Přejít k obsahu


"Hrobaři, ti praví a nejbídnější, jsou tam vedle za valem." Psychologická percepce vyhlazovacího sektoru Treblinky a Sobiboru v širším "mezitáborovém" kontextu

Citace:
CHOCHOLATÝ, M. "Hrobaři, ti praví a nejbídnější, jsou tam vedle za valem." Psychologická percepce vyhlazovacího sektoru Treblinky a Sobiboru v širším "mezitáborovém" kontextu. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 3/4, s. 79-88. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Gravediggers, the Real and the Most Miserable are there, behind the Embankment." The Psychological Perception of the Death Sector of Treblinka and Sobibor in Wider "Intercamp" Context
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Michal Chocholatý ,
Abstrakt CZ: Studie se pokouší postihnout existenční situaci ve zvláštních vězeňských skupinách, které pracovaly u plynových komor a podílely se – proti vůli svých členů – na realizaci konečného řešení židovské otázky v nacistických vyhlazovacích táborech. „Vězeňské veřejné mínění” v Sobiboru a Treblince se v náhledu na členy ze zvláštních komand formovalo jinak, než tomu bylo v koncentračním táboře Osvětim-Březinka. Tento problém je rozvinut na základě vnímání sektorů smrti prostřednictvím různých vězeňských smyslů.
Abstrakt EN: The paper attempts to explore the existential situation within the special groups of prisoners they oversaw gas chambers area and which participated – against the will of their members – in the realization of the final solution of Jewish question in the Nazi extermination camps. The “prisoners’ public opinion” towards the members of the special groups in Sobibor and Treblinka emerged in a different way on the contrary to the situation in concentration camp Auschwitz-Birkenau. The problem is elaborated based on the perception of the death sectors by various prisoner´s senses.
Klíčová slova

Zpět

Patička