Přejít k obsahu


Průvodce světem práva

Citace:
ČERNÝ, M., HROMADA, M., CHVÁTALOVÁ, I., KLÍMA, P., KRUPKA, V., MALAST, J., ODEHNALOVÁ, J., ONDŘEJ, J., PULKRÁBEK, Z., STANĚK, J., UXOVÁ, M., SVOBODA, K. Průvodce světem práva. 1. vyd. Praha : EDUKO, 2017, 444 s. ISBN: 978-80-88057-33-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: EDUKO
Autoři: Mgr. Michal Černý Ph.D. , Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , doc. JUDr. Iva Chvátalová CSc. , JUDr. et Mgr. Pavel Klíma , JUDr. Vladimír Krupka , JUDr. et PhDr. Jan Malast Ph.D. , JUDr. Jana Odehnalová Ph.D. , doc. JUDr. Jan Ondřej CSc., DSc. , JUDr. Zdeněk Pulkrábek Ph.D. , JUDr. Ing. Jaroslav Staněk CSc. , Ing. Mgr. Magda Uxová DiS. , JUDr. Karel Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace je určena především studentům středních škol s rozšířenou výukou práva a studentům vyšších odborných škol právního zaměření. Její obsah je v souladu se vzdělávacími programy těchto škol. Může se stát i dobrým pomocníkem pro studenty vysokých škol, jimž k pochopení právních souvislostí poslouží především velké množství konkrétních příkladů z praxe, které výklad právní teorie doplňují. Jejím posláním je podat ucelený výklad práva moderní a přístupnou formou, zároveň zachovat obsahovou úplnost zpracovávané problematiky.
Klíčová slova

Zpět

Patička