Přejít k obsahu


A new proof of Seymour's 6-flow theorem

Citace:
DEVOS, M., ROLLOVÁ, E., ŠÁMAL, R. A new proof of Seymour's 6-flow theorem. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2017, roč. 122, č. ?Neuveden?, s. 187-195. ISSN: 0095-8956
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new proof of Seymour's 6-flow theorem
Rok vydání: 2017
Autoři: prof. Matt DeVos Ph.D. , RNDr. Edita Rollová Ph.D. , doc. Robert Šámal Ph.D.
Abstrakt CZ: Tutteho známá 5-toková hypotéza tvrdí, že každý bezmostový graf má nenulový 5-tok. Seymour dokázal, že každý takový graf má nenulový 6-tok. Tady uvádíme dvě nové verze důkazu Seymourovy věty o 6-toku.
Abstrakt EN: Tutte’s famous 5-flow conjecture asserts that every bridgeless graph has a nowhere-zero 5-flow. Seymour proved that every such graph has a nowhere-zero 6-flow. Here we give (two versions of) a new proof of Seymour’s Theorem.
Klíčová slova

Zpět

Patička