Přejít k obsahu


Optimization of the pressure porous sample and its manufacturability by selective laser melting

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., MACH, J. Optimization of the pressure porous sample and its manufacturability by selective laser melting. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of the pressure porous sample and its manufacturability by selective laser melting
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Josef Mach
Abstrakt CZ: Vylepšený návrh porézního vzorku pro tlakové testy vychází z nabitých poznatků předešlého experimentu, který se zaměřoval na maximální únosnost gyroidní struktury v závislosti na změně průřezu vzpěr. Vstupní experiment měl ale řadu specifik, které mohly mít vliv na přesnost měření. Nový koncept vzorků by měl zlepšit dosaženou přesnost měření. Tento článek se zaměřuje na vyrobitelnost navržených vzorků aditivní výrobou, která je schopna produkovat komplexní kovové díly. Pro zdárné „vytisknutí“ dílů je často nezbytné zakomponovat do tištěného dílu podpěrné struktury, které jsou však v případě výroby porézních vzorků nepraktické, jelikož je nelze jednoduše odstranit z porézního jádra. V této souvislosti je řešena možná funkční záměna podpěrných prvků gyroidní strukturou, která by mohla poskytnout dostatečnou podporu kritickým částem navrženého dílu během samotné výroby. V závěru jsou zmíněny výhody nového vzorku, kdy nový vzorek navyšuje maximální únosnost, která vyplývá ze zavazbení konců vzpěr porézní struktury přidanými kontaktními pláty.
Abstrakt EN: New concept for pressure testing samples has been designed based on previous experiments which investigated the maximum load capacity of a Schoen Gyroid. This pre-experiment pointed to the possible lack of measurements and newly designed pressure samples intended to improve measurement accuracy. This paper focuses on the manufacturability of the designed samples made by selective laser melting, which is able to produce complex metal parts using support structures. However, removing the support structures from a porous core is impractical. In this context, the ability to substitute supporting structures by a Schoen lattice structure is also marginally dealt with. The paper concludes with the benefits of the optimized pressure samples over the old concept. An increased maximum load capacity was achieved by the addition of contact plates, which constrain the strut ends.
Klíčová slova

Zpět

Patička