Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Děkani pedagogických fakult Česka a Slovenska se budou radit v Plzni https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1329.html <p>Fakulta pedagogická ZČU přivítá&nbsp; ve dnech 19.- 21. 2. 2018 téměř&nbsp; čtyři desítky členů vedení pedagogických fakult z České a Slovenské republiky na tradičním setkání Asociace děkanů.&nbsp;<br></p> Akademici se budou radit o společném postupu při akreditacích učitelských programů a při zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Stranou zájmu nezůstanou ani otázky nových moderních metod při výuce oborových didaktik. <br><br>Významné hosty přijme na starobylé plzeňské radnici primátor Martin Zrzavecký a program vyvrcholí exkurzí do Plzeňského Prazdroje. &nbsp;<br><br>Asociace děkanů se schází dvakrát ročně - střídavě v České republice a na Slovensku. Naposledy byla Fakulta pedagogická jejím hostitelem v roce 2007.&nbsp;<br> Thu, 15 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1329.html 2018-02-15T23:00:00Z DESIGN+ opět propojil studenty fakult navzájem i s firmami https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1326.html <p>Celkem 96 posluchačů Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se letos zúčastnilo výukového projektu DESING+. V něm se učí studenti spolupracovat v interdisciplinárních týmech a řešit témata zadaná průmyslovými podniky. <br></p> <p>Výsledkem několikatýdenní práce studentů jsou pak návrhy vysoce konkurenceschopných technických produktů. Unikátní projekt se letos konal počtrnácté. Týmy s nejúspěšnějšími návrhy se v dubnu zúčastní mezinárodního workshopu DESING+ v bavorském Deggendorfu. </p><p><i>&nbsp;„Pokud vím, jedná se skutečně o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ </i>říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje. &nbsp; </p> <p>V letošním akademickém roce se projektu zúčastnili studenti z Fakulty strojní (53), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (8), Fakulty zdravotnických studií (14), Fakulty ekonomické (14) a Fakulty elektrotechnické (7). V jedenácti navzájem si konkurujících interdisciplinárních týmech, složených obvykle ze tří až čtyř konstruktérů, jednoho designéra a jednoho až čtyř dalších specialistů, studenti řešili konstrukční a designérské návrhy na čtyři témata: <i>Rozdělovač drobného materiálu, Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy, Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city, Volant a přístrojová deska studentské formule SAE.</i> </p> <p>Na zadaných projektech pracovaly týmy pod vedením zvolených studentských manažerů a jejich zástupců ve třinácti týdnech zimního semestru. Řešení předcházely tři motivační workshopy, školení manažerů i tři workshopy připravené externími odborníky z ENGEL Kaplice, HACKERLY Praha a ŠKODA TRANSPORTATION Plzeň/Praha. </p> <p>Ve dnech 6. a 7. února pak obhajovalo výsledky svých projektů formou závěrečných soutěžních prezentací devět z jedenácti týmů. <i>„Jedná se o aktivitu nad rámec studijních povinností účastníků. Také závěrečná soutěžní prezentace je dobrovolná, a proto zcela respektujeme, že dva týmy se nakonec rozhodly se nezúčastnit,“</i> vysvětluje Stanislav Hosnedl.</p> <p>Hodnotitelské komise sestávaly ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a všech pěti zúčastněných fakult ZČU. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce. Představitelé zadavatelských institucí oceňovali vysokou a trvale rostoucí komplexní úroveň kreativity a provázanost řešení výsledků jednotlivých projektů.</p> <p>&nbsp;Na prvních oceněných místech se umístily týmy: </p><p><b><u>Rozdělovač drobného materiálu</u></b> <b>- </b>zadáno firmou ENGEL strojírenská spol. s r.o., Kaplice: </p> <p>Lenka Vitásková – manažerka, Monika Knoplová, Karolína Pačisková, Lukáš Padua, Zdeněk Janota (FST), Hana Vykysalová – zástupkyně manažerky (FDULS), Jitka Kršová (FZS) </p> <p><b><u>Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy</u></b><b> -</b> zadáno firmou Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten, a Technische Hoschule Deggendorf: </p> <p>Alena Švelchová – manažerka, Jiří Dekastello, Pavel Hamrle, Ondřej Nezbeda, Gabriela Šimlová (FST), Martina Kačmarská – zástupkyně manažerky (FDULS), Alena Doubková (FZS), Kateřina Bajgarová, Michal Fiala (FEK) </p> <p><b><u>Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city</u></b> <b>- </b>zadáno firmou GoRest s.r.o., Plzeň: Jiří Šizling – manažer, Michal Černý, Martina Kolářová, Karel Nekut, Jan Petrovitz (FST), Žaneta Kuncipálová, Tereza Šustáčková (FZS), Lucie Samcová, Michaela Vondrová (FEK) a Václav Plic (FEL) </p> <p><b><u>Volant a přístrojová deska studentské formule SAE - </u></b>zadáno UWB Racing Team Pilsen, Západočeská univerzita v Plzni: Kateřina Kašová – manažerka, Stanislav Vrba, Helena Průchová (FST), Tereza Šustáčková (FZS)<u></u></p> <p>Kromě jmenovitých diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem pro všechny studenty jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na každoročně pořádaných mezinárodních workshopech DESING+. Ten letošní se uskuteční v dubnu v Deggendorfu, pořadatelem bude Technische Hochschule Deggendorf. </p><p><i></i><i>V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již přes 1200 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 175 týmových projektech řešili 44 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.</i></p> <br><br> Mon, 12 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1326.html 2018-02-12T23:00:00Z Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1319.html <p>Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni uspořádala na podzim čtvrtý ročník Dětské univerzity. Slavnostní promoce úspěšných 122 absolventů proběhla ve čtvrtek 8. února v aule budovy ZČU v Jungmannově ulici.<br></p> <p>„<i>Žákům základních škol touto formou umožňujeme seznámit se s vysokoškolským prostředím. Prostřednictvím praktických a tvůrčích aktivit se učí dívat se na svět zvídavě, klást si otázky a vlastní činností na ně nacházet odpovědi. Dětská univerzita je určena žákům obou stupňů základních škol. Věříme, že se s účastníky za několik let setkáme jako se studenty některé z fakult Západočeské univerzity," </i>říká děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa.</p> <p>Chlapci a děvčata ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházeli na fakultu jednou za týden a účastnili se zde zajímavých přednášek a workshopů z matematiky, fyziky, technické výchovy, chemie, biologie, výpočetní techniky, ale také hudební a výtvarné výchovy, německého jazyka, anglického jazyka, pedagogiky, historie a tělesné výchovy. Tradičně se na výuce také podílely Centrum robotiky, firma Pilsen Steel a Zoologická a botanická zahrada města Plzně.</p> <p><i>„Velký zájem byl o pokusy s tekutým dusíkem, magnety či o strojní a ruční obrábění materiálů. Zájem vzbudily i aktivity ostatních kateder. Premiérově mezi děti přišel autor</i>&nbsp;‚<i>zvířecích</i>‘<i>&nbsp;večerníčků, senátor Václav Chaloupek</i>," uvedl garant Dětské univerzity Josef Kepka.</p> <p><i>„Mé dcery patří mezi tzv. MIND děti – děti mimořádně intelektově nadané. Může se zdát, že vše je jen růžové, ale opak je leckdy pravdou.&nbsp; Není zrovna jednoduché nadchnout je pro kroužky, neboť mají relativně vyhraněné zájmy a ochotné jsou dělat zásadně jen to, co je skutečně baví, a jen tehdy, pokud v aktivitách, do kterých se mají zapojit, vidí smysl,“</i> říká maminka dvojčat Anny a Hany s tím, že obvyklé dětské činnosti v očích jejích dcer často neobstojí. </p> <p><i>„Obě jsou velmi puntičkářské a často také kritické, pokud lektor jejich touhu po poznání nenaplňuje. To však neplatí o Dětské univerzitě. Té se obě dcery zúčastnily již podruhé a nebylo lekce, která by je nenadchla.&nbsp; Na rozdíl od kroužků, které se jim snažíme nabízet, a ony o ně nestojí, nám vždy samy připomínají, že čtvrtek je jejich den pro univerzitu,“</i> doplňuje matka žaček druhé třídy, jež podle jejích slov nejvíce zaujaly kurz Tekutý dusík, Strojní a ruční obrábění a Badatelské pokusy s octem a sodou. </p> <p>Ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery se na podzim roku 2018 uskuteční pátý ročník akce, která navazuje na Komenského „Školu hrou“. Více informací se mohou zájemci už nyní dozvědět na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://deti.zcu.cz/cs/clanek/1-informace">webu Dětské univerzity</a>.<br></p><br> Thu, 08 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1319.html 2018-02-08T23:00:00Z Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1239.html Stačí, aby vyplnili online pocitovou mapu, do níž vyznačí a okomentují oblíbená místa i ta, kterým se z nějakého důvodu raději vyhýbají. Nasbírané informace budou využity ke zpracování nové územní studie kampusu. Mapu je možné vyplnit do 15. února. <p>Od prosince loňského roku se mohou studenti i zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni vyjádřit k tomu, jaká místa univerzitního areálu na Borech se jim líbí, která ne a co by se kde mělo změnit. Doposud svůj názor sdělilo více než 600 lidí. Nejčastěji se jejich komentáře týkají centrálního prostranství, prostorů před vstupy do jednotlivých fakult nebo bezprostředního okolí kampusu.</p><p>Kde vám je v areálu příjemně a kde naopak ne? Kam chodíte rádi relaxovat a jaké místo stojí za změnu? To jsou čtyři otázky, na něž může každý jednoduše odpovědět prostřednictvím online mapy, jež je <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pocitovemapy.cz/zcu-2017/">na webovém odkazu</a>&nbsp;dostupná do 15. února. Hned poté budou souhrnné výstupy zveřejněny.</p><p>Průzkum, který stejnou formou provádělo také město Plzeň, pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Na pocitovou mapu zástupci obou organizací naváží elektronickým dotazníkem, následovat budou workshopy pro studenty a zaměstnance. </p><p>Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 - 20 let.</p><p>Další informace o projektu a jeho průběhu jsou uvedené <a target="_blank" rel="nofollow" href="/media/Kampus.html">na webu ZČU</a>.</p> Wed, 07 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1239.html 2018-02-07T23:00:00Z Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1318.html Ve čtvrtek 8. února se v prostorách Fakulty elektrotechnické uskutečnila prezentace a vyhodnocení prací pátého ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje.<br> Technická olympiáda Plzeňského kraje je soutěž týmů tvořených dvěma až čtyřmi žáky z jedné střední školy a vedených jejich pedagogem. Soutěží se v řešení tematických okruhů technických problémů. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům a také žákům umožňuje využít laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Na průběhu Technické olympiády se podílí všechny technické fakulty ZČU.<br><br><i>"Díky tomu, že žáci mohou využít univerzitní laboratoře a konzultovat svůj postup s odborníky, poznávají prostředí naší univerzity velmi zblízka. I to jistě přispívá k tomu, že řada z účastníků Technické olympiády pak volí pro studium právě Západočeskou univerzitu," </i>říká rektor Miroslav Holeček.<br>&nbsp;<br>Z letošních 33 soutěžních prací porotu nejvíce zaujala robotická ruka CCRA Milana Nedomy a Jana Czapka z VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni, automatická linka Jana Mulače a Petra Krieglsteina ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara nebo pokročilá recyklace odpadních plastů týmu z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Petr Velkoborský, Pavel Kubíček, Jakub Klas a Filip Duda. Mezi nejvýše oceněnými pracemi byly také vzdálený senzorický monitorovací systém - meteostanice, CMS - Cheap magnetron sputter, model vodíkového automobilu nebo simulace inteligentního domu.<br><p>Za všechny výše uvedené projekty byli jejich autoři oceněni tabletem. Ceny jednotlivým týmům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.</p> <p>Jednotlivá témata vypisuje Západočeská univerzita v Plzni. Soutěžilo se ve třech sekcích:<br> &nbsp; &nbsp; I. &nbsp; Teoretické práce – projekt s praktickým experimentem<br> &nbsp; &nbsp; II. &nbsp; Praktické práce – vytvoření fyzického modelu<br> &nbsp; &nbsp; III. &nbsp; Praktické práce – vytvoření virtuálního modelu</p><p></p><p>V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích, a to gymnázia a ostatní střední školy. </p> <p>Do letošního ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje se přihlásilo 12 středních škol:</p> <p>• Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347</p> <p>• Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21</p> <p>• Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23</p> <p>• Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115</p> <p>• Sportovní gymnázium Plzeň</p> <p>• Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56</p> <p>• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99</p> <p>• Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2</p> <p>• Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109</p> <p>• Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1</p> <p>• Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G</p> <p>• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85</p>Akci realizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se ZČU.<br><br><img src="https://info.zcu.cz/img/plzensky-kraj.png" title="Image: https://info.zcu.cz/img/plzensky-kraj.png"><br>&nbsp; Wed, 07 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1318.html 2018-02-07T23:00:00Z Student FEL Filip Forejtek bude bojovat na olympiádě v Jižní Koreji https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1310.html Student 1. ročníku kombinovaného studia oboru Aplikovaná elektrotechnika je úspěšným reprezentantem ve sjezdovém lyžování. V lednu 2018 vyhrál mistrovství ČR v kombinaci, skončil pátý na juniorském MS ve sjezdu a dočkal se dodatečné nominace na ZOH 2018 v Pchjongčchangu. <p>Na zimních olympijských hrách, jež začnou slavnostním zahájením v pátek 9. února, by měl student Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni stanout na startu všech disciplín sjezdového lyžování. Čeká jej tedy sjezd, Super-G, alpská kombinace, slalom a obří slalom. O nominaci do týmového závodu se bude rozhodovat až na místě.</p> Těsně před odjezdem do olympijského Pchjongčchangu nám Filip Forejtek poskytl krátký rozhovor. Věříme, že mu společně s námi budete držet u televizních obrazovek palce.<br><b><br>Nominace na olympiádu přišla až na konci ledna po získání dodatečné kvóty pro ČR. Věřil jste, že se do olympijské sestavy dostanete?<br></b><i>S nominací to bylo napínavé posledních 6 měsíců. Věděl jsem, že šance tam je. V prosinci jsem zajel dva dobré výsledky a vypadalo to, že pojedu. O dva týdny později jsme jako Česká republika ztratili dvě místa. To už jsem s tím nepočítal. Nakonec jsme ale dostali od FISu další dodatečná místa, což bylo příjemné překvapení.<br></i><b><br>V kolika letech jste stál poprvé na lyžích?<br></b><i>Poprvé jsem stál na lyžích, když mi byly dva roky. Když jsem byl malý, jezdili jsme s rodiči často na hory do Rakouska. Navíc přes zimu jsme bydleli ve Špindlerově Mlýně, takže zázemí bylo celkem dobré.<br><br></i><b>Bavilo Vás lyžování hned, nebo soupeřilo s jinými sporty?<br></b><i>Dřív jsem ještě hrál tenis, plaval a dělal i další sporty. Lyžování ale byl vždy můj hlavní sport a byl jsem v něm lepší než v jiných disciplínách.<br></i><br><b>Co ze své dosavadní sportovní kariéry považujete zatím za největší úspěch?<br></b><i>Těžko říct. V žákovských kategoriích jsem se dobře umisťoval v mezinárodních závodech, ale to není zas tak důležité. Letos jsem byl 6 setin za bodovanou třicítkou ve Světovém poháru ve Wengenu a na konci ledna pátý na Mistrovství světa juniorů ve sjezdu, s tím jsem spokojený.<br></i><br><b>S jakým cílem na olympiádu jedete?<br></b><i>Nechci tady teď vymezovat nějakou hranici. Na olympiádu jedu poprvé, je to super zkušenost a budu se snažit o co nejlepší výsledek. Nejsem ještě tak zkušený lyžař, abych bojoval o nejpřednější příčk</i><b><i></i></b><i>y. Jedu všechny disciplíny, uvidíme, jak mi sednou tratě.<br><br></i><b>U sportovců se obvykle očekává, že si pro studium volí například FTVS nebo obory nějak spojené se sportováním, případně zdravovědou nebo managementem. Proč jste se rozhodl studovat právě aplikovanou elektrotechniku?<br></b><i>Na základní i střední škole mě bavila fyzika a mám celkově blíž k technickým oborům. Elektrotechnika je obor, kterému jsem nejméně rozuměl, ale vždycky mě zajímal. Tak jsem ho šel studovat na vysokou školu.<br></i><br><b>Dá se sport na vrcholové úrovni skloubit se studiem technické vysoké škole?