Přejít k obsahu


Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior

Citace:
ZEMAN, P., ZÍTEK, M., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2017, roč. 696, č. 5 March 2017, s. 1298-1306. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Petr Zeman Ph.D. , Ing. Michal Zítek , Ing. Šárka Zuzjaková Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Binární tenkovrstvé slitiny Zr–Cu byly připraveny nereaktivním konvenčním dc a pulzním magnetronovým naprašováním za použití dvou nevyvážených magnetronů osazených terči Zr a Cu. Magnetron s terčem Zr byl provozován v dc režimu, zatímco magnetron s terčem Cu v pulzním režimu buď za nízké, nebo vysoké hustoty výboje. Systematicky byl vyšetřován vývoj struktury, tepelného chování, mechanických, elektrických a povrchových vlastností vrstev Zr–Cu s rostoucím obsahem Cu. Tenkovrstvá kovová skla Zr–Cu byla připravena v rozsahu od 30 do 65 at.% Cu. Depozice za vysoké hustoty výboje vedla k přípravě tenkovrstvých kovových slitin Zr–Cu s tlakovým pnutím (<0 GPa), zvýšenou tvrdostí (>7 GPa), velmi hladkým (povrchová drsnost <1 nm) a hydrofobním (kontaktní úhel vody >100°) povrchem.
Abstrakt EN: Binary Zr–Cu thin-film alloys were prepared by non-reactive conventional dc and impulse magnetron co-sputtering using two unbalanced magnetrons equipped with Zr and Cu targets. The magnetron with the Zr target was operated in a dc regime while the magnetron with the Cu target in a pulse regime either at low or high density discharge conditions. The evolution of the structure, thermal behavior, mechanical, electrical and surface properties of Zr–Cu films with increasing Cu content was systematically investigated. We found that Zr–Cu thin-film metallic glasses were prepared with the Cu content between approximately 30 and 65 at.% Cu. The deposition at the high density discharge conditions resulted in a preparation of the Zr–Cu thin-film metallic alloys with a compressive stress (<0 GPa), an enhanced hardness (>7 GPa), very smooth (surface roughness <1 nm) and hydrophobic (water contact angle >100°) surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička