Přejít k obsahu


Characterisation of graphs with exclusive sum labelling

Citace:
MILLEROVÁ, M., RYAN, J., RYJÁČEK, Z. Characterisation of graphs with exclusive sum labelling. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, roč. 60, č. July 2017, s. 83-90. ISSN: 1571-0653
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterisation of graphs with exclusive sum labelling
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Miroslava Millerová Ph.D. , Joe Ryan , Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček DrSc. ,
Abstrakt CZ: Sumační graf je graf G se zobrazením uzlové množiny na podmnožinu množiny přirozených čísel S takovým, že dva uzly jsou sousední, právě když suma jejich ohodnocení je prvkem S. V exkluzivním sumačním grafu ty prvky S, které jsou sumou dvou dalších prvků S, ohodnocují množinu izolovaných uzlů, asociovanou s grafem. Graf má exkluzivní sumační k-ohodnocení (zkráceně k-ESL), jestliže množina izolovaných uzlů má k prvků. V tomto článku využíváme skutečnosti, že vlastnost ‘mít k-ESL‘ je dědičná, a dáváme úplnou charakterizaci grafů, majících k-ESL, tím, že dáváme plný popis univerzálního grafu pro danou vlastnost.
Abstrakt EN: IA sum graph G is a graph with a mapping of the vertex set of G onto a set of positive integers S in such a way that two vertices of G are adjacent if and only if the sum of their labels is an element of S. In an exclusive sum graph the integers of S that are the sum of two other integers of S form a set of integers that label a collection of isolated vertices associated with the graph G. A graph bears a k-exclusive sum labelling (abbreviated k-ESL), if the set of isolated vertices is of cardinality k. In this paper, observing that the property of having a k-ESL is hereditary, we provide a characterisation of graphs that have a k-exclusive sum labelling, for any positive integer k, in terms of describing a universal graph for the property.
Klíčová slova

Zpět

Patička