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací profesorský dekret, byl také hudební skladatel, teoretik, publicista a dlouholetý pedagog katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. &nbsp;&nbsp;<b></b> <p></p><p>Jiří Bezděk (nar. 1961) byl prezidentem republiky jmenován profesorem na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, a to pro obor Hudební umění se zaměřením na Hudební teorii. Výčet jeho celoživotní umělecké i vědecké práce, který Umělecké radě AMU v Praze předložil, obsahoval 70 stran textu. Není bez zajímavosti, že hlasování všech rozhodovacích grémií na úrovni fakulty i celé vysoké školy bylo vždy jednohlasně přijato a obě profesorské přednášky byly označeny za příkladné.</p> <p>Jiří Bezděk se hudbě věnuje od svých sedmi let a zasvětil jí celý svůj život. Po studiu hry na akordeon na plzeňské konzervatoři, kde se s úspěchem zúčastnil několika mezinárodních interpretačních soutěží, nastoupil na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 1988 absolvoval současně dva obory - Skladbu a Hudební teorii, oba s červeným diplomem. V průběhu studia získal několik cen na skladatelských soutěžích. Doktorské studium absolvoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pod vedením Ilji Hurníka. Doktorát poté obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 se habilitoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. </p> <p>Na katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU působí od roku 1990, v letech 2009 až 2014 se stal jejím vedoucím, v letech 2015 – 2016 byl proděkanem pro vědu, umění a projekty. Na ZČU přednáší hudebně teoretické disciplíny, dějiny hudby 20. století a teorii interpretace. Za svojí pedagogickou činnost byl pětkrát oceněn na základě studentského anonymního hodnocení. Dnes působí také na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde vede katedru hudební teorie s unikátním zaměřením na technologii hudební tvorby. Vyučuje také na plzeňské konzervatoři, kde vytvořil skladatelské oddělení, jehož studenti mají i mezinárodními úspěchy. V současné době je polovina studentů na bakalářském studiu skladby na HAMU z Bezděkovy třídy.&nbsp;</p> <p>Jako hudební skladatel má Jiří Bezděk na svém kontě přes šedesát komorních, vokálních i orchestrálních skladeb. Objevují se na sedmi CD, také např. v sestavách se soudobými skladateli z Německa, Holandska, Švýcarska či USA. Tiskem vydává jeho skladby německé vydavatelství Edition Brendel, které si vyžádalo i jeho exkluzivní zastupování. Je pravidelným hostem např. mezinárodního Bodamského festivalu v Kostnici, koncertů v Norimberku, Mnichově a v mnoha dalších evropských metropolích. O své tvorbě a české soudobé hudbě přednášel také na Columbijské univerzitě v New Yorku. V americkém prostředí působí i jako poradce televizní společnosti Czech American TV. Bezděkova hudba zněla ve Štrasburku v den přijetí ČR do EU. Jako autor hudby je podepsán pod desítkami filmových dokumentů. Například snímek o Karlu Klostermannovi byl oceněn druhou hlavní cenou evropského festivalu Artsfilm.</p> <p>Jiří Bezděk vytvořil ucelený systém výuky hry na keyboard a vydal několikadílnou Českou školu hry na keyboard, využívanou na základních uměleckých školách po celé republice.&nbsp; K jeho aktivitám patří i popularizace hudby, pro stanici Vltava připravil na 70 analytických komentářů o české i světové soudobé hudbě.</p> <p>Po úspěšné premiéře jeho 3. symfonie „Gaudeamus igitur“, vytvořené u příležitosti 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni, ocenil rektor ZČU Miroslav Holeček Jiřího Bezděka Cenou za tvůrčí činnost.</p> <p>V oblasti hudby je Jiří Bezděk v dějinách plzeňského vysokého školství vůbec prvním univerzitním profesorem.