Přejít k obsahu


Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 196-205. ISBN: 978-80-87475-51-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Science about Financial Law and its Place in Higher Education in the course of time
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: The European Society for History of Law
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Věda o finančním právu úzce souvisí s Finančním právem. Bez Finančního práva by nebyla tato právní věda. Jedná se o společenskou vědu, která může v určitých obdobích podléhat různým vývojovým změnám z důvodů společenských (politických) vlivů nebo tlaků. V těchto intencích Věda o finančním právu odpovídá na strategické otázky zákonodárce a praxe, jež souvisí s přípravou právní úpravy finančních vztahů, které jsou mimo jiné spojené s evropským integračním procesem, globalizací ekonomiky a také snahou nacházet východiska ze světových ekonomických a finančních krizí.
Abstrakt EN: Science about Financial law is among the legal science and is conditional on the existence of Financial Law. Financial Law is currently conceived as an independent scientific and educational discipline and independent legal branche with self subject of legislation and specific method of legal regulation. The article deals with the Science about Financial Law in a broader context. Mention is also pedagogical process in tertiary education, particularly the Department of Financial Law and Economics in University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička