Přejít k obsahu


Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children

Citace:
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., WEBEROVÁ, V., KOMÁREK, V. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children. Epilepsy & Behavior, 2017, roč. 69, č. April 2017, s. 12-17. ISSN: 1525-5050
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Veronika Weberová , Vladimír Komárek
Abstrakt CZ: Stigma bylo spojeno s epilepsií od nepaměti. Navzdory důležitosti tohoto tématu je možné najít v literatuře pouze několik málo studií zabývajících se touto problematikou. Cílem této studie bylo zhodnotit efektivitu dvou intervencí zaměřených na redukci stigmatu spojeného s epilepsií u dětí ve věku 9-11 let. První skupina čítající 89 dětí vyplnila 23-položkovou českou verzi dotazníku Škála stigmatu spojeného s epilepsií a 11-položkový dotazník zaměřený na znalosti o epilepsii. Poté sledovali edukační video a vyplnili stejné dotazníky bezprostředně po intervenci. Retest byl realizován po cca 6 měsících. Stejný postup byl zvolen u druhé skupiny čítající 93 dětí s tím rozdílem, že jako intervence byl zvolen čtený příběh. Prezentované výsledky prokázaly vysokou efektivitu obou uvedených intervencí jak v oblasti zvýšení znalostí, tak i redukce stigmatu.
Abstrakt EN: Stigma has been related to epilepsy since ancient times. Despite the importance of this issue, only a few interventions focusing on the reduction of epilepsy-related stigma may be found in the literature. Thus, the aim of this study is to evaluate the effectiveness of two interventions focused on the reduction of epilepsy-related stigma in children aged 9–11 years. The first group of children involved in the study (n1 = 89) completed the 23-item Czech version of the SSE (Stigma Scale of Epilepsy) questionnaire and an 11-item multiple-choice knowledge test, then watched a video and completed the same questionnaire and test immediately after the intervention. The same procedure was used for the second group (n2 = 93) where a story was read by an instructor. Both groups were retested 6 months later using the same methods. Both interventions resulted in long-term decrease of epilepsy-related stigma — the average value on SSE decreased from 55.15 points at baseline testing to 43.28 points in the 6-month follow-up for the case of the video (p < 0.001) and from 48.68 points to 36.97 points for the case of the story (p < 0.001). Knowledge about epilepsy was also significantly improved with the average result in the knowledge test increasing from 6.58 to 9.09 points in case of the video (p < 0.001) and from 6.88 to 8.99 points in case of the story (p < 0.001). The results showed that both aforementioned interventions were significant and effective ways to reduce epilepsy-related stigma in the given age group.
Klíčová slova

Zpět

Patička