</p><p>                                                   <i>foto: Eva Hubatová</i><br></p><p></p> Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1555.html 2018-06-26T22:00:00Z Sportovci ZČU vybojovali na Českých akademických hrách 5.místo https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1556.html <p>Ve dnech 17. až 22. června se v Brně konala největší akademická sportovní akce - České akademické hry. Celkem se jí zúčastnilo téměř dva tisíce sportovců z více než 40 vysokých škol. </p> <p>Jednu z hlavních rolí hráli také studenti ZČU v Plzni, kteří se v celkovém pořadí umístili na skvělém 5. místě. Lepší byly pouze velké univerzity: pražská Univerzita Karlova, dvě domácí univerzity – Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně - a Univerzita Palackého v Olomouci se svojí Fakultou sportu.</p> <p>Reprezentanti ZČU získali celkem 26 medailí - 11 x zlato, 7 x stříbro a 8 x bronz.</p> <p>V kolektivních sportech se nejvíce dařilo týmům žen ve futsalu, volejbalu a pohybových skladbách. Ty na šampionátu nenašly přemožitele a staly se akademickými mistryněmi ČR. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo plavkyni Anetě Pechancové, která k jednomu individuálnímu zlatu a dvěma stříbrům přidala také dvě zlaté medaile ze štafet, a vytrvalkyni Tereze Hrochové, dvojnásobné vítězce v běhu na 1500 a 3000 m. V karate získal tři zlaté a jednu bronzovou medaili student Jiří Krych.</p> <p>Na seznam všech medailistů se můžete podívat <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://kts.zcu.cz/Reprezentace_ZCU/2018/CAH/vysledky_cah_2018/">na webu KTS</a>.</p> Děkujeme všem pracovníkům katedry tělesné výchovy a sportu a centra tělesné výchovy a sportu (Gabriele Kavalířové a Luboši Charvátovi), kteří sportovce na ČAH 2018 v Brně vedli.<br> Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1556.html 2018-06-26T22:00:00Z Tým studentů ZČU představil pátou generaci vozu Formula Student https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1559.html <p><b></b>Racing Team Pilsen, složený ze studentů všech tří technických fakult Západočeské univerzity v Plzni, představil ve středu 27. června nový model studentské formule s označením UWB05.&nbsp;<b></b></p> <p><i>„Hlavním cílem pro tento rok bylo navrhnout spolehlivý vůz a vylepšit jeho jízdní dynamiku. I z tohoto důvodu jsme na voze UWB05 přepracovali aerodynamiku vozu, která zahrnuje například systém DRS (drag reduction system) na předním i zadním křídle,“</i> vysvětluje kapitán studentského týmu Martin Mrázek, který dnes v budově výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd se svými týmovými kolegy představil po roční přípravě nové vozidlo UWB05. </p> <p>Vůz je poháněn motorem Yamaha R6 se čtyřstupňovou převodovku, která umožňuje lepší využití výkonových charakteristik motoru. Studenti dále přepracovali sání a palivový systém motoru, který je vybaven druhou sadou vstřikovačů paliva. <i>„Tyto změny přinesly zvýšení točivého momentu a současně snížení spotřeby. Na voze jsme použili nová magneziová kola R10, čímž jsme snížili hmotnost rotačních hmot o tři kilogramy,“</i> popisuje vylepšení Martin Mrázek. Modernizací prošel i systém uložení kol a diferenciálu. Díky použití menších ložisek se podařilo zredukovat hmotnost těchto systémů o více než 30 procent.</p> <p>S návrhem monopostu začal tým, čítající 23 studentů z fakult strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd již na podzim loňského roku a první součástky šly do výroby v lednu, kdy odstartovala i samotná výroba vozu.</p> <p><i>„Mezifakultní studentské projekty na Západočeské univerzitě fungují už několik let a já si velmi cením toho, kolik času a úsilí jsou studenti ochotni věnovat takovému projektu, jakým je například sestrojení formule,“</i> říká rektor ZČU Miroslav Holeček<i> </i>s tím, že<i> </i>mezioborová spolupráce je pro budoucí praxi studentů nenahraditelná zkušenost.</p> <p>Studenti zahájí závodní sezónu v první polovině července závodem Formula Student Italy na okruhu Ricardo Palleti ve městě Varano de Melegari, kde budou chtít v konkurenci 90 týmů obhájit svoje loňské čtvrté místo. Začátkem srpna se pak studenti z Racing Team Pilsen zúčastní závodu Formula Student Czech v Mostu, kde se v minulé sezóně umístili na sedmé příčce. Posledním závodem letošní sezóny bude Formula Student Germany na okruhu Hockenheimring, kterého se zúčastní přes 110 týmů tvořených více než 2000 studenty z celého světa.</p> Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1559.html 2018-06-26T22:00:00Z Absolventi Univerzity třetího věku si převzali diplomy https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1560.html <p><b></b>Své studium letos úspěšně ukončilo 322 posluchačů Univerzity třetího věku ZČU. Při slavnostní promoci, která se uskutečnila v úterý 26. června v Měšťanské besedě, převzali absolventi diplomy z rukou rektora ZČU Miroslava Holečka.<b></b><b><i></i></b></p> <p><i>„Letošní absolventi navštěvovali kurzy Univerzity třetího věku na pobočkách v Plzni, Klatovech, Chebu, Aši, Sokolově, Mariánských Lázních, Tachově, Plasích, Stříbře a letos poprvé promovali také posluchači pobočky ve Zbirohu,“</i> vyjmenovává Magdalena Edlová, která na Západočeské univerzitě vede Univerzitu třetího věku. </p> <p>Ta kromě uvedených měst působí i v Rokycanech, Spálením Poříčí, Karlových Varech a od příštího akademického roku se rozroste o novou pobočku v Dobřanech. Celkem tak bude k dispozici ve 14 městech v Plzeňském a Karlovarském kraji.</p> <p><i>„Posluchači Univerzity třetího věku jsou velmi nadšenými studenty, zaujatí pro obory, kterým se věnují. Jsou to lidé, kteří se v době, kdy se obvykle bilancuje, rozhodli usednout znovu do školních lavic a seznámit se podrobněji s disciplínami, které je třeba vždycky zajímaly, ale na které neměli nikdy čas</i><i>,“ </i>říká rektor ZČU Miroslav Holeček. <i>„Posluchačům přináší studium nejen nové informace, ale často i nová přátelství, což zejména v pozdějších letech přispívá ke spokojenosti a kvalitě života. Ostatně při promocích je vždycky poznat, jak si absolventi váží času stráveného s lidmi, s nimiž je pojí společné zájmy,“ </i>dodává rektor Miroslav Holeček.<i> &nbsp; </i></p> <p>Zájemci o nové studijní obory Univerzity třetího věku se mohou ke studiu přihlašovat prostřednictvím <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.au3v.zcu.cz/au3v_core/rezervace/krok0">webového rezervačního systému</a>, a to od úterý 21. srpna od 12 hodin do neděle 26. srpna do 23:59 hodin.</p> <p>Zápisy spojené s platbami kurzovného budou probíhat v Jungmannově ulici 1 v Plzni, a to v pondělí 3. září od 10 do 13 hodin pouze pro úplně nové posluchače (s provedenou rezervací i bez) a tentýž den od 14 do 17 hodin pouze pro posluchače bez provedené online rezervace. Na oba tyto zápisy bude uvolněn omezený počet míst z celkové kapacity. Zápisy stávajících posluchačů s provedenou rezervací nových oborů se uskuteční ve dnech 4. – 6. září vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Uvolněná místa z nevyzvednutých rezervací se budou zapisovat ve středu 12. září od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://u3v.zcu.cz/">Univerzita třetího věku ZČU</a> v loňském roce oslavila 25. výročí svého vzniku. Studium je součástí celoživotního vzdělávání a je určeno pro seniory a osoby ve třetím stupni invalidního důchodu, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti a udržovat svoji duševní aktivitu. V tomto akademickém roce navštěvovalo Univerzitu třetího věku ZČU přes 2200 posluchačů. </p> Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1560.html 2018-06-26T22:00:00Z Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1554.html <p>Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Michaela Šimůnková a Adam Frk zvítězili v evropské soutěži Shake the future of the footwear sector!, jejíž finálové kolo se konalo v pondělí 25. června v italském Milánu. <b></b>V konkurenci návrhářů z Portugalska, Španělska a Itálie