Přejít k obsahu


Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2017, roč. 7, č. 1, s. 29-39. ISSN: 1805-8396
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Jedním ze základních smyslů lidského života je mít potomka. Pokud přirozené početí selhává, lidé vyhledávají jiná řešení. Jedním z nich je náhradní mateřství. Náhradní mateřství znamená dlouhou cestu s nejistým cílem a výsledkem. Jedinou jistotou je, že některá pravidla musejí doznat změn. Jedním z takových pravidel je "mater semper certa est". Právní úprava náhradního mateřství je odlišná stát od státu. Některé státy, mezi něž patří i Velká Británie, řeší otázky náhradního mateřství desítky let. Na druhé straně je řada států, které nemají legislativu tomuto problému uzpůsobenou vůbec. Ačkoliv je v rámci jejich legislativy znám způsob léčby neplodnosti prostřednictvím náhradní matky. Česká republika se mezi takové státy řadí. Porovnání dvou právních systémů může vést k položení dalších otázek a výzev, kterým náhradní mateřství na právním poli čelí.
Abstrakt EN: One of the basic meanings of the life of a human is to have a descendant. If the natural conception fails, people look for other options. One of them is surrogacy. Surrogacy stands for a long way with uncertain end and result. The only certain result is, some rules must change. One of them is “mater semper certa est”. Legislation on surrogacy varries coutry to country. Some countries, like United Kingdom, recognize surrogacy on law basis for decades. Some countries, on the other hand, do not have legal bounds set. Although the surrogacy as a medical treatment is legal there. Czech Republic stands just for the country with no legislation. Comparism of these two systems may lead to the conclusion what are the challenges of surrogacy in the law field.
Klíčová slova

Zpět

Patička