Přejít k obsahu


Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction

Citace:
KOČANDRLE, R., COUPRIE, D.L. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2017, 112 s. ISBN: 978-3-319-49753-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D. , Dirk L. Couprie
Abstrakt CZ: Anaximandros měl podle tradice pokládat za počátek všeho to apeiron. Na základě dochovaných textových pramenů však autoři poukazují k tomu, že místo podstatného jména to apeiron se původně spíše jednalo o adjektivum, které bylo úzce spojené s termínem fysis (přirozenost, příroda). Původní spojení fysis apeiros přitom mohlo vyjadřovat bezmeznou sílu přírody, zodpovědnou za veškerý vznik a růst. Na tomto základě autoři dále interpretují Anaximandrovu kosmogonii z biologického hlediska, kdy každý další krok diferenciace světa a jednotlivých jevů je pokračováním původního oddělení plodného semene. Ve své interpretaci prvního písemného filosofického výkladu vzniku světa tak zdůrazňují ústřední úlohu bezmezné síly přírody.
Abstrakt EN: Anaximander traditionally applied the term to apeiron to designate the origin of everything. The authors’ investigation of the extant sources shows, however, that this common view misses the mark. They argue that instead of reading to apeiron as a noun, it should be considered an adjective, with reference to the term phusis (nature), and that the phrase phusis apeiros may express the boundless power of nature, responsible for all creation and growth. The authors also offer an interpretation of Anaximander's cosmogony from a biological perspective: each further step in the differentiation of the phenomenal world is a continuation of the original separation of a fertile seed. This new reading of the first written account of cosmology stresses the central role of the boundless power of nature.
Klíčová slova

Zpět

Patička