Přejít k obsahu


Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky

Citace:
KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 195-199. ISBN: 978-80-261-0710-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mobile Application for teaching electrical engineering
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Jan Král
Abstrakt CZ: Aktuálně žijeme v době, která by se dala s trochou nadsázky nazvat dobou mobilních zařízení. Tato zařízení pronikají i do výuky na všech úrovních vzdělávání. V tomto příspěvku popisujeme výsledky našeho průzkumu v oblasti aplikací, využitelných ve výuce elektrotechniky. Neomezovali jsme se na určitou oblast elektrotechniky či věkové omezení aplikací. Naším cílem bylo vytvořit přehled aplikací, který nám umožní v této oblasti dále pracovat. Výsledkem naší práce je přehled aplikací rozdělených no několika kategorií dle jejich charakteristiky a možného využití.
Abstrakt EN: We currently live in a time that could be called a mobile era with some exaggeration. These devices also penetrate into education at all levels of education. We describe the results of our survey in the field of applications usable in electrical engineering in this paper. We have not limited ourselves to a particular area of electrical engineering or age limitations for applications. Our goal was to create an overview of applications that will enable us to continue working in this area. The result of our work is an overview of applications divided into several categories according to their characteristics and possible use.
Klíčová slova

Zpět

Patička