Přejít k obsahu


Nový návrh porézního tlakového vzorku a posouzení jeho vyrobitelnosti technologií Direct Metal Laser Sintering

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M. Nový návrh porézního tlakového vzorku a posouzení jeho vyrobitelnosti technologií Direct Metal Laser Sintering. Strojírenská technologie, 2017, roč. 22, č. 1, s. 20-25. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Concept of the Pressure Porous Sample and its Manufacturability New Concept of the Pressure Porous Sample and its Manufacturability by Direct Metal Laser Sintering
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Upravený návrh porézních tlakových vzorků byl vytvořen na základě poznatků z předešlého experimentu, který se zabýval maximální únosností gyroidní struktury a její vhodností pro aditivní výrobu. Vstupní experiment poukázal na možné nedostatky, které zapříčinily nerovnoměrnou deformitu vzorku během tlakové zkoušky, což mohlo vést ke zkreslení naměřených výsledků. Tento článek se zaměřuje na vyrobitelnost nově navrženého konceptu, který by měl podpořit deformitu vzorku v celém jeho objemu. Nicméně kvůli úpravě v návrhu vzorku byla narušena samonosná schopnost vzorků během aditivní výroby při respektování původní orientace, proto byla nalezena poloha, která dodržuje základní pravidla aditivní výroby. V závěru jsou experimentálně ověřeny výhody nového konceptu nad starým, kdy byla zvýšena maximální únosnost vzorku.
Abstrakt EN: Modified pressure sample has been designed based on previous experiments, which investigated the maximum load capacity of a Schoen Gyroid. The pre-experiment pointed to the possible lack of measurements and newly designed pressure samples intended to improve measurement accuracy. This paper focuses on the manufacturability of the designed samples made by selective laser melting, which is able to produce complex metal parts using support structures. However, removing the support structures from a porous core is impractical. In this context, the ability to substitute supporting structures by a Schoen lattice structure is also marginally dealt with. The paper concludes with the benefits of the optimized pressure samples over the old concept. An increased maximum load capacity was achieved by the addition of contact plates, which constrain the strut ends.
Klíčová slova

Zpět

Patička