Přejít k obsahu


Algorithms for Maintaining Consistency of Cached Data for Mobile Clients in Distributed File System

Citace:
BŽOCH, P., ŠAFAŘÍK, J. Algorithms for Maintaining Consistency of Cached Data for Mobile Clients in Distributed File System. International Journal of Distributed Systems and Technologies, 2017, roč. 8, č. 1, s. 17-33. ISSN: 1947-3532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Algorithms for Maintaining Consistency of Cached Data for Mobile Clients in Distributed File System
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Pavel Bžoch , Prof. Ing. Jiří Šafařík CSc.
Abstrakt CZ: Cache uchovává data, aby mohly být budoucí požadavky na tato data obslouženy rychleji. Před uložením v cache v mobilních zařízeních musí být tato data přenesena ze serveru přes mobilní síť. Tato síť je náchylná k poruchám způsobeným pohybem uživatelů a rozmístěním vysílačů mobilní sítě. Mobilní zařízení používají větší množství telekomunikačních technologií, jejichž rychlost přenosu dat je velmi rozdílná. Přenos dat po celulárních sítích je také velmi nákladný. Cache je mezilehlá komponenta, které tento problém řeší. Jakmile jsou data jednou stažena na mobilní zařízení, mohou zde být uložena pro případné další použití. Uchováním dat v cache vývojář předpokládá, že tato budou znovu použita v budoucnosti. Na druhou stranu mohou tato data být změněna na serveru. Tato data jsou pak v nekonzistentním stavu. V plném textu práce jsou představeny adaptivní algoritmy pro udržování konzistentních dat. Tyto algoritmy snižují přenos dat zmenšením počtu zpráv, pomocí kterých detekují inkonzistentní stav.
Abstrakt EN: A cache stores data in order to serve future requests to those data faster. In mobile devices, the data have to be transferred from a server through the mobile network before being stored in the cache. The mobile network is prone to failure caused by users’ movements and by the placement of base transceiver stations. Moreover, the mobile devices use various telecommunications technologies and therefore the speed of the network is highly variable. Using a cellular network for communication is also expensive. The cache is an intermediate component which addresses this problem. Once the data are downloaded, they can be stored in the cache for possible future reuse. When using a cache, the system designer presumes that the data will be requested again in the future. On the other hand, the original data stored on the server can be changed. Then, the cached data are in an inconsistent state. In this paper, authors present an adaptive method for maintaining the consistency of cached data which saves network traffic by reducing the number of messages needed for inconsistency detection.
Klíčová slova

Zpět

Patička