Přejít k obsahu


Maximální rychlost podání v tenisu

Citace:
KOHOUT, J., RAUNER, K. Maximální rychlost podání v tenisu. Matematika - fyzika - informatika, 2017, roč. 26, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1210-1761
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Maximum speed of a tennis serve
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Abstrakt CZ: Moderní měřicí metody dokážou určit rychlost tenisového míčku při podání bezdotykově – pomocí několika kamer. U vrcholových sportovců dosahuje rychlost míčku při podání přes 250 km/h. Je možné vypočítat hranici této rychlosti pomocí středoškolské fyziky? I když tento článek obsahuje několik diskutabilních tvrzení, může být zajímavým procvičením několika fyzikálních zákonitostí.
Abstrakt EN: Modern measurement methods enable determining of the speed of a tennis ball at serve contactless using several high-speed cameras. The speed of the balls can be as high as 250 km per hour for the top-class tennis players. Is it possible to compute this upper limit using high-school physics? Despite the fact that the presented paper contains some oversimplified statements it could be an interesting practice of several laws of physics.
Klíčová slova

Zpět

Patička