Přejít k obsahu


Příčestí činné v hospodářské němčině kontrastivně

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Příčestí činné v hospodářské němčině kontrastivně. Cizí jazyky, 2017, roč. 60, č. 1, s. 22-28. ISSN: 1210-0811
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Juxtaposition of present participles in German and their equivalents in the Czech business press
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Srovnání německého partizipu I a jeho ekvivalentů v českých hospodářských novinách ukazuje, že jsou tyto formy v obou jazycích rozdílně zastoupeny a že neměckému příčestí činnému odpovídá v češtině více výrazových prostředků, než jak je tomu uvedeno v gramatikách.
Abstrakt EN: Juxtaposition of present participles in German and their equivalents in the Czech business press demonstrates that these forms are represented differently in both languages and that there are more means of expressions in the Czech language corresponding to present participles in German than can be foung in grammar books. Tendency to translate German present participles using these equivalent only, which is widely spread among students, does not, however correspond with contemporary language practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička