Přejít k obsahu


Metodologie vězeňského výzkumu: cesty poznání světa (nejen) za vězeňskými zdmi

Citace:
DIRGA, L. Metodologie vězeňského výzkumu: cesty poznání světa (nejen) za vězeňskými zdmi. Plzeň, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Ve svém konferenčním příspěvku se zabývám různorodými způsoby nahlížení světa za vězeňskými zdmi a mřížemi. Snažím se obrátit pozornost k otázce „jak“ zkoumáme vězeňský svět, která bývá v mnoha případech upozaděna otázce „co“ zkoumáme. Na odborných konferencích převládají příspěvky zaměřené na prezentaci klíčových zjištění a výsledků odborného bádání. Ne vždy je však ve stejné míře diskutována také metodologie prezentovaných výzkumů. Osobně se domnívám, že je odborná diskuze metodologických možností a limitů vězeňského výzkumu velmi důležitá a je nutné jí věnovat při odborných setkáních dostatek pozornosti. Součástí mého příspěvku bude nastínění metodologie vězeňského výzkumu na obecné úrovni, přiblížení využívaných metod vězeňského výzkumu v českém kontextu, ale také přiblížení mezinárodních trendů v oblasti metodologie vězeňského výzkumu. Příkladem může být směr tzv. Convict Criminology, který se v zahraničí systematicky rozvíjí od 90. let, ale v českém kontextu není příliš rozšířen.
Klíčová slova

Zpět

Patička