Přejít k obsahu


Zkorumpovaná pakáž: eristika vybraných fragmentů současného demagogického diskursu

Citace:
ŠVANTNER, M. Zkorumpovaná pakáž: eristika vybraných fragmentů současného demagogického diskursu. Mediální studia, 2017, roč. 1, č. 2017, s. 87-97. ISSN: 1801-9978
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corrupted Scum: Eristics of Selected Fragments of Contemporary Demagogic Discourse
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Martin Švantner
Abstrakt CZ: Teoretická esej se zaměřuje na oblast kritické teorie médií (J. Habermas, T. W. Adorno) a sociálně-kritické filosofie (S. Žižek) s důrazem na otázku etického rozměru politické komunikace. Cílem článku je skrze prisma kritické teorie argumentace (D. Walton) analyzovat vybrané rétorické strategie současného českého politického diskursu, který často čerpá persvazivní sílu a motivy pro strukturování a utváření řečnických figur z fenoménu, který U. Eco nzval jako Ur-fašismus.
Abstrakt EN: Presented theoretical essay draws on perspectives of critical theory of media (J. Habermas, T. W. Adorno) and social philosophy (S. Žižek) with an emphasize on the ethical dimension of communicative action. The aim of the text is to address – through the prism of critical theory of argumentation (D. Walton) – selected rhetorical strategies of the contemporary Czech political discourse, which gains its persuasive power and common figures from the matrices of so called Ur-fascism (U. Eco).
Klíčová slova

Zpět

Patička