Přejít k obsahu


Effect of Selected Factors on the Accuracy of Load Capacity of the Schoen Gyroid Cellural Structure

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., ŠTĚPÁNEK, M. Effect of Selected Factors on the Accuracy of Load Capacity of the Schoen Gyroid Cellural Structure. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 3, s. 302-306. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Selected Factors on the Accuracy of Load Capacity of the Schoen Gyroid Cellural Structure
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Martin Štěpánek
Abstrakt CZ: Jedním z cílů strojního inženýrství je zlepšovat účinnost a výkon strojních dílů. Pravidelné porézní struktury mohou být jedním ze způsobů, jak docílit tohoto cíle. Proto se tento článek zaměřuje na specifický druh porézní struktury, která je složena ze základní buňky zvané Schoen Gyroid. Vzorky obsahující takovéto porézní jádro byly podrobeny tlakovým zkouškám. Předmětem zájmu tohoto článku je stanovit možná kritéria, která mohou ovlivnit přesnost měření únosnosti tlakových vzorků. Byla provedena řada měření na základě níž, byly získány znalostní matice. Ty se uplatnily při návrhu tlakových vzorků pro experiment, který ověřuje vliv objemového podílu pevné fáze na změnu maximální únosnosti gyroidní struktury.
Abstrakt EN: One of the roles of mechanical engineering is to improve the efficiency and performance of mechanical parts. Cellular lattice structures can be a good tool for achieving this target. This paper focuses on a specific kind of lattice structure which is composed of cells called a Schoen Gyroid. Samples containing this porous structure were subjected to a series of pressure tests. The main aim is to find the possible influence of certain factors on the accuracy of the load capacity. The selected factors are the friction between the porous sample and the testing device, then the matrix size of the samples. The discovered relationships of these factors on the accuracy were used for the final pressure test where the effect of changing strut thickness on load capacity is measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička