Přejít k obsahu


Hra jako nástroj mentalizace a světatvorby ve službě terapii

Citace:
SLAVÍK, J. Hra jako nástroj mentalizace a světatvorby ve službě terapii. In Hra v terapii. Praha : Portál, 2017, s. 27-49. ISBN: 978-80-262-1190-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Play as a tool of mentalisation and worldmaking
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Portál
Autoři: Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola vykládá hru založenou na imaginaci jako prostředek, který lidem umožňuje konstruování světa v režimu „jako“. V psychoterapii je prostřednictvím imaginativní hry umožněno porovnávat aktivity ve hře s aktivitami v reálném životě. Na základě toho se vytvářejí příležitosti k účinné psychoterapeutické reflexi a k analýze důležitých událostí nebo situačních typů v životě klienta.
Abstrakt EN: The chapter explains the play based on imagination as a means for worldmaking in „pretend“ modality. In psychotherapy, it is possible to compare “pretend” activities with activities in real life through imaginative play. This creates opportunities for effective psychotherapeutic reflection and for analysing important events or situational types in the life of the client.
Klíčová slova

Zpět

Patička