Přejít k obsahu


Měřící přípravek pro VBD

Citace:
FARSKÝ, J., HRONEK, O., KROFT, L., BAKŠA, T., ZETEK, M. Měřící přípravek pro VBD. 2017.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring fixture for indexable cutting insert
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jindřich Farský , Bc. Ondřej Hronek , Ing. Luboš Kroft , Ing. Tomáš Bakša , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyvinut za účelem možnosti změření potřebných parametrů vyměnitelné břitové destičky na měřícím stroji Genius 3s od společnosti ZOLLER. Zároveň slouží i pro možnost snadné natočení o potřebný úhel na jiných měřících zařízení. Měřící přípravek je určen pro VBD dle ISO označení DN s vnitřní kružnicí o Ø 12,7 mm. Písmeno D označuje tvar destičky s úhlem ostří 55° a písmeno N úhel hřbetu, který je 0°. Měřící přípravek se skládá z upínacího válce o Ø20h6 mm a upínací části pro VBD. Upínací část je tvořena referenční plochou pro zajištění vstupních nastavení a lůžkem pro VBD. Základní rozměry měřícího přípravku pro VBD jsou Ø20h6x100 mm.
Abstrakt EN: The functional sample was made in order to be able to measure required parameters on indexable cutting insert for measuring machine Genius 3s from ZOLLER company. It also serves for easy rotation of the necessary angle on the other measuring devices. Measuring fixture is designated for inserts according to the ISO specification DN with inner circle Ø12.7 mm. The letter D indicates the shape of plates with an angle of the blade 55° and the letter N indicates clerance angle wich is 0°. Measuring fixture consist of clamping cylinder Ø20h6 mm and clamping surface for inserts. The clamping surface for insert is created by the reference surface for input settings and the pocket for indexable cutting insert. Basic dimensions of the measuring fixture are Ø20h6x100 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička