Přejít k obsahu


Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?

Citace:
HRDINA, A. Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 165-174. ISBN: 978-80-87475-51-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How was it with the Papal Ban on Learning and Teaching Roman Law?
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: The European Society for History of Law
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Někteří papežové ve 12. a 13. století zakázali kněžím na duchovním osobám - mimo jiné - studium světského (tedy římského) práva. Papež Honorius III. (1216 - 1227) dokonce zakázal výuku římského práva na univerzitě v Paříži. Tento článek se snaží analyzovat důvody pro tyto zákazy, zvláště ve vazbě na Ecclesia vivit lege Romana.
Abstrakt EN: Some popes in the 12th and 13th centuries forbade to clerics and religious people - among other things - studies of secular (i. e. Roman) law. Pope Honorius III. (1216 - 1227) even forbade the teaching of Roman law at the University of Paris. The article tries to analyze the reasons for such bans, especially when one considers that at that time Ecclesia vivit lege Romana.
Klíčová slova

Zpět

Patička