Přejít k obsahu

Vliv suburbanizace na druhové složení městské flóry a vegetace na příkladu Plzně

Kód projektu: GP526/06/P406
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

suburbanizace; ruderální flóra a vegetace, Plzeň

Zpět na seznam projektů

Patička