Přejít k obsahu


La représentation et la fonction de Montréal dans la Canicule des pauvres de Jean-Simon DesRochers

Citace:
ČERNÍKOVÁ, V. La représentation et la fonction de Montréal dans la Canicule des pauvres de Jean-Simon DesRochers. Études romanes de Brno, 2017, roč. 38, č. 1, s. 69-86. ISSN: 1803-7399
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The representation and the function of Montreal in Jean-Simon DesRochers’s La canicule des pauvres
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Veronika Černíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém prvním románu La Canicule des pauvres autor Jean-Simon DesRochers využívá svých zkušeností s poezií, aby nám předložil román umně vystavěný okolo života v jednom domě. Dům se podobá postmodernímu městu, v němž se nachází, protože bez zjevného ladu a skladu mísí nejrůznější kultury a nátury. Montreal zde není podrobně popsán a přesto jeho vroucí atmosféra prostupuje celý román. Avšak montrealské reálie jsou autoru zejména záminkou pro vybudování složitého konstruktu, který využívá snad všech možností skýtaných postmodernou. Zdá se, že autor svým dílem přináší zamyšlení nad postmoderní literaturou a zároveň se staví do pozice dokonalého postmoderního románu, který chce být čten masou, analyzován literárními vědci a kopírován následníky.
Abstrakt EN: In his first novel La canicule des pauvres (2009) Jean-Simon DesRochers makes the most of his experience with poetry to offer us a postmodern narrative ingeniously constructed and focused on the life in one single house. This house is a little bit like Montreal itself; it resembles the postmodern city, this melting-pot of cultures and human natures where the life doesn’t follow any schedule. Without any detailed description, the metropolis permeates the whole book with its hot and sometimes even stifling presence. However, the Montreal postmodern reality is but a pretext for the creation of a complex novel introducing all of the postmodern techniques as if the author wanted create a perfect example of the postmodern novel which would be read by the masses, analysed by the critics and copied by the epigones.
Klíčová slova

Zpět

Patička