uspěli s botami, které jakoby plavou na objemné třídílné podrážce. <b></b></p> Studentka třetího ročníku bakalářského stupně Michaela Šimůnková a student prvního ročníku magisterského stupně Adam Frk ohromili porotu s botami, které pod vedením Heleny Krbcové, vedoucí ateliéru Fashion design na FDULS, navrhli a vyrobili v rámci projektu 3 FLT. Zkratka FLT znamená float a vyjadřuje to, že bota jakoby plave na objemné třídílné podrážce. Číslo 3 představuje tři pilíře, na kterých je návrh založen - udržitelnost, design a sociální sítě. Svůj návrh do soutěže odeslali studenti Sutnarky v dubnu tohoto roku a do finále postoupili jako jediní z České republiky.<br><br><p><i>„Při navrhování vzhledu boty jsme se snažili zahrnout mnoho funkčních prvků, abychom zajistili co nejvyšší komfort a funkčnost. Snažili jsme se přemýšlet o všech aspektech výroby boty, od počátečního nápadu a designu až po to, jak by se zákazník mohl podílet na návrhu produktu, ale také o tom, jaký dopad by měla naše obuv na životní prostředí,"</i> popisují svůj návrh studenti a doplňují, že jejich boty jsou vyrobené z biologicky odbouratelných materiálů – kůže a její imitace, využité v horní části bot, a polyuretanu, z něhož je vyrobena podešev. </p><p>Koncept navíc přichází s nápadem nabízet produkt prostřednictvím volně dostupné aplikace, a nikoliv prostřednictvím tradičních kamenných obchodů nebo e-shopů. Cílem je propojit zákazníky a vytvořit komunitu, která by sdílela a komentovala své produkty. <i>„Součástí našeho projektu je budování komunity prostřednictvím aplikace, pomocí níž si lidé budou navrhovat své boty, vybírat materiály, barvy a sdílet své návrhy s ostatními,“ </i>vysvětluje Adam Frk. </p><p>Soutěž <i>Shake the future of the footwear sector!</i><i> </i>vyhlašují European Confederation of the Footwear Industry (CEC), Assocalzaturifici a IndustriAll Europe. Porotu, jejímž členem byl mimo jiné módní návrhář Giuseppe Zanotti, zaujala celková myšlenka udržitelnosti a vytvoření aplikace, která zákazníkům umožňuje navrhovat si obuv, sdílet své návrhy či recyklovat již obnošené zboží. <i>„Úroveň zpracování modelu, který jako jediní ze soutěžních týmů moji studenti vytvořili, je tak vysoká, že by mohla jít rovnou do výroby,“</i> komentovala z Milána vítězství studentů vedoucí ateliéru Helena Krbcová. Kromě finanční odměny studenti získali vouchery na stáž u profesionální obuvnické firmy. Vyhlašovatel soutěže má již nyní několik nabídek od manufaktur, které celý koncept chtějí realizovat. </p><p>V ateliéru Heleny Krbcové se studenti stávají fashion designéry schopnými pracovat jak samostatně prostřednictvím vlastní autorské tvorby, tak v oblasti výrobních řad nejen oděvů, ale také obuvi a módních doplňků. Ti nejlepší vozí pravidelně ceny z nejprestižnějších světových soutěží a zakládají si vlastní oděvní značky. Adam Frk letos na jaře zvítězil s kolekcí kotníkových bot inspirovaných vojenským stylem v mezinárodní soutěži HDS/L Junior Award 2018. <br></p> Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1554.html 2018-06-25T22:00:00Z Chytré ochranné pomůcky z RICE zvýší bezpečnost práce https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1549.html <p>Výstražná vesta s aktivním osvětlením využívajícím solární energii, rukavice s integrovaným osvětlením nebo boty chránící před krokovým napětím. To jsou chytré ochranné pomůcky, které ve spolupráci s firmami vyvíjejí specialisté v Regionálním inovačním centru elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické ZČU. <br></p> <p>Chytré ochranné pomůcky zvýší bezpečnost pracovníků ve stavebnictví, energetice a dalších odvětvích. Vesta by se na trh mohla dostat ještě letos.</p><p>Vesta se na první pohled výrazně neliší od běžné výstražné vesty. Kromě obvykle využívaných reflexních prvků je však vybavená aktivním osvětlovacím systémem na bázi stranově vyzařujících světlovodných vláken se čtyřmi LED diodami jako světelnými zdroji. <i>„Liniové světlo je ve tmě lépe vidět než světlo bodové, a světlovodná vlákna jsou navíc energeticky úsporná,“</i> vysvětluje Radek Soukup z RICE, který se na vývoji výstražné pracovní vesty podílel. </p> <p>Hlavní inovativní přínos výzkumníků z RICE představují flexibilní fotovoltaické panely, umístěné na zadní části vesty, které dobíjí akumulátor pro napájení osvětlovacího systému. Získávání energie z fotovoltaických článků zajišťuje inteligentní energy harvesting systém, který prodlužuje provozní dobu vesty. </p><p>Akumulátor je umístěn v náprsní kapse a je odnímatelný. <i>„Mimo dosah slunečního záření vydrží vesta svítit přibližně 20 hodin. Na slunci se provozní doba celého systému samozřejmě prodlužuje. V každém případě je aktivní osvětlení bez problémů využitelné po celou dobu pracovní směny,“</i> uvádí Radek Soukup. Díky světelnému senzoru, který je součástí systému, se za snížení viditelnosti osvětlení aktivuje automaticky. V případě potřeby si ho pracovník může zapnout sám. </p><p>Myšlenka vytvořit chytrou vestu s aktivním osvětlením vznikla ve spolupráci odborníků z RICE a společnosti Applycon. <i>„Při vývoji jsme chtěli využít víc než jen svícení světlovodnými vlákny. Do vesty je proto vložena inteligence v podobě energy harvesting systému, který získává energii z fotovoltaických článků. Dále vesta obsahuje automatické spínání osvětlení,“ </i>popisuje jednatel firmy Applycon Milan Baxa. <i>„Důležitou bezpečnostní funkcí je signalizace nouzového stavu,“ </i>dodává. Na nebezpečí lze upozornit stisknutím tlačítka na řídicí jednotce v kapse vesty. Nouzový stav je signalizován blikajícím světlem, což je užitečné například v hlučných provozech. </p><p><i>„Zajištění bezpečnosti pomocí aktivního osvětlení je v současnosti celosvětový trend a zabývají se jím významné firmy s globální působností,“</i> říká Milan Baxa. Aktivní technologie je přitom podle něj přenositelná i na jiné typy oděvů, včetně módních. I takovou zkušenost za sebou mají vědci z RICE. Spolupracovali už s francouzskou módní návrhářkou Elisabeth de Senneville, která prvky aktivního osvětlení s rezonančním a solárním dobíjením na svých oděvech využívala. </p><p>Vestu ocení především pracovníci na stavbách, na silnicích nebo policisté, ale využití může najít i v mateřských či základních školách, tedy všude, kde lze aktivním osvětlením zvýšit bezpečnost osob. </p><p>Aktivní osvětlovací systém se zástupci RICE a Applyconu rozhodli využít také v pracovní rukavici. Světlo je integrované v palcové části rukavice a je užitečné v situaci, kdy je nutné osvítit určité místo zdola. <i>„Při svícení čelovou svítilnou nebo jiným vnějším zdrojem si pracovník rukou stíní, to se však neděje, když je světlo přímo v rukavici,“</i> přibližuje Robert Vik z RICE výhodu rukavice s aktivním osvětlením. Rukavice obsahuje akumulátor, který lze bezdrátově dobíjet. Využívat ji mohou třeba automechanici. </p><p>Zvýšit bezpečnost pracovníků, zejména v energetice, mají speciální boty, v jejichž podešvi jsou tři integrované elektrody pro snímání krokového napětí. Jsou vyrobené ze speciálního vodivého syntetického kaučuku, do něhož je přimíchána kovová střiž. <i>„Při pádu vysokého vedení stačí jeden krok k tomu, aby člověkem procházel smrtelně nebezpečný proud. Boty dokáží z jakéhokoliv směru krokové napětí detekovat,“ </i>přibližuje funkci bot Radek Soukup. Uživatel je upozorněn na přítomnost nebezpečné úrovně krokového napětí nejprve blikající diodou, při vyšší hodnotě napětí pak zvukovým signálem. Elektrody v podešvi jsou napojené na vyhodnocovací elektroniku, která je umístěná na jazyku boty. Je odnímatelná a lze ji dobít. Boty vznikly ve spolupráci s firmou Holík International. V současné době jsou v prototypu a budou procházet testováním. <br></p> Sun, 24 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1549.html 2018-06-24T22:00:00Z