Přejít k obsahu

Akcelerace transferu poznatků

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.03.2016 - 29.02.2020
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

ochrana duševního vlastnictví, průmyslové právo, autorské právo, transfer technologií, transfer poznatků, technologický skauting, management, spolupráce s aplikační sférou, twinning, věda a výzkum, komercializace

Zpět na seznam projektů

Patička