Přejít k obsahu


Fréza s rozpěrami

Citace:
ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Fréza s rozpěrami. Praha, 2017.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A cutter with braces
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Václav Schorník
Abstrakt CZ: Fréza se sestává z nosičů břitových destiček, kde nosiče vystupují z unášeče uzpůsobeného pro upnutí do vřetena obráběcího stroje. Jednotlivé nosiče jsou vzájemně propojeny rozpěrami. Mezi nosiči a unášečem jsou včleněna ramena.
Abstrakt EN: The cutter consists of the tip carriers, where the carriers protrude from the catch driver adapted for clamping into the spindle of the machine tool. The individual carriers are interconnected with the braces. Between the carriers and the catch driver, there incorporated the arms.
Klíčová slova

Zpět

Patička