Přejít k obsahu


Afričtí lvi: nové rostoucí ekonomiky černého kontinentu

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Afričtí lvi: nové rostoucí ekonomiky černého kontinentu. Geografické rozhledy, 2017, roč. 26, č. 4, s. 28-29. ISSN: 1210-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: African Lions: new African ecomonies of the „black“ continent
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Linda Piknerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Rostoucí ekonomiky představují jeden z nejdiskutovanějších fenoménů poslední doby. Mnoho vědců zaměřujících se na Afriku se shoduje, že Afrika je „nadějeplným“ kontinentem budoucnosti a země jako Etiopie, Botswana, Zambie, Mosambik či Tanzanie patří k nejlepším příkladům afrických rostoucích ekonomik. Na základě statistik dosahuje ekonomický růst některých afrických ekonomik mezi 7 až 10 %, avšak zpravidla je závislý na vývozu přírodních zdrojů.
Abstrakt EN: Emerging economies represent one of the most discussed phenomenon in current World. Today, many scholars focusing on Africa argue, that Africa is hopeful continent of the future and countries like Ethiopia, Botswana, Zambia, Mozambique or Tanzania belong to the best examples of African emerging economies. According to the statistics, the economic growth of particular emerging African economies is around 7 up to 10 per cent, however generally depends on export of natural resources.
Klíčová slova

Zpět

Patička