Přejít k obsahu


Měnová reforma na Plzeňsku. Dělnické povstání 1953

Citace:
KŘIVANCOVÁ, J. Měnová reforma na Plzeňsku. Dělnické povstání 1953. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 7/8, s. 176-187. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monetary Reform in the Pilsen Region. Workers' Revolt 1953
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Bc. Jana Křivancová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou plzeňské revolty uskutečněné v červnu roku 1953, na pozadí událostí vládního opatření, v pořadí již třetí měnové reformy v rámci Československa. Mapuje průběh plzeňských stávek jakožto projev kritiky a nevole nejen vůči radikálnímu vládnímu opatření, ale i samotnému režimu, v jehož důsledku došlo k znehodnocení měny a úspor československého obyvatelstva. Článek byl zpracován na základě nevydaných pramenů, dobových periodik, dostupné odborné literatury a vzpomínek pamětníků – přímých účastníků plzeňského dělnického povstání.
Abstrakt EN: The article deals with the Pilsen revolt made in June 1953, events on the background of government measures, the third monetary reforms within Czechoslovakia. The article mapping the course of Pilsen revolts as an expression of criticism grudge not only against the government radical measures but alone government and result of there has been a devaluation of the currency and savings Czechoslovak population. Article was prepared on the basis of unpublished sources, contemporary periodicals, available literature, memories of witnesses - direct participants Pilsen Workers' revolt.
Klíčová slova

Zpět

Patička