Přejít k obsahu


Amyotrofická laterální skleróza

Citace:
FREI, J., HRKALOVÁ, A. Amyotrofická laterální skleróza. 1. vyd. Plzeň : Andrea Hrkalová, 2017, 36 s. ISBN: 978-80-270-1395-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Amyotrophic Lateral Sclerosis
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Andrea Hrkalová
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Bc. Andrea Hrkalová
Abstrakt CZ: Publikace je věnována pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou, jejich nejbližším a všem dalším, kteří se chtějí o této nemoci dozvědět základní informace. Amyotrofické laterální skleróza je progresivní neurodegenerativní onemocnění, postihující přední rohy míšní a motorickou kůru mozkovou. Nemocný postupem času ztrácí možnost ovládat svaly a jejich pohyby. Postupně se tak, stává zcela závislý na pomoci druhých. Prognóza jedince s diagnostikovanou ALS bývá infaustní i vzhledem k faktu, že doposud není známa kauzální terapie tohoto onemocnění. Ve většině případů zůstává nemocný v péči rodiny, na kterou je zcela odkázaný. S tím souvisí i kvalitní příprava a informovanost rodiny potažmo pečujících osob. Důležité je proto mít dostatečné množství kvalitního vzdělávacího materiálu, který tato publikace doplňuje.
Abstrakt EN: The publication is intended for patients with amyotrophic lateral sclerosis, also for their families, and friends and all the others who want to find out basic information about this disease. Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease affecting the anterior horns of the spinal cord and the motor cortex of the cerebral cortex. Ill person gradually loses the ability to control muscles and its motions. He becomes totally dependent on others. The prognosis of person with diagnosed ALS is infaust also due to the fact that casual therapy is not known yet. The majority of patients remain in the family care on which are completely reliant. That is the reason for quality preparation and awareness of family or caregivers. Therefore it is important to have enough high of quality education material which this publication complements.
Klíčová slova

Zpět

Patička