Přejít k obsahu


Průmyslová impedanční spektroskopie se zvýšenou citlivostí pro in situ analýzu vytvrzení kompozitů

Citace:
POLANSKÝ, R., PIHERA, J., PROSR, P., FREISLEBEN, J., BLECHA, T., VIK, R., HAMÁČEK, A. Průmyslová impedanční spektroskopie se zvýšenou citlivostí pro in situ analýzu vytvrzení kompozitů. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 97-100. ISBN: 978-80-7560-060-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Industrial impedance spectroscopy with enhance measuring sensitivity for in situ analysis of composites curing
Rok vydání: 2017
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Doc. Ing. Radek Polanský Ph.D. , Ing. Josef Pihera Ph.D. , Ing. Pavel Prosr Ph.D. , Ing. Jaroslav Freisleben Ph.D. , Doc. Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Robert Vik Ph.D. , Doc. Ing. Aleš Hamáček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek představuje unikátní přenosný měřicí systém využívající principu impedanční spektroskopie s automaticky adaptabilní měřicí frekvencí. Systém je určen pro on-line in situ sledování stavu vytvrzení polymerních kompozitů v podmínkách reálného výrobního provozu. Možnosti vyvinutého měřicího systému jsou demonstrovány pomocí výsledků získaných měřením v průběhu vytvrzování čisté reaktoplastické pryskyřice za laboratorních podmínek a měřením na kompozitech v průběhu jejich reálné výroby v průmyslovém prostředí. Výsledky jsou podpořeny přímým srovnáním s měřením pomocí standardního LCR můstku při fixní měřicí frekvenci 1 kHz. Změny ve struktuře vytvrzované pryskyřice jsou hodnoceny měřením teploty skelného přechodu pomocí modulované diferenční skenovací kalorimetrie. Díky adaptaci měřicí frekvence vykazuje navržený systém zvýšenou citlivost měření nejen v prvotních stádiích vytvrzování, ale také v průběhu dovytvrzování kompozitů.
Abstrakt EN: A unique portable measuring system using an impedance spectroscopy method with a self-adapting frequency of measurement is introduced. The system is intended for the on-line in situ monitoring of composite materials curing under industrial conditions. The capabilities of the developed system are demonstrated through the results obtained from on-line in situ measurements of unreinforced thermosetting resin, as well as of composites under real manufacturing conditions. Results are supported by simultaneous reference measurements using the standard LCR bridge at a fixed frequency of 1 kHz and by the temperature-modulated differential scanning calorimetry (MDSC). Due to the self-adapting frequency, the system has enhanced sensitivity in the post-cure phase when the diffusion-controlled reactions proceed and, therefore, is suitable also for the analysis of hard post-cure samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička