Přejít k obsahu


Coloring the cliques of line graphs

Citace:
BACSÓ, G., RYJÁČEK, Z., TUZA, Z. Coloring the cliques of line graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2017, roč. 340, č. 11, s. 2641-2649. ISSN: 0012-365X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coloring the cliques of line graphs
Rok vydání: 2017
Autoři: Gábor Bacsó , Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček DrSc. , Zsolt Tuza
Abstrakt CZ: Slabé chromatické číslo, nebo též klikové chromatické číslo (CCHN) grafu je minimální počet barev vrcholového obarvení, při němž každá maximální klika má alespoň dvě barvy. Slabý chromatický index, nebo též klikový chromatický index (CCHI) grafu je CCHN jeho hranového grafu. Většina výsledků článku jsou horní odhady CCHI jako funkce některých dalších grafových parametrů, a v některých případech kontrastují s dolními odhady. Též jsou zkoumány algoritmické aspekty; hlavní výsledek v tomto směru (a v celém článku) ukazuje, že testování, jestli CCHI grafu je roven dvěma je NP-úplné.
Abstrakt EN: The weak chromatic number, or clique chromatic number (CCHN) of a graph is the minimum number of colors in a vertex coloring, such that every maximal clique gets at least two colors. The weak chromatic index, or clique chromatic index (CCHI) of a graph is the CCHN of its line graph. Most of the results here are upper bounds for the CCHI, as functions of some other graph parameters, and contrasting with lower bounds in some cases. Algorithmic aspects are also discussed; the main result within this scope (and in the paper) shows that testing whether the CCHI of a graph equals 2 is NP-complete.
Klíčová slova

Zpět

Patička