Přejít k obsahu


Oddlužení fyzických osob podnikatelů z pohledu věřitele

Citace:
KURZ, P. Oddlužení fyzických osob podnikatelů z pohledu věřitele. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 156-168. ISBN: 978-80-7552-555-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Debt relief individual entrepreneurs from the perspective of creditors
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Mgr. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o možnosti oddlužení fyzických osob podnikatelů v rámci insolvenčního řízení. Oddlužení podnikatelských závazků, podnikatelů je dle zákona obecně zakázáno. Tento text označuje možnosti a postupy oddlužení fyzických osob podnikatelů. Zabývá se myšlenkami, kde by bylo na místě oddlužit i podnikatele. Celý text je psán z pozice věřitele jako slabší strany. Věřitel v daném případě má jen omezené možnosti ovlivnit insolvenční řízení.
Abstrakt EN: The text discusses the possibility of debt relief individual entrepreneurs in insolvency proceedings. Debt relief entrepreneurial commitment of entrepreneurs is under the Act generally prohibited. The text indicates the possibility of debt relief and procedures individual entrepreneurs. It deals with ideas when would be appropriate debt relief and entrepreneurs. The entire text is written from the position of creditors as the weaker party. The creditor in this case has only limited possibilities to influence the insolvency proceedings.
Klíčová slova

Zpět

Patička