Přejít k obsahu


Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech

Citace:
VNENK, V. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. In Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 537-545. ISBN: 978-80-8152-492-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Necessary passage in the constitutional context
Rok vydání: 2017
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Mgr. Vladislav Vnenk
Abstrakt CZ: Tématem příspěvku je představení a základní charakteristika koncepce práva nezbytné cesty, která jako taková představuje určitý kompromis mezi vlastnickým právem vlastníka pozemku, který postrádá přístup ke své nemovité věci z veřejné cesty, a vlastníka pozemku, přes který má nezbytná cesta vést. Příspěvek se zaměřuje zejména na ústavněprávní souvislosti práva nezbytné cesty, neboť se jedná o omezení vlastnického práva na základě zákona, který předpokládá čl. 11, odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Příspěvek se bude též zabývat základními zákonnými předpoklady pro zřízení práva cesty proti vůli vlastníka, přes jehož pozemek má nezbytná cesta vést, a to s důrazem na aspekty historického výkladu, neboť současná právní úprava vychází zejména ze zák. č. 140/1896 ř.z., o propůjčování cest nezbytných.
Abstrakt EN: The main aim of this article is description of a necessary passage, which is the limitation of the right of ownership in the public interest. An owner of an immovable thing which may not be duly managed or otherwise duly used because it is insufficiently connected to a public road may request that his neighbor allow him the necessary passage through his tract of land for compensation.
Klíčová slova

Zpět

Patička