Přejít k obsahu


Effect of cutting edge geometry on cutting forces when drilling Inconel 718

Citace:
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Effect of cutting edge geometry on cutting forces when drilling Inconel 718. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 24-29. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of cutting edge geometry on cutting forces when drilling Inconel 718
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá řeznými silami, které vznikají při vrtání otvorů v materiálu Inconel 718. Pro testování byly použity vrtáky s odlišnými geometriemi řezné hrany. Řezné síly a krouticí momenty byly měřeny během experimentu pomocí dynamometru. Posuvová složka řezné síly dosahovala nejvyšších hodnot, a proto při hodnocení řezných sil byla uvažována pouze tato složka řezné síly. Dále byl vyhodnocován krouticí moment. Materiál Inconel 718 je znám především, díky svým vynikajícím vlastnostem jako jsou například vysoká pevnost, vysoká tvrdost, odolnost proti korozi, vysokoteplotní tvrdost a nízká tepelná vodivost. V článku je popsán experiment, který byl zaměřen na velikost řezných sil v závislosti na geometrii řezné hrany nástroje. Testované vrtáky byly vyrobeny práškovou metalurgií a měli odlišnou geometrii řezné hrany. Dosažené výsledky řezných sil byly porovnány s výsledky jiné výzkumné instituce.
Abstrakt EN: This work deals with the problematics of cutting forces when drilling holes in Inconel 718. Drills with different geometries of cutting edge were used. The cutting forces and torques were measured during the experiment. The feed cutting force had the greatest influence of all the cutting forces, therefore only the cutting force feed was evaluated. The torque was monitored. This material is known for its unique properties of high strength at high temperatures, corrosion resistance, high hardness, work hardening and low thermal conductivity. Part of the paper is focused on the experiment where the effects of the geometry of the cutting edge on cutting forces are evaluated. This paper is limited only to carbide tools. The results of the experiment are compared with results from other research institute.
Klíčová slova

Zpět

Patička