Přejít k obsahu


Výpočet vyhořívání paliva CANDU kódem UWB1

Citace:
LOVECKÝ, M., ŠKODA, R. Výpočet vyhořívání paliva CANDU kódem UWB1. Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie, 2017, roč. 25(63), č. 1/2, s. 33-37. ISSN: 1210-7085
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CANDU fuel depletion with UWB1 code
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Martin Lovecký , Ing. Radek Škoda Ph.D.
Abstrakt CZ: Výpočetní kód UWB1 je vyvíjen jako rychlý výpočetní kód pro studium vyhořívajících absorbátorů, které jako příměsi jaderného paliva umožňují kompenzaci počátečního přebytku reaktivity. Kód UWB1 umožňuje výpočet vyhořívání různých typů paliva. Příspěvek popisuje výpočty vyhořívání paliva CANDU s přírodním uranem moderovaným těžkou vodou, srovnány jsou výsledky několika výpočetních kódů pro současné palivo a pro návrh paliva s vyhořívajícími absorbátory s obsahem 150 mg Gd2O3 a 300 mg Eu2O3 v palivovém souboru.
Abstrakt EN: UWB1 depletion code is being developed as a fast computational tool for the study of burnable absorbers that, as an additive of nuclear fuel, compensate for the initial excess reactivity. UWB1 code is capable of depletion calculations of various fuel types. The paper describes the depletion calculations of CANDU nuclear fuel with natural uranium moderated by heavy water. Calculation results of several codes for a current fuel design and for the design with burnable absorbers with 150 mg Gd2O3 a 300 mg Eu2O3 in fuel bundle are compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička