Přejít k obsahu


Applying an Archetype-Based Approach to Electroencephalography/Event-Related Potential Experiments in the EEGBase Resource

Citace:
PAPEŽ, V., MOUČEK, R. Applying an Archetype-Based Approach to Electroencephalography/Event-Related Potential Experiments in the EEGBase Resource. Frontiers in Neuroinformatics, 2017, roč. 11, č. 24, s. 1-13. ISSN: 1662-5196
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Applying an Archetype-Based Approach to Electroencephalography/Event-Related Potential Experiments in the EEGBase Resource
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Václav Papež , Ing. Roman Mouček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Studie zkoumá vhodnost využití openEHR (reprezentace elektronických zdravotních záznamů založených na archetypech) k modelování dat uložených v EEGBase, portálu pro správu dat získaných z elektroencefalografických experimentů využívajících metodu evokovaných potenciálů (EEG/ERP). Studie vyhodnocuje využití stávajícíh archetypů a navrhuje sadu nových archetypů a openEHR šablon pokrývajících zmíněnou doménu. Hlavním cílem studie je (i) propojit stávající data a metadata z EEGBase se strukturou openEHR archetypů a (ii) navrhnout novou sadu openEHR archetypů popisujících EEG/ERP doménu, jelikož tyto v současné době neexistují ve veřejných repozitářích archetypů.
Abstrakt EN: The purpose of this study is to investigate the feasibility of applying openEHR (an archetype-based approach for electronic health records representation) to modeling data stored in EEGBase, a portal for experimental electroencephalography/eventrelated potential (EEG/ERP) data management. The study evaluates re-usage of existing openEHR archetypes and proposes a set of new archetypes together with the openEHR templates covering the domain. The main goals of the study are to (i) link existing EEGBase data/metadata and openEHR archetype structures and (ii) propose a new openEHR archetype set describing the EEG/ERP domain since this set of archetypes currently does not exist in public repositories
Klíčová slova

Zpět

Patička