Přejít k obsahu


Dynamický nákupní systém nové generace

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém nové generace. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 202-205. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic purchasing system of a new generation
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Dynamické nákupní systémy se staly určitým fenoménem v oblasti veřejných zakázek. Odborná veřejnost jim sice nevěnuje příliš pozornosti, ale zadavatelé, nemající povinné využívání e-tržišť, si je oblíbili. Koncepčně se k dynamickému nákupnímu systému postavil zákonodárce tentokrát jinak. Věnoval mu daleko větší pozornost. V předchozí právní úpravě byl dynamický nákupní systém prostě implementován do národního právního předpisu bez větších a logických vazeb na ostatní instituty a postupy při zadávání veřejných zakázek. Současná právní úprava vyčlenila zadávání veřejných zakázek v zavedeném dynamickém systému do zvláštního postupu. Nové koncepci dynamického nákupního systému se věnuje tento příspěvek.
Abstrakt EN: Dynamic purchasing system stands for phenomenon in public procurement field. Professional public pays little attention to the legalslitation of the dynamic purchasing systems, although the contracting authorities favorite them. Conception of the dynamic purchasing system in the new legislation is now different. The former legislation put the dynamic purchasing system just in the body of the law act without any context to other provisions nor procedures. The current legislation made the dynamic purchasing system a special procedure awarding contract. This article follows the new conception of the dynamic purchasing system.
Klíčová slova

Zpět

Patička