Přejít k obsahu


Analýza vlivu plnění tubulárním halloysitem na termooxidační stabilitu pompozitů s HDPE matricí

Citace:
KADLEC, P., POLANSKÝ, R. Analýza vlivu plnění tubulárním halloysitem na termooxidační stabilitu pompozitů s HDPE matricí. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 155-158. ISBN: 978-80-7560-060-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence analysis of HNT filling on termo-oxidative stability of composites with HDPE matrix
Rok vydání: 2017
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Ing. Petr Kadlec , Doc. Ing. Radek Polanský Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Problematika termooxidační stability syntetických polymerů jako samostatných materiálů či jako fáze materiálů kompozitních je velmi důležitá s ohledem na postup zpracování a následně na životnost a bezpečnost použiti těchto materiálů v technické praxi. Tento příspěvek je zaměřen na hodnocení termooxidační stability materiálů tvořených vysokohustotním polyetylenem (HDPE) a anorganickým plnivem s oheň retardační schopností se zamýšlenou aplikací v elektroizolačních systémech. V rámci experimentu byly připraveny kompozity se třemi rozdílnými úrovněmi plnění. Zvoleným plnivem je v technické praxí dosud nepříliš využívaný tubulární halloysit (HNT). Řešená problematika je rozšířena také o hodnocení vlivu přidání dalších aditiv, kterými jsou zpracovatelské přísady a antioxidant (tepelný stabilizátor), do čistého HDPE a HDPE s HNT. Vyhodnocení termooxidační stability je provedeno na základě výsledků simultánní termické analýzy, které dokazují pozitivní vliv HNT i dalších aditiv na průběh termooxidace testovaných materiálů v širokém teplotním rozsahu.
Abstrakt EN: An issue of a thermo-oxidative stability of synthetic polymers is very important with a regard to a processing procedure, a lifetime and a safety of materials in engineering practice. The thermo-oxidative stability of a pure high demity polyethylene (HDPE) and composites which consist of HDPE with an addition of the inorganic filler called halloysite nanotubes (HNT) is evaluated in this paper. Composites are prepared with three different levels offilling. Solved issue is supplemented by assessment of the impact of antioxidant (thernal stabilizer) and processing additives addition into the pure HDPE and HDPE/HNr The evaluation of thermo-oxidative stability is carried out based on simultaneous thermal analysis. Results proved positive influence of HNT and other additives usage to reduce effects of thermo-oxidation of tested materials in a wide temperature range.
Klíčová slova

Zpět

Patička