<br></b><i>Jsem zapsán na kombinované formě studia. Je mi jasné, že na denním bych se dozvěděl víc informací, ale při mém sportovním programu bych to asi časově nezvládal. Už takhle toho je dost.</i><br> Mon, 05 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1310.html 2018-02-05T23:00:00Z Softwary vědců z výzkumného centra NTIS pomáhají vyhledávat v audiovizuálních archivech https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1314.html <p><b></b>Luděk Müller, nedávno jmenovaný profesor ZČU, je jedním z odborníků působících ve výzkumném centru Nové technologie pro informační společnost (NTIS), kteří vyvíjejí softwarové nástroje pro práci s mluvenými a psanými texty.&nbsp;<b></b></p> <p>Na svém kontě mají vědci například software pro vyhledávání ve videoarchivu výpovědí svědků holokaustu. Nyní zpracovávají nahrávky a písemné dokumenty svědků represí komunismu.<br></p><p>Zpřístupnit pomocí softwarových nástrojů rozsáhlý videoarchiv obsahující svědectví lidí, kteří přežili holokaust, to byl hlavní cíl projektu AMALACH, realizovaného v letech 2012–2015, na němž se podílel také Luděk Müller. </p> <p>Celý archiv, vytvořený v letech 1994 - 2000 a spravovaný Nadací šoa Univerzity Jižní Kalifornie (USC – Shoah Foundation), obsahuje téměř 52 tisíc svědectví ve 32 jazycích, celkový rozsah činí 105 tisíc hodin videozáznamů. Téměř polovina rozhovorů je vedena v angličtině, více než 560 jich je v češtině a podobné množství ve slovenštině. Výpovědi natáčel režisér Steven Spielberg, aby zaznamenal pro budoucí generace vzpomínky pamětníků, kteří postupně stárnou a odcházejí.</p> <p>Software vytvořený pod vedením profesora Luďka Müllera, nedávno jmenovaného profesora ZČU, vyhledává v české části archivu, tedy ve výpovědích namluvených v češtině a v části archivu výpovědí v angličtině, která se vztahuje k bývalému Československu. Jedná se přibližně o tisíc hodin záznamů.</p> <p><i>„Začlenění angličtiny nebylo samoúčelné: lidí, kteří v osudné době žili v tehdejším Československu, ale výpověď uloženou v archivu poskytli v angličtině, jsou téměř čtyři tisíce. Důvodem byl třeba jejich dlouhý poválečný pobyt v cizině,“</i> vysvětluje Luděk Müller z Fakulty aplikovaných věd ZČU.</p> <p>Databáze je přístupná v Židovském muzeu v Praze a také v Centru vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vyhledávání v ní bylo dříve možné pouze pomocí klíčových slov, která byla manuálně přiřazena jednotlivým pasážím. Pokrytí archivu klíčovými slovy však bylo nedostatečné. Nyní již ale více než dva roky mohou lidé využívat pro vyhledávání software odborníků z plzeňského výzkumného centra NTIS.</p> <p>Cílem projektu AMALACH bylo využít pokročilé metody rozpoznávání souvislé řeči, automatického vyhledávání informací a strojového překladu k tomu, aby vznikl efektivně fungující systém, schopný rychle a přesně vyhledávat zadané dotazy. <i>„AMALACH funguje vlastně jako vyhledávač pojmů. Uživatel si pak může snadno všechny videozáznamy, kde se o dotazovaném pojmu hovoří, přehrát. Pravděpodobnost přítomnosti stanovených pojmů v nahrávce označuje systémem barevných políček,“ </i>objasňuje Luděk Müller, který se například podílel také na vývoji softwaru pro převod mluvené řeči do psaného textu využívaného pro titulkování v České televizi.</p> <p>Ohlasy uživatelů jsou podle Luďka Müllera pouze kladné. Software obdržel i ocenění za nejlepší demonstrace systémů rozpoznávání mluvené řeči na prestižní mezinárodní konferenci Interspeech 2016 v San Franciscu. V současné době vědci z výzkumného centra NTIS zpracovávají část výpovědí svědků holokaustu ve slovenštině.</p> <p><i>„</i><i>Naší technologií můžeme vytvářet software i pro vyhledávání v tematicky jiných archivech,“</i> vysvětluje Luděk Müller. „<i>Nyní se zabýváme zpracováním nahrávek i písemných dokumentů svědků represí totality v Československu, které byly pořízeny v rámci dokumentační činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů v letech 2008-2015,“ </i>doplňuje. V rámci projektu nazvaném „Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů“ odborníci zpracují tisíc hodin audionahrávek výpovědí a rozhovorů a dalších 50 tisíc textových a obrazových dokumentů, jako jsou kopie souvisejících listin, dokladů, zápisů z vyšetřování či fotografií. Projekt by měl být ukončen v roce 2019.</p> Mon, 05 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1314.html 2018-02-05T23:00:00Z Repliky ostatků Jana Nepomuckého vznikly díky spolupráci doktorandů ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1311.html <b></b>Od dubna 2017 mohou návštěvníci Svatojánského muzea v Nepomuku obdivovat repliku lebky svatého Jana Nepomuckého. Vyrobil ji technikou 3D tisku student doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické ZČU Karel Slobodník na podnět doktorandky Fakulty filozofické Kateřiny Dobrovolné, která je ředitelkou muzea v Nepomuku.&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b></b> <p>Muzeum v Nepomuku, kde se světec v 1. polovině 14. století narodil, nese sice jméno Jana Nepomuckého, ale ještě donedávna se příliš nezabývalo antropologickou stránkou svatojánské problematiky. Zdůraznit toto téma se rozhodla současná ředitelka Kateřina Dobrovolná, posluchačka doktorského studia oboru Etnologie na Fakultě filozofické ZČU. Dnes je proto v muzeu vystavena replika Janovy lebky, ale také lopatky a mozkové tkáně, která byla stovky let považována za světcův jazyk.&nbsp;</p> <p>Skutečné ostatky Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. <i>„Pravou lebku Jana Nepomuckého mi ale památkáři naskenovat nedovolili z důvodu téměř jistého poškození náhrobku,“</i> říká Kateřina Dobrovolná. <i>„Musela jsem proto nashromáždit číselné a další údaje z publikací antropologa Emanuela Vlčka, který Janovo tělo ve 2. pol. 20. století zkoumal,“</i> doplňuje s tím, že z tohoto důvodu se jedná o repliky přibližné. Emanuel Vlček také například zjistil, že tkáň, která byla považována za světcův jazyk, je ve skutečnosti část mozku. &nbsp;</p> <p>Na základě údajů z měření Emanuela Vlčka vytvořil Karel Slobodník na počítači model lebky. To byla podle jeho slov ta náročnější část práce. Při samotném 3D tisku pracoval obvyklou metodou FDM (Fused Deposition Modeling). Ta spočívá v postupném nanášení tenkých vrstev roztaveného plastu, z nichž se vytváří výsledný objekt. Materiál použitý pro výrobu lebky je polymer s označením PLA (Polylactic Acid). Jedná se o velice tvrdý, biologicky odbouratelný polymer na bázi kukuřičného škrobu.</p> <p>S žádostí získat repliku světcových ostatků oslovil Svatojánské muzeum farář v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné v Moravskoslezském kraji. Ředitelka muzea se rozhodla faráři vyhovět a Karel Slobodník tak vytvořil druhou repliku světcovy lebky, lopatky a mozkové tkáně. Na začátku března v Nepomuku repliky farář z Čeladné převezme.</p> <p>&nbsp;<i>„V souvislosti se zhotovením replik ostatků vznikla myšlenka rekonstruovat podobu sv. Jana Nepomuckého,“</i> přibližuje Kateřina Dobrovolná nový projekt, na němž muzeum spolupracuje s Mikroregionem Nepomucko a Centrem kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně. Zatím však podle jejích slov na projekt nejsou zajištěny finanční prostředky. Pokud se podaří je získat, měla by vzniknout rekonstrukce celého obličeje sv. Jana Nepomuckého. V případě zájmu podpořit tento projekt je možné kontaktovat manažera Mikroregionu Nepomucko Pavla Motejzíka na adrese mnepomucko@seznam.cz. </p> Sun, 04 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1311.html 2018-02-04T23:00:00Z Reprezentační ples ZČU roztančí Leona Machálková https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1279.html <p>27. reprezentační ples Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční v pátek 23. března od 20 hodin v Měšťanské besedě. Vstupenky jsou již v prodeji.</p> <p>Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka Leona Machálková, jež ze svého bohatého hudebního repertoáru může nabídnout muzikálové, popové, rockové i jazzové písně. </p> <p>O taneční zahájení celého večera se postará se svým předtančením plzeňský Storm ballet, chybět nebudou ani oblíbené ukázky klasických, standardních a latinsko-amerických a tanců. Zábavnou část večera obstará vystoupení skupiny Žongléros Ansámbl. Příchozí se mohou těšit také na videoprojekci z dílny ateliéru Multimédií Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.</p>Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři Stavovské unie studentů ZČU, Riegrova 17,&nbsp;v Informačním centru města Plzně na náměstí Republiky,&nbsp;v kampusu ZČU na Borech v budově CIV u p. Šlosarové (místnost UI 125)&nbsp;nebo online <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mestanska-beseda.cz/">na webu Měšťanské besedy</a>, kde si zájemci mohou vybrat místa <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mestanska-beseda.cz/cz/seating.aspx?ID=9893">k sezení</a>&nbsp;za 360 nebo 280 korun či <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mestanska-beseda.cz/cz/seating.aspx?ID=9894">ke stání</a>&nbsp;za 190 Kč. Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1279.html 2018-02-01T23:00:00Z Studenti se utkali na olympiádě techniky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_940.html Jedenáctý ročník Olympiády techniky Plzeň uspořádala v úterý 23. května v plzeňském kongresovém centru Courtyard-Marriott katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z devíti univerzit pěti států.<br> <p>Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.<b><br></b></p> <p>Mezi prezentovanými projekty vynikl a to i svým ztvárněním projekt studentů z Pedagogické fakulty v Banské Bystrici představující zážitkovým způsobem středověké technické dovednosti. Tým studentů nastoupil k prezentaci oděn do středověkých obleků včetně loveckého i kuchařského vybavení. Pro odbornou porotu a diváky si připravili i drobné středověké pohoštění. Studentka Anastasia Karagiannopulou z Řecka uvedla výsledky svého výzkumu z oblasti využití sociálních sítí. Slovinská studentka Lara Koglot přijela do Plzně s projektem inovativních environmentálních proměn námořního mola v Portoroži. <br></p> <p>„<i>Silné zastoupení mají tradičně české univerzity. Výprava z brněnské Masarykovy univerzity doslova protlačila přes ucpanou dálnici D1 velké modelové kolejiště i s regulací a systémem pro řízení vlaků. Poprvé jsme na Olympiádě techniky Plzeň mohli přivítat i studenty Technické univerzity v Českých Budějovicích. Bratři Kůsovi přijeli s projektem v podobě zajímavé reálné závodní buginy plné nových řešení</i>,“ uvedl Jan Krotký z pořádající katedry.</p> <p>Nejvíce prezentujících a zároveň soutěžících bylo z domovské Západočeské univerzity v Plzni. K vidění byly projekty výzkumného i praktického charakteru. Kolektiv studenta Tomáše Průchy vyvinul model nákladní lodi ovládané mobilním telefonem s dosahem přes 50 metrů. Tato loď je plně funkční a slouží k distribuci krmiva pro ryby. Celý rok se studenti Martin Červený a Jiří Kratochvíl zabývali inovací modelu aerodynamického tunelu. Nová varianta je teď schopna měřit jak rychlost větru, tak i sílu, kterou je těleso z tunelu vytlačováno.<br></p> <p><b>Výsledky:</b> V sekci odborných didaktických a multimediálních prací ocenila prvním místem dalšího řeckého účastníka Vasileiose Kasiolase s prací o využití cloud computingu ve vzdělávání. V podsekci bylo druhé první místo uděleno zmiňovanému projektu středověkých technických dovedností slovenských studentů z Banské Bystrice. Skvělá druhá místa obsadily naše studentky a to Pavla Karpíšková s prací o hodnocení výrobků žáků a studentka Gabriela Kaufnerová s projektem „Děti pomáhají dětem“. Třetí místo obsadil student ze slovenské Nitry s inovativním internetovým rádiem a jeho kolega s multimediální podporou vzdělávání.</p> <p>V sekci odborných prací si odnesli první místo zaslouženě domácí studenti s modelem zavážecí loďky pro rybáře a studenti z Českých Budějovic s projektem stavby buginy. Také studenti z brněnské fakulty nezklamali a z Plzně si odváží krásná druhá a třetí místa. <br></p> <p>Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy. <b>Letos byla doprovodnou akcí i vernisáž výstavy fotografa Čeňka Vladaře na téma Ženy a technika, která bude po dobu června a července zdobit vestibul fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51.</b><br></p>Akce se uskutečnila za podpory města Plzně.<br><br><img src="https://info.zcu.cz/img/plzen-mesto.png"><br><br> Tue, 23 May 2017 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_940.html 2017-05-23T22:00:00Z