Přejít k obsahu


Kognitivně behaviorální terapie a její využití v léčbě obezity

Citace:
SVOBODA, M. Kognitivně behaviorální terapie a její využití v léčbě obezity. Aplikovaná psychologie, 2017, roč. 2, č. 3, s. 173-180. ISSN: 2336-8276
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cognitive behavioural therapy and its use in obesity treatment
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřený na problematiku využití kognitivně behaviorálního terapie při léčbě obezity. Obezita patří mezi nejčastější civilizační choroby. Toto onemocnění je definováno jako stav, ve kterém přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Obezita se v současné době léčí několika postupy: dietou, fyzickou aktivitou, farmakoterapií, chirurgicky a v neposlední řadě psychoterapií. Kognitivně behaviorální terapie je v příspěvku prezentovaná nejen jako psychoterapeutický směr zaměřený na psychickou podporu při redukci hmotnosti, ale jako na komplexní léčebný postup podněcující jedince ke změně v jeho chování, myšlení a prožívání. Problematika je popsaná z pohledu základních teoretických východisek. Za teoretická východiska kognitivně behaviorální terapie je možné považovat teorie klasického podmiňování, operantního a zástupného podmiňování. V textu je charakterizován proces, který podněcuje klienta ke změně postojové orientace v rámci komplexní léčby obezity.
Abstrakt EN: The article is focused on the problems of cognitive behavioural therapy (CBT) use in obesity treatment. Obesity is one of the most common lifestyle diseases. It is defined as a medical condition in which natural energy reserve stored in body fat has accumulated to a higher than standard extent and has a negative effect on health. The common obesity treatment nowadays consists of several methods: diet, physical activity, medication, surgery and last but not least psychot herapy. The article presents CBT not only as a psychotherapeutic technique focused on psychological support during losing weight, but as a complex therapeutic method which encourages a person to change his/her behaviour, way of thinking and experiencing. T he issue is described from the theoretical basis point of view. Theories of classical conditioning, operant and observational conditioning are considered to be the theoretical basis. The article characterises the process which encourages a client to an at titude change within the complex obesity treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička