Přejít k obsahu


Zvyšování kvality a produktivity obrábění nástřiků odolných opotřebení

Citace:
MONKA, P., MONKOVÁ, K., FULEMOVÁ, J., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J. Zvyšování kvality a produktivity obrábění nástřiků odolných opotřebení. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manufacturing quality and productivity increasing for machining of wear resistant hard coatings
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Monka , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumného projektu zaměřeného na poznání váhy podstatných faktorů vplývajících na kvalitu finálního povrchu při obrábění nástřiků z kobaltově – chromových slitin. Tento druh slitin se volí do provozních podmínek, ve kterých je potřebné odolávat různým formám opotřebení, vysokým teplotám a korozi. Efektivní produkci součásti je možné docílit vhodnou kombinací ekonomicky výhodného materiálu jádra součásti, kterého nejčastější charakteristikou je definovaná houževnatost a nástřiku optimalizovaného pro konkrétní provozní podmínky. Tento příspěvek vznikl v rámci studentské grantové soutěže na Katedře technologie obrábění FST ZČU v Plzni s kódovým označením SGS-2016-005 a popisuje pilotní experimentální ověřování obrábění soustružením žárově naneseného povlaku metodou HVOF z materiálu Stellit 6 s vizuálním sledováním obrobených ploch a vybraných charakteristik drsnosti povrchu.
Abstrakt EN: The paper - prepared by support of the student’s grant competition SGS-2016-005 at the Department of Machining Technology FST UWB in Pilsen - presents partial results of a research project, which is aimed at understanding the main factors resulting in final surface quality when machining HVOF coatings from cobalt - chrome alloys. This type of alloy is generally selected to the operating conditions in which it is necessary to resist various forms of wear, high temperatures and corrosion. Efficient production of these material components may be achieved by appropriate combination of economically preferred core material components of which the common characteristic is defined by toughness and coating optimized for specific operating conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička