Přejít k obsahu


Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu

Citace:
SOSNA, D. Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu. Etnologický ústav, Praha, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Daniel Sosna Ph.D.
Abstrakt CZ: Komunální odpad má ze zorného pole lidí mizet jasně vymezenými cestami, které jej zároveň transformují. Recyklací vznikají nové komodity, spalováním tepelná energie, tlením zase plyn využitelný pro výrobu elektrické energie nebo kompost. Pod úrovní oficiálních pravidel a normativních činností ale existuje svět neformálních vztahů a praxí, které představují významnou součást odpadových režimů. Na základě etnografického výzkumu mezi aktéry participujícími na ekonomice odpadu argumentuji, že její podstatě nelze porozumět jen prostřednictvím transakční logiky, která dominuje antropologickým analýzám směny pod vlivem interpretací Maussova díla. Aktéři odpadového hospodářství se při vyhledávání, sběru, úpravě, pašování, darování nebo prodeji odpadu vyrovnávají s napětím plynoucím z logiky transakcí na straně jedné a představami o tom, co znamená být „správnou ženskou“ nebo „správným chlapem“ na straně druhé. Neformální činnosti jsou součástí každodenní etiky, která vychází z předchozích zkušeností, představ o spravedlnosti a hodnotě sebe sama. Žitá etika je navíc formována naracemi vykreslujícími minulé události a predikujícími budoucnost. Neformální ekonomické praxe tak nejsou jen nástrojem sociální reprodukce prostřednictvím transakcí, ale zároveň prostředkem morální rezistence vůči nespravedlnosti v dynamicky se měnícím světě odpadových režimů.
Klíčová slova

Zpět

Patička