Přejít k obsahu

Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004705
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.04.2016 - 31.07.2019
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

povrchová teplota; šíření tepla; šíření vlhkosti; kondenzace vodní páry; webová aplikace; metoda konečných prvků; matematické modelování; stavební detail

Zpět na seznam projektů

Patička