Přejít k obsahu


Convergence to travelling waves in Fisher’s population genetics model with a non-Lipschitzian reaction term

Citace:
DRÁBEK, P., TAKÁČ, P. Convergence to travelling waves in Fisher’s population genetics model with a non-Lipschitzian reaction term. JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 2017, roč. 75, č. 4, s. 929-972. ISSN: 0303-6812
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Convergence to travelling waves in Fisher’s population genetics model with a non-Lipschitzian reaction term
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Dr. Peter Takáč PhD
Abstrakt CZ: Studujeme Fisherův populační model pro šíření vybraného genotypu s nelipschitzovským reakčním členem. Dokazujeme existenci nového profilu postupné vlny a dokazujeme konvergenci Cauchyovy úlohy k jednomu z těchto profilů.
Abstrakt EN: We consider the Fisher equation for advance of advatageous gene with non-Lipschitzian reaction term. We prove new travelling wave profiles and the convergence of the Cauchy problem to one of those profiles.
Klíčová slova

Zpět

Patička