Přejít k obsahu


Dálnice pohledem československého tisku koncem 30. let 20. století

Citace:
FISCHER, P. Dálnice pohledem československého tisku koncem 30. let 20. století. Moderní dějiny, 2017, roč. 25, č. 1, s. 279-297. ISSN: 1210-6860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Expressway as viewed by the Czechoslovak press at the end of the 1930s.
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Petr Fischer
Abstrakt CZ: Tehdejší budování dálnice bylo, na rozdíl od problémů těch současných, vnímáno obyvateli Československa velmi pozitivně. Mnohá odborná i laická periodika se věnovala tematice stavby dálnic, které bylo velmi populární především v období druhé republiky. Mnichovská konference nařídila Československu odstoupit rozsáhlá příhraniční území, čímž došlo mimo jiné i k zpřetrhání infrastruktury a zhoršení propojení některých částí republiky, zejména pak východu se západem. Z tohoto důvodu bylo nutné urychleně vybudovat dálniční spojení mezi Prahou, Brnem a Slovenskem. Periodika, zejména v letech 1938–1940, se snažila přinést co nejvíce informací obyvatelům Česko-Slovenska a protektorátu ohledně budování dálnic, a to nejen na našem území, ale i ve vzdálených oblastech Japonska, Austrálie, Afriky nebo Ameriky. Jejich význam nebyl jen informační, ale také se jednalo do jisté míry o objasnění používání zcela nového typu komunikace, zejména způsobu jízdy.
Abstrakt EN: Motorway construction at this time was, in contrast to the problems of contemporary motorways, perceived very positively by the Czechoslovak population. Many specialist and lay periodicals investigated motorway construction, witch was very popularsubject during the Second Republic in particular. The Munich conference ordered Czechoslovakia to retreat from itsextensive border territory, one result of witch was cutting off of infrastructure and poor links between some parts of the country, in particular between the east and the west. For this reason, it became necessary to build a motorway link between Prague, Brno and Slovakia. periodicals, especially between 1938 and 1940, endeavoured to provide the population of Czechoslovakia and the Protectorate with as much information as possible on motorway construction, not only within the country but alsoin further-afield areas of japan, Australia, Africa and America. The importance of this was not justin providing information, but also to a certain extent to clarify how thisentirely new type of communication was used, in particular the driving style necessary.
Klíčová slova

Zpět

Patička