Přejít k obsahu


Vybrané aspekty přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení

Citace:
KURZ, P. Vybrané aspekty přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 3, s. 91-99. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected aspects of the application receivables in insolvency proceedings
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o vybraných aspektech pohledávek vymáhaných v rámci insolvenčního řízení. Zabývá se vadami přihlášek pohledávek při přihlašování pohledávek, a to zejména v rozsahu splnění obsahových a formálních náležitostí přihlášky pohledávky a dále důsledky vadného podání až po možný následek nevymahatelnosti pohledávky. Text je založen na praktických zkušenostech autora a zohledňuje judikaturu soudů.
Abstrakt EN: This article discusses selected aspects of recovery enforcement receivables in insolvency proceedings. Discusses about defects of the application receivables about the timeliness logging receivables. The text is based on practical experience and takes into account the case law.
Klíčová slova

Zpět

Patička