Přejít k obsahu


Rámování bezpečnosti v analýze metafor: příklad politické strany Úsvit - Národní Koalice

Citace:
STULÍK, O. Rámování bezpečnosti v analýze metafor: příklad politické strany Úsvit - Národní Koalice. Banská Bystrica, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Ondřej Stulík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek upozorňuje na možnost teoretického rámování (framing) diskurzivních praktik politických aktérů a jeho zachycení pomocí analýzy metafor. Teorie a navržený metodologický postup vychází ze syntézy přístupů Lakoffa, Maasen, Weingarta, Harpera a především Ricoeura. Přístup, teoretická východiska a metodologický postup jsou aplikovány na fenomén bezpečnosti a jeho kontextuálního významového (a významotvorného) větvení, a to konktrétně na příkladu diskurzivního společenství spjatého s politickou stranou Úsvit – Národní Koalice. Analyzována budou vyjádření obsažená v tzv. Národních listech, které jsou tištěným periodikem vydávaným zmíněnou stranou. Cílem příspěvku je na konkrétním příkladu demonstrovat možnosti framingu a analýzy metafor pro výzkum a popis představ o závažných společenských fenoménech, jako je právě bezpečnost, a to u relevantních politických aktérů. Sekundárním cílem je rekonstruovat pojetí bezpečnosti u Úsvitu – Národní Koalice a označit hlavní determinanty jejího zajištění prostřednictvím analýzy vlastního významu a obsahu bezpečnostních politik.
Klíčová slova

Zpět

Patička